Annons

Annons

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott.
Dispensreglerna inom svensk idrott är anpassade till kraven i Världsantidopingkoden och WADA:s internationella standard för medicinsk dispens.

Dispenskommittén (DispK) beslutar om ansökningar om medicinsk dispens. DispK utses och arbetar på uppdrag av Antidoping Sverige.

På Antidopings Sveriges hemsida finns all information du behöver om medicinsk dispens.

Idrottsutövare som betecknas som "Nationell idrottsutövare" ska ansöka om medicinsk dispens så fort behandling med en dopingklassad substans eller metod ordineras. 
Övriga idrottsutövare som inte omfattas av kriterierna har rätt att ansöka om medicinsk dispens i efterhand.

Nationell idrottsutövare

Idrottsutövare i samtliga discipliner uttagen till/representerat svenskt seniorlandslag.
Idrottsutövare fyllda 18 år uttagen till/representerat svenskt ungdomslandslag.
Idrottsutövare som ingår i Registrerad kontrollpool.
Idrottsutövare som ingår i Kontrollpoolen.

Övrig idrottsutövare

Övriga utövare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.

Vad gäller vid internationell tävling? 

Idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av World Athletics (WA) eller som deltar i tävling särskilt listad av WA ska normalt ansöka om medicinsk dispens direkt till Athletics Integrity Unit (AIU) eller försäkra sig om att den svenska medicinska dispensen erkänns av WA. Läs mer om det på  AIU´s hemsida, där ni också finner särskilda blanketter att använda.