Annons

Annons

Här publiceras beslut fattade av Disciplinnämnden där påföljden är böter, tillrättavisning, avstängning eller avslag. Publiceringen av Disciplinnämndens beslut sker under en bestämd period. 

  • Beslut där påföljden är böter, tillrättavisning eller avslag publiceras i avidentifierad version på friidrott.se.
  • Beslut som rör avstängning publiceras i sammanfattad version med namn på person som är avstängd under den tid avstängningen gäller. Namngivningen grundar sig i behovet av att beslutet ska kunna efterlevas av hela idrottsrörelsen.