Annons

Annons

SVENSK FRIIDROTT har prestationscentrum (PC) i samtliga grengrupper samt ett för parafriidrott. Prestationscentrum har ett nationellt uppdrag att utveckla respektive grengrupp men utgör också en viktig del i den lokala och regionala elitidrottsmiljön. PC finns på sju orter med geografisk spridning över landet.

Huvuduppgiften för friidrottens prestationscentrum är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare. De grengruppsansvariga på respektive PC stöttar förbundskaptenen med kvalkriterier, uttagningsunderlag samt förberedelser till mästerskap och landskamper. Prestationscentrum har ansvar för att organisera utvecklingsträffar för utveckling av grengruppen och samordning av träningsläger. De jobbar även med utbildningsfrågor, samt mot RIG och NIU. Det genomförs ett löpande arbete med stöttning och uppföljning genom exempelvis besök i hemmiljön hos aktiva och deras tränare. Grengruppsansvariga kan även assistera med bland annat biomekaniska tester och vara bollplank i frågor om träning i allmänhet.  

Friidrottens prestationscentrum finns på följande platser från norr till söder: Falun (sprint/häck - sedan 2024 i samarbete med Malmö), Bollnäs (parafriidrott), Sollentuna (mångkamp), Karlstad (hopp) Göteborg (medel/lång), Växjö: (kast, men även samarbete i mångkamp tillsammans med Sollentuna) och Malmö (sprint/häck i samarbete med Falun)

Nedan återfinns mer utförlig information och kontaktuppgifter mm.

Prestationscentrum kast

Till PC kast

Prestationscentrum sprint/häck

Till PC sprint/häck

Prestationscentrum medel/lång

Till PC medel/Lång

Prestationscentrum hopp

Till PC hopp

Prestationscentrum mångkamp

Till PC mångkamp

Prestationscentrum parafriidrott

Till PC parafriidrott