Annons

Annons

Du som vill satsa på dubbla karriärer, det vill säga kombinera högskole- eller universitetsstudier med friidrottssatsning kan söka till de Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) som finns i Sverige. Både Riksidrottsuniversiteten (RIU) och de Elitidrottsvänliga lärosätena /EVL) har som uppdrag att underlätta och stödja de studenter som vill kombinera elitidrott med högskolestudier utifrån olika utvecklingsdelar och utnämns av Riksidrottsförbundet (RF). Riksidrottsförbundet ingår då ett avtal med ett universitet eller högskola som under avtalsperioden fyller kriterierna för att vara ett RIU eller EVL.

Svenska Friidrottsförbundet har ett fördjupat samarbete med några av dessa RIU och EVL där vi bygger så goda förutsättningar som möjligt för friidrottare att satsa på idrotten och studier eller arbete. Mer om dessa miljöer och hur du söker dit hittar du på denna sida.

Under avtalsperioden 2022–2026 är följande universitet eller högskolor ett RIU respektive EVL:

Riksidrottsuniversitet
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm – tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer.
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm – tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer.
Göteborgs Universitet – tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer.
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Högskolan i Halmstad
Malmö Universitet –tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer genom Malmö Idrottsakademi.
Mittuniversitetet, Sundsvall
Umeå Universitet –tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer.

Elitidrottsvänliga Lärosäten
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan Dalarna – tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer genom Dalarna Sports Academy Elit.
Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstad universitet – tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer.
Linnéuniversitetet – tillhör en av friidrottens elitidrottsmiljöer genom Athletic Development Center.
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Örebro universitet

Vem kan bli RIU/EVL-student?

Du som studerar vid ett RIU eller EVL och samtidigt elitfriidrottar kan ansöka om att bli RIU/EVL-student. För att du ska kunna få ett RIU/EVL-intyg från Svenska Friidrottsförbundet behöver du uppfylla något av följande kriterier:

1. Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag. Om du vid något tillfälle de senaste två åren har gjort någon form av landskamp eller internationellt mästerskap för seniorer eller juniorer uppfyller du det här kriteriet för Svensk Friidrott.

2. Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott. Om du följer Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivå för internationell elit (nivå 1- gul) i länkat dokument uppfyller du det här kriteriet för Svensk Friidrott. Är du parafriidrottare eller utövar en gren som inte finns representerad i resultatutvecklingsnivåer kommer en individuell bedömning göras.

3. Är identifierad av eller deltar i landslaget utvecklingsverksamhet. Om du följer Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivå för nationell elit (nivå 2- blå) i länkat dokument uppfyller du det här kriteriet för Svensk Friidrott. Du som inte följer resultatutvecklingsnivån men som deltar vid utvecklingsträffar inom ramen för Svensk Friidrotts verksamhet vid prestationscentrum anses också uppfylla det här kriteriet. Är du parafriidrottare eller utövar en gren som inte finns representerad i resultatutvecklingsnivåer kommer en individuell bedömning göras.

En individuell bedömning görs alltid och vid särskilda skäl kan undantag göras från ovan tolkningar av kriterierna. Undantaget från tolkningen av kriterierna skall då godkännas av förbundskaptenen, sportchef samt grengruppsansvarig vid Svensk Friidrotts prestationscentrum.

Du som är utländsk medborgare men studerar och friidrottar i Sverige kan också bli RIU-student men behöver då ett godkännande från det friidrottsförbund som du har ditt medborgarskap. Du använder då en internationell version av blanketten för ansökan.

För att ansöka om att bli RIU/EVL-student behöver du fylla i den här blanketten och skicka den via mail eller post till Oscar Gidewall, för påskrift innan du kan lämna in den till ditt universitet eller högskola. Notera att du inte kan fota en ifylld blankett utan behöver fylla i den elektroniskt och maila alternativt fylla i manuellt, scanna och maila eller skicka per post. 

Du som är intresserad av att söka till någon av friidrottens elitidrottsmiljöer ansöker via ett formulär, mer information om hur det går till hittar du på denna sida.

Läs gärna mer på RFs hemsida vad RIU och EVL innebär.