Hem / Landslag & Elit / Prestationscentrum

Prestationscentrum

Friidrottens fem prestationscentrum: kast, sprint/häck, medel/lång, hopp samt mångkamp, är navet för elit- och grenutveckling i respektive grengrupp.

Prestationscentrummens grundläggande uppdrag:

  • Stötta och utveckla befintlig elit samt deras tränare
  • Stötta och utveckla kommande elit och deras tränare
  • Stötta och utveckla tränare med ambition att få fram kommande elit

Nedan återfinns information och kontaktuppgifter om respektive prestationcentrum.