Annons

Annons

SVENSK FRIIDROTT har prestationscentrum (PC) i samtliga grengrupper samt ett för parafriidrott. I grengruppen sprint/häck finns det sedan 2024 prestationscentrum på två orter, i Falun och Malmö. Prestationscentrum har ett nationellt uppdrag att utveckla respektive grengrupp men utgör också en viktig del i den lokala och regionala elitidrottsmiljön.

 

Uppdrag

Huvuduppgiften för friidrottens prestationscentrum är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare inom grengruppen från 17 år och uppåt. De grengruppsansvariga på respektive PC stöttar förbundskaptenen med kvalkriterier, uttagningsunderlag samt förberedelser till mästerskap och landskamper. Prestationscentrum har ansvar för att organisera utvecklingsträffar för utveckling av grengruppen samt samordning och genomförande av träningsläger. De jobbar även med utbildningsfrågor, samt mot RIG och NIU. Det genomförs ett löpande arbete med stöttning och uppföljning genom exempelvis besök i hemmiljön hos aktiva och deras tränare. Grengruppsansvariga kan även assistera med bland annat biomekaniska tester och analyser, samt vara bollplank i frågor om träning i allmänhet. I samband med tävling görs olika typer av splittidsanalyser och vid lägerverksamhet kan också PC finnas med och ge exempelvis support med teknikanlyser och andra testvärden. PC sprint / häck genomför också digitala utbildningar. 

 

Samarbetspartners

Verksamheten vid Prestationscentrum i sprint och häck bygger på ett nära samarbete med Falu kommun, Malmö kommun, Högskolan i Dalarna, Dala Sports Academy och MIA, Malmö idrottsakademi. 

 

Uttagningskriterier

Svensk Friidrott anordnar genom prestationscentrum nationella utvecklingsträffar i sprint/häck. Träffarna är en del i kunskapsspridningen som sker mellan tränare och aktiva. Under det här träffarna är målet att lära av varandra genom erfarenhetsutbyte samt att de aktiva ska få möjlighet att träna tillsammans. Det finns två olika typer av träffar som genomförs, på nationell- och internationell nivå.

 

Nationell nivå - På den här nivån är målet att skapa förutsättningar för att ge fler aktiva och tränare möjligheten att utvecklas från svensk juniorelit till svensk seniorelit samt förbättra toppbredden i samtliga sprint/häck grenar.

PC sprint/häck bjuder in aktiva från och med hösten efter 17-åringars utomhussäsong. Det är den aktives resultat som ligger till grund för deltagande i utvecklingsverksamheten där resp tränare alltid bjuds in. 

Resultatnivåerna för resp ålder, seniorer, 22-åringar, 19-åringar och 17-åringar utgår från femte plats i statistiken för resp åldersgrupp och gren genom ett snitt tre år tillbaka i tiden, vissa justeringar kan göras. (Se tabell nedan).

 

Nationell nivå 2023

Gren

Män

M22

P19

P17

60m

6,78

6,88

7,02

7,13

100 m

10,51

10,69

10,83

11,07

200 m

21,15

21,63

21,78

22,29

400 m

47,49

48,89

49,21

51,02

60mh

8,00

8,41

8,12

8,32

110 mh/100mh

14,25

15,15

14,39

14,80

400mh/300mh

51,41

54,21

56,99

40,42

Gren

Kvinnor

K22

F19

F17

60m

7,46

7,70

7,87

7,83

100 m

11,62

12,02

12,05

12,41

200 m

23,75

24,70

24,91

25,11

400 m

54,55

57,08

57,87

59,48

60mh

8,46

8,68

8,89

9,01

110 mh/100mh

13,83

14,31

14,56

14,71

400mh/300mh

59,44

62,50

64,05

45,92Internationell nivå - På den här nivån är målet att få flera aktiva att nå EM-final. Det är den aktives resultat som ligger till grund för deltagande i denna grupp, se nivåer nedan. Tränare till den aktive bjuds in till olika aktiviteter och erbjuds stödinsatser.

 

Internationell nivå 2023

Gren

Män

Kvinnor

60m

6,70

7,35

100 m

10,40

11,50

200 m

20,90

23,50

400 m

46,80

53,10

60mh

7,83

8,25

110 mh/100mh

13,95

13,40

400mH

51,00

57,50

4x100m

38,90

43,90

4x400m

3,04

3,31

 

Projekt

Under 2023-2024 genomförs ett specifikt projekt kring 400m häck. 

 

Kalendarium

Månad

Vecka

Datum

Aktivitet

Januari

v.1-2

 

Träningsläger

Mars

v.9

20

Digital fortbildning 1

Mars

v.11

15-17

Certifierad coach, träff 1

Mars

v.14

2

Digital fortbildning 2

April

v.15

12-14

Certifierad coach, träff 2

April

v.16-17

24-1

Träningsläger Albufeira samt Formia

Maj

v.22

30

Digital fortbildning 3

Oktober

v.40

4-6

Certifierad coach, träff 3

November

v.45

9-10

Utvecklingsträff, lång sprint

November

v.46

15-16

Certifierad coach, träff 4

November

v.46

15-17

Coaching Summit Series

November

v.47

25-26

Utvecklingsträff, kort sprint

December

v. 49

6-8

Träff för internationell elit

 

Ansvariga

 

Torbjörn Eriksson

torbjorn.eriksson@friidrott.se

073-068 23 75 

 

Bengt-Erik Blomkvist

benke.blomkvist@friidrott.se

070-222 52 90

 

Karin Olsson

Karin.Olsson@friidrott.se

070-924 07 93