Annons

Annons

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott.
Dispensreglerna inom svensk idrott är anpassade till kraven i Världsantidopingkoden och WADA:s internationella standard för medicinsk dispens.

Dispenskommittén (DispK) beslutar om ansökningar om medicinsk dispens. DispK utses och arbetar på uppdrag av Antidoping Sverige.

På Antidopings Sveriges hemsida finns all information du behöver om medicinsk dispens.

Idrottsutövare som tävlar på nationell/hög tävlingsnivå ska ansöka om dispens för dopningklassade läkemedel.
Idrottsutövare på övrig idrottsnivå omfattas av Antidoping Sveriges retroaktiva dispens i enlighet med idrottens antidopingreglemente.

Idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå

Idrottsutövare i samtliga discipliner som är uttagna till senior-, junior- eller ungdomslandslag.
Idrottsutövare som omfattas av vistelserapporteringskraven inom den svenska kontrollpoolen.

Övrig idrottsutövare

Övriga utövare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.
Behöver du söka medicinsk dispens? - Ta reda på vad som gäller för just dig. 
Genom att svara på ett antal frågor får du snabbt svar ifall du ska söka medicinsk dispensen i förväg eller retroaktivt.

Vad gäller vid internationell tävling? 
Om du som idrottsutövare tävlar internationellt, kan du behöva söka medicinsk dispens via Athletics Integrity Unit, och då med deras särskilda blanketter.