Annons

Annons

Det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig.

Oanmälda dopingkontroller under tränings- och uppbyggnadsperioden är ett av de mest effektiva sätten att avskräcka från att använda dopingmedel och att upptäcka doping. 
Vissa idrottsutövare på elitnivå är därför skyldiga att lämna information om vistelseort m.m. (vistelserapport) så att dopingkontroller kan utföras.

Att sköta sin vistelserapportering och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll är därför något av det bästa en elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet.

Hur går vistelserapporteringen till?

Både Athletics Integrity Unit (IAU) och Antidoping Sverige (ADSE) utser friidrottare som ska vistelserapportera.

Friidrottare placeras i den svenska kontrollpool som Antidoping Sverige i samråd med Svenska Friidrottsförbundet bedömer motsvarar dess tävlingsnivå. En idrottsutövare kan flyttas emellan de svenska kontrollpoolerna som utgörs av Registrerad kontrollpool och Kontrollpool. Det är kontrollpoolen som avgör vilka vistelserapporteringskrav som ställs på idrottsutövaren. 

Friidrottare på högre internationell nivå utses av IAU och rapporterar på samma sätt som den nationella kontrollpoolen.

Friidrottare som ska vistelserapportera informeras skriftligen. Det är idrottaren som personligen bär ansvaret för att rapportera när och var man kan anträffas utanför tävlingsperioden.

Vistelserapporteringen sker digitalt via ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) som är ett system framtaget av WADA och som används globalt.

Det är alltid idrottsutövaren som är ansvarig för att rapporten skickas in i tid och ständigt är uppdaterad.
Idrottsutövare som missköter sin rapportering eller inte befinner sig på rapporterad plats under slottiden kan anmälas till bestraffning.
Utebliven vistelserapport eller BOM-kontroll, dvs att idrottsutövaren inte finns på den plats vid den tid som angetts i vistelserapporten vid en dopingkontroll, anses vara en delförseelse mot dopingreglerna.
Tre sådana delförseelser inom en rullande 12-månadersperiod anses vara ett dopingbrott och kan leda till avstängning.

Läs mer om vistelserapportering på Antidoping Sveriges hemsida.