Annons

Annons

SVENSK FRIIDROTT har prestationscentrum (PC) i samtliga grengrupper samt ett för parafriidrott. I grengruppen kast finns prestationscentrum sedan 2013 i Växjö. Prestationscentrum har ett nationellt uppdrag att utveckla respektive grengrupp men utgör också en viktig del i den lokala och regionala elitidrottsmiljön.

 

Uppdrag

Huvuduppgiften för friidrottens prestationscentrum är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare inom grengruppen från 17 år. De grengruppsansvariga på respektive PC stöttar förbundskaptenen med kvalkriterier, uttagningsunderlag samt förberedelser till mästerskap och landskamper. Prestationscentrum har ansvar för att organisera utvecklingsträffar för utveckling av grengruppen och samordning/genomförande av träningsläger. De jobbar även med utbildningsfrågor, samt mot RIG och NIU. Det genomförs ett löpande arbete med stöttning och uppföljning med aktiva och deras tränare. Grengruppsansvariga på respektive prestationscentrum kan även assistera med bland annat tester och analyser, samt vara bollplank i frågor om träning i allmänhet. PC kast genomför också olika utbildningar. 

 

Samarbetspartners

Verksamheten vid prestationscentrum i kast bygger på ett samarbete med med Växjö kommun, Linnéuniversitetet och RIG Växjö. Prestationscentrum utgör också en viktig del av friidrottens elitidrottsmiljö i Växjö.

Mer info

Årshjul med utvecklingsträffar, utbildning och lägerverksamhet mm.

Månad

Datum

Aktivitet

Okt 23

27-29

Utvecklingsträff tunga kast junior

Nov 23

10-12

Utvecklingsträff spjut junior och senior

 

11-12

Summit Series diskus, Estland

 

16-17

Summit Series spjut, Finland

Dec 23

1-3

Utvecklingsträff tunga kast senior

Feb 24

2-4

Utvecklingsträff tunga kast junior

Feb

9-11

Utvecklingsträff spjut junior och senior

Mars 24

9-10

European Throwing Cup, Portugal. Förläger ca 3-9/3.

Maj 24

25-26

Hallesche Werfertage, Tyskland

 

 

Svensk Friidrott anordnar genom prestationscentrum nationella utvecklingsträffar. Träffarna är en del i kunskapsspridningen som sker mellan tränare och aktiva. De kan äga rum i samband med tävlingar, lägerverksamhet men även i form av större utvecklingsträffar. Under det här träffarna är målet att lära av varandra genom erfarenhetsutbyte samt att de aktiva ska få möjlighet att träna tillsammans.

Ungdoms- och juniorlandslag 17-20 år - Baseras primärt på resultat och statistik, ett snitt för 3:e-plats i årsbästalistorna för de 6 senaste åren i respektive gren och kön, för 16-, 17-, 18-, och 19-åringar. Justeringar görs för att yngre åldersklass inte ska ha högre kriterium än äldre. En aktiv tillhör formellt verksamheten i en gren, vilken kan ändras över tid beroende på hur karriären utvecklas. Det är ”tillåtet” att ha ett dåligt år, har man tidigare varit med men inte når upp till kriterierna kvarstår inbjudan ett år.

 

Resultatkriterier 2023/24

 

16 år

17 år

18 år

19 år

Kula män

1501

1600

1561

1600

Diskus män

4501

5024

4777

4900

Slägga män

5497

6006

5733

5850

Spjut män

5304

5809

5800

6000

Kula kvinnor

1361

1413

1275

1302

Diskus kvinnor

3693

4101

4308

4400

Slägga kvinnor

5500

5914

5300

5500

Spjut kvinnor

4100

4400

4100

4300

I vissa fall kan aktiva som är i stark utveckling bjudas in trots att de ännu inte nått aktuella kriterier. Tränare som inte har egna aktiva med i centrala utvecklingsverksamheten men som genom engagemang, intresse, vetgirighet och tidigare kunskaper passar i respektive gruppering är välkomna att vara med på samma premisser som andra tränare. 

Landslag - Baseras i huvudsak på vilka som bedöms kunna vara aktuella för Finnkamps-deltagande kommande år. Vissa yngre aktiva som utvecklats bra men som i övergången efter ungdoms- och juniorlandslagsgrupperingen ännu inte är på Finnkampsnivå bjuds också in.

Tränare som inte har egna aktiva med i centrala utvecklingsverksamheten men som genom engagemang, intresse, vetgirighet och tidigare kunskaper passar i respektive gruppering är välkomna att vara med på samma premisser som andra tränare. 

SOK Topp- och talang - Har egna, individuella planer men är om önskas välkomna att vara med i Landslagsgrupperingens verksamhet.

Inom ramen för prestationscentrums verksamhet i kast genomförs 2023-2025 ett specifikt projekt kring grenen spjut.