Annons

Annons

Friidrottens fem prestationscentrum: kast, sprint/häck, medel/lång, hopp samt mångkamp, är navet för elit- och grenutveckling i respektive grengrupp.

Prestationscentras grundläggande uppdrag:

  • Stötta och utveckla befintlig elit samt deras tränare
  • Stötta och utveckla kommande elit och deras tränare
  • Stötta och utveckla tränare med ambition att få fram kommande elit

Nedan återfinns information och kontaktuppgifter om respektive prestationscentrum. 

Prestationscentrum kast

Till PC kast

Prestationscentrum sprint/häck

Till PC sprint/häck

Prestationscentrum medel/lång

Till PC medel/Lång

Prestationscentrum hopp

Till PC hopp

Prestationscentrum mångkamp

Till PC mångkamp

Prestationscentrum parafriidrott

Till PC parafriidrott