Hem / Vår friidrott / Trygg Friidrott / Utdrag ur belastningsregistret

Utdrag ur belastningsregistret


Nedan kan du ta del av Svensk Friidrotts riktlinjer för hur begäran av begränsat utdrag ur belastningsregistret ska tillämpas.

Ett begränsat utdrag ur belastningsregistret ska begäras från alla som är 15 år och äldre i verksamheten och som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år.

Dessa ska lämna in begränsat registerutdrag:

 • Anställda, arvoderade samt personer med återkommande uppdrag i verksamheten gäller även förbund och distriktsförbund (t.ex. utbildare)
 • Tränare och ledare som leder en träningsgrupp där deltagare är under 18 år
 • Övriga i föreningen som regelbundet vistas i samma miljö som barn och unga
 • Personer som medverkar vid aktiviteter som omfattar övernattning
 • Medicinare, fysioterapeuter och liknande

Dessa bör lämna in begränsat registerutdrag:

 • Person som ett par gånger per år har uppdrag som funktionär på tävlingar och föreningsaktiviteter
 • Person som är tränare, ledsagare och ledare för aktiva över 18 år.

Bra att begära begränsat registerutdrag även från:

 • Person som är funktionär på enskilda tävlingar eller föreningsaktiviteter, t.ex funktionär som hoppar in med kort varsel

Nedan återfinns svar på vanliga frågor kring förfarandet

Hur gör vi med utdrag ur belastningsregistret för ledare som saknar svenskt personnummer?

Om personen söker eller har uppehållstillstånd i Sverige så har den ett så kallat samordningsnummer som tillfälligt gäller istället för det svenska personnumret, då går man tillväga på samma sätt. Om personen är medborgare i ett EU-land så finns det ett utdrag för dessa på Polisens hemsida. Om personen är en utländsk gästtränare från ett icke EU-land så finns inga möjligheter att kontrollera den via Polisen i Sverige. Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar därför att man alltid begär ut referenser på tilltänkta personer.  

Visa svar

Vilka räknas som barn?

Barn räknas alla under 18 år. Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar dock att föreningen begär att även personer som är ledare och tränare för ungdomar och vuxna över 18 år visar upp registerutdrag för föreningen.

Visa svar

Vad innebär regelbunden och återkommande kontakt?

Regelbunden kontakt innebär att personen med jämna mellanrum träffar barn i föreningens verksamhet. Två tillfällen är återkommande.

Visa svar

Vad visar registerutdraget?

I det begränsade registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av lagens grövsta brott:

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Samtliga sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån
Visa svar

Hur länge gäller registerutdraget?

Registerutdraget är giltigt i ett år. Preskriptionstiden för brott är 10 år. Efter det finns inga noteringar i registerutdraget.

Visa svar

Hur ska registerutdraget visas upp?

Registerutdraget ska visas upp personligen och i original med vattenstämpel. 

Visa svar

Hur går vi som förening tillväga?

Föreningen rekommenderas att utse två personer, en man och en kvinna, för att ansvara för att kontrollera att rutinen efterföljs och att utdrag presenteras för de som ålagts detta. Registerutdraget återlämnas till personen i original. Föreningen bör därför införa en rutin för hur kontrollen på ett diskret sätt kan genomföras och att utvärdera arbetssätt och rutiner regelbundet.

RF: Lathund för idrottsföreningar (IF) för hantering av registerutdrag 

Den enskilde personen begär själv att få ut sitt registerutdrag ur Polisens belastningsregister. 

Här når du Polisens hemsida för det registerutdrag som idrottens ledare ska ansöka om.

Visa svar

Hur ofta ska föreningen begära in registerutdrag?

Svenska Friidrottsförbundets distriktsförbund och föreningar uppmanas att omgående informera om samt begära utdrag från personer som vid införandet 1 januari 2020 är verksamma i föreningen.
När nya personer knyts till verksamheten ska ett utdrag begäras i samband med att en överenskommelse om personens uppdrag fastställs.
Registerutdrag bör därefter begäras vartannat år och en rekommendation är att dessa begärs in i samband med t.ex. årsmöte eller annan årligen återkommande föreningsaktivitet. Detta för att skapa en tydlighet och en smidig administration samt att rutinen inte glöms bort. 

Visa svar