Annons

Annons

Lag-USM genomförs på en tävlingsdag. Tävlingen genomförs i en klass (pojkar och flickor tillsammans) är åldersbunden och öppen för aktiva som under året fyller 17, 16 eller 15 år.

Grenprogram

Ojämna år

Pojkar 17: 100m, 400m, 3000m, 300m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m

Flickor 17: 200m, 800m, 1500m hinder, 300m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m

Jämna år

Pojkar 17: 200m, 800m, 2000m hinder, 110m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m

Flickor 17: 100m, 400m, 3000m, 100m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m

Antal deltagare

Varje förening kan anmäla ett eller flera lag i Lag-USM. Varje lag ska ha en deltagare i varje individuell gren samt ett stafettlag. Högst två pojkar och högst två flickor får dubblera, d.v.s. starta i två individuella grenar.

Laguppställning

Preliminär laguppställning ska meddelas arrangören i samband med anmälan, senast 10 dagar före tävling. Ändringar i laguppställningar bör meddelas arrangören senast 21.00 dagen före tävling. Stafettlaguppställning och ändringar i laguppställning på grund av skada kan lämnas till sekretariatet under tävlingsdagen.

Representationsbestämmelser

Enbart tävlande som är behöriga att representera sin förening på tävlingsdagen kan delta i Lag-USM. Observera särskilt karensövergångar och de representationsbestämmelser som gäller för utländska medborgare

Lottningsschema

Startordning/banordning lottas i hopp, kast, medel-/långdistans och stafett.

Individuella sprint- och häcklopp genomförs i seedade heat med personbästa som utgångspunkt.

Standardtidsprogram ojämna år

Tid

Löpning

Hopp

Kast

12:00

P 300m häck

F Stav

F Kula

12:10

 

 

P Diskus

12:25

F 300m häck

 

 

13:00

P 100m 

F Längd

 

13:20

 

P Höjd

 

13:30

P 400m

 

P Spjut

13:55

F 800m

 

 

14:20

F 200m

 

F Slägga

14:30

 

P Tresteg

 

14:40

P 3000m

 

 

15:10

F 1500m hinder

 

 

15:40

F 4x100m

 

 

16:00

P 4x100m

 

 

16:15

Prisutdelning

 

 

 

Standardtidsprogram jämna år

 

Tid

Löpning

Hopp

Kast

12:00

F 100m häck

P Stav

P Kula

12:10

 

 

F Diskus

12:25

P 110m häck

 

 

13:00

F 100m 

P Längd

 

13:20

 

F Höjd

 

13:30

F 400m

 

F Spjut

13:55

P 800m

 

 

14:20

P 200m

 

P Slägga

14:30

 

F Tresteg

 

14:40

F 3000m

 

 

15:10

P 2000m hinder

 

 

15:40

P 4x100m

 

 

16:00

F 4x100m

 

 

16:15

Prisutdelning

 

 

 

Antal försök

I kastgrenar och horisontella hopp är antalet försök fyra per deltagare.

Poängberäkning

Poäng räknas i varje gren, baserat på placering och med utgångspunkt i antalet deltagande lag. Om 12 lag deltar ger grenseger 12 poäng, andraplats 11 poäng o.s.v.

Tävlande eller stafettlag som inte får giltigt resultat i grenen får 0 poäng.

Vid delad grenplacering delas poängen. En delad andraplats i en match med 12 lag ger alltså 10,5 poäng till båda lagen. I Lag-USM gäller delad placering även om förstaplatsen i en gren. Inga skiljehopp genomförs alltså vid delad förstaplats i höjd eller stav.

Lagresultatet utgörs av summan av lagets poäng i varje gren. Om två eller fler lag får samma poängsumma placeras laget med flest grensegrar före laget/lagen med färre grensegrar.