Annons

Annons

En av Svenska Friidrottsförbundets grundläggande uppgifter är att årligen genomföra svenska mästerskapstävlingar i friidrott för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Friidrott är som bekant inte en idrott utan det sammanfattande namnet på ett stort antal olika grenar/aktiviteter inom huvudkategorierna löpning, hopp och kast. Friidrott utövas dessutom i ett flertal olika miljöer - förutom på arena utomhus även på landsväg/gata och i terräng samt inomhus.

Därför är det program av SM-tävlingar som SFIF årligen genomför såväl mångfasetterat som omfattande och sträcker sig dessutom över de flesta av årets månader. Hela utbudet för de olika åldersgrupperna presenteras nedan.

I enlighet med den svenska idrottens folkrörelsefilosofi vänder sig SM-tävlingarna endast till personer som representerar till SFIF anslutna idrottsföreningar.

För detaljerad information om SM-tävlingar innevarande år och framtida arrangörer, besök tävlingsprogrammet Mästerskap och landskamper och smfriidrott.se