Annons

Annons

Elitidrottsstipendiet har delats ut sedan 1980 och är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel. Stipendiet ska förbättra möjligheten för idrottaren att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. 

Historiskt sett har friidrottare funnits representerade bland stipendiaterna under många år. Bland friidrottsnamnen det senaste decenniet hittar vi exempelvis Fanny Roos, Andreas Kramer och Lovisa Lindh. En förteckning över friidrottens stipendiater de senaste 15 åren hittar du här.
 
Som elitidrottsstipendiat får du olika typer av stöd till din elitidrottssatsning. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat (25 000 kronor per termin) och utöver det får du resursstöd från RF i form av bland annat idrottspsykologi, idrottsmedicin och idrottsfysiologi samt rådgivning och vägledning kring dubbla karriärer och livet efter idrotten.

Du söker elitidrottsstipendiet via RFs hemsida. Ansökningsperioden är från januari till 2 maj. För att kunna söka elitidrottsstipendiet måste du:

  • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren.
  • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå.
  • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret här.
 
Eftersom elitidrottsstipendiet är en del av alla specialidrottsförbunds elitidrottsstöd rangordnas sökande av respektive specialidrottsförbund. Alla friidrottare som söker rangordnas alltså av Svenska Friidrottsförbundet. Utöver de bedömningskriterier som RF har satt upp har Svenska Friidrottsförbundet ytterligare parametrar som väger in vid bedömning och rangordning när det gäller sökande till elitidrottsstipendiet.
 
Dessa parametrar är:

Mer information om stipendiet kan du läsa på RF:s hemsida.