Annons

Annons

Castorama är öppen för alla friidrottare som representerar föreningar anslutna till SFIF. Castorama omfattar såväl individuella tävlingar för både män och kvinnor som en gemensam lagtävling.

Castorama är en kastmångkamp där varje förening arrangerar sina egna deltävlingar och SFIF svarar för sammanställandet och uträknandet av de totala resultaten med utgångspunkt från inkomna resultatlistor.

Tävlingsperiod

Omfattar varje år nio veckohelger med mellanliggande veckor från slutet av augusti till senare delen av oktober. Castoramasäsongen 2023 pågår mellan 26 augusti och 22 oktober.

Sanktionering

Ansökan om distriktssanktion ska skickas in med god framförhållning. För de föreningar som använder https://tavlingsansokan.friidrott.se/ när de ansöker om sanktion visas Castorama-tävlingarna i tävlingskalendern på distriktets hemsida när sanktionerna är godkända av SDF.

Antal tävlingar

Sanktionerad tävling är öppen för deltagare från alla föreningar i hela landet. En aktiv får ställa upp i valfritt antal tävlingar och om så sker räknas i Castorama den högsta totalpoängen han/hon presterat.

Grenprogram och -ordning

Män: Kula/7.26, spjut/800, diskus/2.0, slägga/7.26.
Kvinnor: Kula/4.0, spjut/600, diskus/1.0, slägga/4.0.
Alla grenar måste avverkas i angiven ordning under en dag.

Antal försök/gren

Varje aktiv har rätt till högst fyra (4) försök i varje gren.

Poängtabeller

Manliga poängtabellen från 1962 och kvinnliga från 1971 skall användas. För kvinnlig slägga, som saknas i den kvinnliga tabellen, används tabellen för spjut. Poängtabellerna finns att ladda ned i pdf-format via länken i högerspalten.

Individuell tävling

För varje deltagare beräknas poängsumman för resultaten i de fyra delgrenarna. Endast tävlande som startat i alla fyra grenarna medräknas i Castorama, oberoende av hur hög poängsumma som uppnåtts i övriga genar.

Lagtävling

Varje förening som haft en eller flera deltagare i en sanktionerad Castorama-tävling deltar automatiskt i lagtävlingen. I lagtävlingen sammanräknas poäng för varje förenings max 12 bästa deltagare poängmässigt oavsett kön. Endast aktiva som fullföljt tävlingen, dvs startat i alla fyra delgrenarna, får medräknas i laget.

Protokoll

En särskild Castorama-blankett kan laddas ned direkt friidrott.se (se länk i högerspalten). Dessa blanketter rekommenderas som tävlingsprotokoll och kan också användas som resultatlista (= direkt kopia av protokollet).

Resultatlistor

Fullständiga resultatlistor (inkl alla som ev avbrutit sin kastmångkamp) skall i enlighet med gällande bestämmelser senast inom åtta dagar insändas till SFIF och samtliga berörda SDF och föreningar.

Resultatrapportering

Resultatrapportering kan ske på två sätt: 1) Mejla bild på protokollet till resultat@friidrott.se. 2) Via tävlingsadministrationsprogram (i nuläget finns två som har fullt stöd för Castorama – Easyrecord och Webathletics).
SFIF publicerar löpande alla resultat individuellt och i lag, se resultatlänkarna i högerspalten.

Priser

De tre främsta föreningarna i lagtävlingen kommer att erhålla presentkort på resp 4.000, 2.500 och 1.500 kronor som kan användas för inköp av kastredskap hos vår mångåriga samarbetspartner Nordic Sport.

Dessutom kommer fyra presentkort på vardera 1.500 kronor att utlottas bland övriga föreningar som har kompletta lag (minst 12 aktiva).

Nordic Sport kommer också att erbjuda samtliga föreningar som deltar med fullt lag (d.v.s. har minst 12 aktiva som fullföljer minst en Castoramatävling) 15% rabatt på hela sortimentet under en begränsad tid.