Annons

Annons

GÖTEBORG är ett av Svensk Friidrotts fördjupade samarbeten kring en elitmiljö med syftet att skapa samverkan mellan olika aktörer för att ge så bra förutsättningar som möjligt i vardagen för en elitsatsning. Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Elitidrottsmiljön i Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs stad, RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundets Prestationscentrum för medel/långdistans. RIU Göteborg möjliggör att kombinera en elitidrottssatsning med studier på grund-, avancerad- eller forskarnivå i ett stort utbud av ämnen. Elitidrottsmiljön erbjuder hjälp med studievägledning, tillgång till testverksamhet, träningsrådgivning, kostrådgivning, idrottsmedicinskt stöd och idrottspsykologisk rådgivning. Svensk Friidrotts övriga elitidrottsmiljöer är i dagsläget lokaliserade i Umeå, Falun, Stockholm, Karlstad, Växjö och Malmö.

 

RIU Göteborg

Riksidrottsuniversitetet vid Göteborgs universitet (RIU) är ett universitetsövergripande samarbetsprojekt som vilar på avtal mellan Göteborgs universitet och Sveriges Riksidrottsförbund. Satsningen ger elitidrottare möjlighet att kombinera idrott med högre studier. Dessutom medför samarbetet praktiknära forskning och akademisk tränarutbildning.

RIU Göteborg möjliggör för dig att kombinera din elitidrottssatsning med studier på grund-, avancerad- eller forskarnivå i ett stort utbud av ämnen. Du får goda förutsättningar för att utvecklas genom stödet vi erbjuder dig som t.ex. hjälp med studie- och karriärplanering, tillgång till test och träningsrådgivning, kostanalys och kostrådgivning, idrottsmedicinskt stöd, idrottpsykologisk rådgivning, med mera.

Elitidrottsmiljön i Göteborg är också ett samarbete mellan RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundet. I Göteborg ingår du i en stark elitidrottsmiljö med SFIF:s Prestationscentrum Medel/Långdistans och Göteborgs Friidrottsförbunds elitutvecklingsverksamhet i Hopp, Kast, Sprint/Häck samt Medel/Långdistans.

Mer information om, och kontaktuppgifter till RIU Göteborg hittar du här.

 

PC medel/långdistans

En del av elitidrottsmiljön i Göteborg är Prestationscentrum i medel och långdistans. Det grundläggande uppdraget för PC är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare.

 

Friidrottsgymnasium 

Göteborg har både ett RIG och NIU vid Katrinelundsgymnasiet/ Bernadottegymnasiet.

 

Ansökan och antagning

För att söka till RIU Göteborg ska du vara antagen till Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Ansöker gör du här.

Därefter ska du söka ett RIU-intyg. Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö. Läs mer mer om hur du går till väga här.