Annons

Annons

SVENSK FRIIDROTT har prestationscentrum (PC) i samtliga grengrupper samt ett för parafriidrott. I grengruppen medel- och långdistans finns prestationscentrum sedan 2016 i Göteborg. Prestationscentrum har ett nationellt uppdrag att utveckla respektive grengrupp men utgör också en viktig del i den lokala och regionala elitidrottsmiljön.

 

Uppdrag

Huvuduppgiften för friidrottens prestationscentrum i medel / lång är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare inom grengruppen från 17 år, i grenarna 800m-marathon, inklusive terräng. De grengruppsansvariga på respektive PC stöttar förbundskaptenen med kvalkriterier, uttagningsunderlag samt förberedelser till mästerskap och landskamper. Prestationscentrum har ansvar för att organisera utvecklingsträffar för utveckling av grengruppen och samordning/genomförande av träningsläger. De jobbar även med utbildningsfrågor, samt mot RIG och NIU. Det genomförs ett löpande arbete med stöttning och uppföljning med aktiva och deras tränare. Grengruppsansvariga på respektive prestationscentrum kan även assistera med bland annat tester och analyser, samt vara bollplank i frågor om träning i allmänhet. PC medel / lång genomför också olika utbildningar. 

 

Samarbetspartners

Verksamheten vid prestationscentrum i medel och långdistans bygger på ett samarbete med Göteborg Friidrottsförbund, Elitidrottsmiljö Göteborg, Lidingöloppet och Sundström Safety. Prestationscentrum utgör också en viktig del av friidrottens elitidrottsmiljö i Göteborg.

Mer info

Årshjul med utvecklingsträffar, utbildning och lägerverksamhet mm.

 

Månad

Vecka

Datum

Aktivitet

Januari

 

 

Träningsläger

Mars

 

 

Digital föreläsning

Mars

 

 

Träningsläger

April

 

 

Träningsläger

April

 

 

Utvecklingsträff Svenska löpartalanger

Maj

 

 

Träningsläger

Juli

 

 

Läger

September

 

 

Utbildning och samling Svenska löpartalanger

September

 

 

Tävling och utbildningsresa Svenska löpartalanger

Oktober

 

 

Digital föreläsning

November

 

 

Ubildningshelg (vartannat år)

 

 

Svensk Friidrott anordnar genom prestationscentrum nationella utvecklingsträffar. Träffarna är en del i kunskapsspridningen som sker mellan tränare och aktiva. Under det här träffarna är målet att lära av varandra genom erfarenhetsutbyte samt att de aktiva ska få möjlighet att träna tillsammans.

Utvecklingsträffar genomförs för ungdomar- och juniorer inom ramen för satsningen “Svenska löpartalanger”. Vi har inga fasta kriterier utan gör en samlad bedömning av prestationer under senaste året samt ambitionsnivå och möjlighet till fortsatt utveckling mot seniorlandslag. Satsningen är indelad i tre grupper:

15-16 år
Här är man bara garanterad 1 år, men man kan vara med i 2 år om man kommer in som 15 åring. Tanken är att aktiva med sina tränare tidigt skall förstå vad som krävs för att på lång sikt bli en bra löpare.

17-20 år
Kommer man in i den här gruppen är man garanterad 2 år, förutom om man kommer med som 20-åring. Nivån på d
en här gruppen är potentiellt internationellt mästerskapsdeltagande för juniorer.

21-23 år
I denna ålderskategori stämmer vi av varje år. Nivån är potentiell finalistnivå i Junior-EM för 22-åringar.

Senior
Utvecklingsträffar för seniorer sker i form av läger. Dessa läger genomförs oftast på höghöjd i januari, april och juli. I samband med dessa läger genomförs utbildningar inom relevanta områden. Deltagande vid dessa läger är öppet för anmälan och har därmed inga kriterier. Det brukar vara mellan 15-70 deltagare. Främst landslagslöpare.

Inom ramen för prestationscentrums verksamhet i medel- och långdistans genomförs en del specifika projekt:

- Svenska löpartalanger - ungdom- och juniorsatsning som delvis finansieras med stöd från Sundström Safety.

- Höghöjdsprojekt - utbildning och genomförande av höghöjdsträning.

- Tester – fysiologiska tester med fokus på tröskel och skadeprevention i samarbete med Göteborgs Universitet.

- “Stockholmsprojektet” - lokalt utvecklingsprojekt för medel- långdistans som delvis finansieras av Sundström Safety.

2024-04-22 Nyhetsbrev nr 1