Annons

Annons

MALMÖ är ett av Svensk Friidrotts fördjupade samarbeten kring en elitmiljö med syftet att skapa samverkan mellan olika aktörer för att ge så bra förutsättningar som möjligt i vardagen för en elitsatsning. Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Malmö Idrottsakademi (MIA) är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare och tränare ska kunna utvecklas. MIA drivs av Malmö stad i nära samarbete med Malmö universitet och RF SISU Skåne. Sedan 2024 har elitidrottsmiljön i Malmö kompletterats med Svensk Friidrotts Prestationscentrum i sprint/häck. Malmös elitidrottsmiljö erbjuder stöd inom områden som idrottspsykologi, idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. De har sin verksamhet på Stadionområdet i Malmö. Här finns huvudkontor, utbildningslokaler, konferenslokaler, styrkelokaler, testcenter, idrottskök samt även en idrottsgrundskola och ett idrottsgymnasium. Svensk Friidrotts övriga elitidrottsmiljöer är i dagsläget lokaliserade i Umeå, Falun, Stockholm, Karlstad, Göteborg och Växjö.

 

Malmö Elitidrottsuniversitet (MIA)

Malmö Idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö Idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samarbete med Malmö universitet och RF SISU Skåne. Malmö Idrottsakademi erbjuder stöd inom områden som idrottspsykologi, idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition och har sin verksamhet på Stadionområdet i Malmö. Här finns även verksamhetens huvudkontor, utbildningslokaler, konferenslokaler, styrkelokaler, testcenter och idrottskök. På Stadionområdet har Malmö stad också en idrottsgrundskola och ett idrottgymnasium vilket ger idrottsintresserade ungdomar de bästa förutsättningarna att ta sig hela vägen från idrottsklass till världsklass.

Ansöker till Malmö Idrottsakademi gör du här

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Malmö Idrottsakademi (MIA) hittar du här.

 

PC sprint/häck

Sedan 2024 har Prestationscentrum i sprint/häck kompletterat elitidrottsmiljön i Malmö. Sedan tidigare finns även ett PC i sprint/häck i Falun. Det grundläggande uppdraget för PC är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare. 

 

Friidrottsgymnasium

Malmö har ett RIG och NIU vid Malmö idrottsgymnasium.

 

Ansökan och antagning

Du som är intresserad av att söka till någon av friidrottens elitidrottsmiljer gör det via ett ansökningsformulär. Obervera att du söker till Malmö Idrottsakademi på med en annan länk än övriga elitidrottsmiljöer, den länken hittar du här

Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö.

Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Om du tänker kombinera elitfriidrott och högskole- eller universitetsstudier i elitidrottsmiljön behöver du också göra en ordinarie ansökan till högskolan eller universitetet avseende studierna. Ansöker gör du här.