Annons

Annons

För att väcka och behålla ungdomars intresse för att tävla i friidrott är det viktigt att tävlingsutbudet är varierat. Det finns många olika typer av friidrottstävlingar: mångkamper, individuella, lagtävlingar eller stafett.
För att ge fler ungdomar möjlighet att tävla på sin egen ambitionsnivå är enklare ungdomstävlingar en viktig del av tävlingsutbudet eftersom det ger fler tävlingar i närområdet. 

Rekommendation tävlingsnivåer och huvudsakliga tävlingsformer uppdelat på ungdomsåldern: 

12 - 14 år

I denna ålder bör den aktives tävlingar ske inom sitt distrikt. 

Grenprogram och mästerskapstävlingar

15-17 år

I denna ålder kan den aktive testa på tävlingar utanför sitt egna distrikt.

Grenprogram och mästerskapstävlingar

Tävlingstillstånd och intyg

Vid tävlan utomlands, representera svensk klubb eller ansöka om tävlingsintyg för friidrottare med transerfarenhet

Läs mer här