Regelverk barntävlingar

Sedan utomhussäsongen 2020 har Svensk Friidrott ett regelverk för hur tävlingar för barn (TB) ska bedrivas:

1. Inget krav på medlemskap:För att delta i TB krävs inget medlemskap i en friidrottsförening. Barn som är nyfikna på friidrott ska alltså ha rätt att delta i tävling utan att först bestämma sig för att bli medlem i förening. Barn som tävlar utan medlemsskap är försäkrade via Folksam.

Vid tävlingar för barn bör startfält delas upp i lagom stora grupper. Huvudsyftet med uppdelning av startfält är att kunna hålla ett bra tempo i tävlingen, vilket bland annat innebär korta väntetider mellan grenar och mellan försök i enskilda grenar. Exempel på principer för uppdelning av startfält finns i idéhäftet Friidrottens tävlingar för barn.

2. Tidsprogram: För varje individ, lag eller startgrupp ska tävlingen pågå under högst tre timmar. Tävlingen bör alltså planeras så att den sista grenen är avslutad inom tre timmar efter att den första grenen startat. Tävlingen som helhet kan sträcka sig över längre tid än tre timmar.

3. Resultatrapportering: Kopior av tävlingsprotokoll* för enskilda grenar och generalprotokoll för mångkamp bör anslås på tävlingsplatsen under dagen. Resultat ska inte sammanställas i resultatlista och inte heller skickas ut efter tävlingen. Arrangören bör tillhandahålla diplom/individuella resultatkort som varje deltagare kan få med sig hem för att minnas sina egna resultat.

* Skillnaden på tävlingsprotokoll och resultatlista är att tävlingsprotokollet är sorterat efter ex. kast-/hoppordning som deltagarna genomförde tävlingen. Tävlingsprotokollet skrivs medan tävlingen pågår och är ett underlag för resultatlistan. En resultatlista publiceras vanligtvis från bästa till sämsta uppnådda resultat.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png