Annons

Annons

Vi har varit relativt förskonade från allvarliga olyckor i vår idrott. Men vi får aldrig slå oss till ro utan måste hela tiden hålla säkerhetstänkandet aktivt på både träning och tävling.
I synnerhet gäller det kastgrenarna där riskerna är särskilt påtagliga. Det går ändå att undvika olyckor även i dessa grenar om vi alla tar ansvar för hur vi genomför vår idrott och hela tiden ser till att ”tänka efter före”.
Nedan har vi sammanställt råd och anvisningar för hur ett förebyggande säkerhetsarbete kan genomföras på ett bra sätt.
 

Kom ihåg att det är allas ansvar att se till att vår idrott är säker!

Ha därför alltid med detta i tankarna och var med att påverka våra tävlingar, så att de kan genomföras på ett säkert sätt!

Tekniska ledare

Många tävlingar har särskilda tekniska ledare som förstås har ett extra ansvar för redskap och utrustning. Det är därför viktigt att se till att dessa blir utbildade på ett bra sätt.

Hör gärna av er till oss på Svenska Friidrottsförbundet (kontaktuppgifter i högerspalten) om ni hittar intresserade personer, så kanske vi kan genomföra en ny utbildning snart igen. 

Förberedelser

Idrottsplatsen

Se till att kontrollera idrottsplatsutrustningen så den är ok. Kolla att vingarna på buren går att flytta som de ska, att det inte finns några hål i nätet, att ansatsbanor respektive ringar är hela. 

Avspärrningar

Se till att det finns avspärrningar utanför kastsektorsgränserna. Dessa kan göras med särskilda nät, ATA-band mellan käppar eller motsvarande. Ofta är burar vid kastplanerna något sämre vilket innebär att det avspärrade området måste göras större. 

Redskapen

Kontrollera redskapen så att det inte finns dåliga redskap som kan gå sönder och därmed bli farliga.

Tidsprogram

Se hur det ser ut på er arena. Kanske bör man inte ha några långa löpningar samtidigt som det pågår slägga. Hur ser det ut med längdhoppet? o s v. Om man ändå väljer att genomföra längdhopp samtidigt som en kastgren, hur bär vi oss åt för att minska riskerna? Vad händer om man flyttar de aktivas sittbänkar i längdhoppet 20 meter åt det ena eller andra hållet? Minskar eller ökar det riskerna? Kan man ha en funktionär som har som uppgift att varna längdhoppare som har sitt fokus åt ett annat håll?

Vid tävling

Inkastning

Inkastning ska ske under överinseende av funktionärer, redskap ska hämtas och transporteras av funktionärerna. Se till att redskap inte blir liggande vid grenen när det inte finns funktionärer på plats! Det är viktigt att alla närvarande som finns ute på planen är medvetna om riskerna och därför hela tiden har fokus på det som sker och hela tiden har blicken mot utkastplatsen/redskapet. Även under inkastningen måste man vrida in vingarna (se nedan) för höger- respektive vänsterkastare.

Buren

Burens vingar ska vridas så att vänster vinge vrids in när en högerhänt kastare kastar och vice versa. Det är viktigt att vingen vrids in tillräckligt och det innebär att den kommer att korsa sektorsgränsen. Pröva gärna detta genom att ställa någon vid det tänkta redskapets utkastplats (vid slägga kan man ställa sig i framkant på ringen och hålla ut en käpp/tumstock eller liknande för att se var redskapet befinner sig i utkastläge). Se sedan till att vrida in vingen tillräckligt.

Var befinna sig?

Åskådare, ledare och aktiva måste befinna sig på säkra ställen, för de aktiva innebär det oftast att de ska befinna sig vid sidan av buren. Domare ska också befinna sig utanför buren, tänk också på att inte stå för nära buren då nätet kommer att ge med sig en bit innan redskapet stannar. Nedslagsfunktionärer måste förstås befinnas sig ute på plan, men då måste uppmärksamheten vara hundraprocentigt riktad mot kastaren och redskapet. Det är också viktigt att alla tar ansvar för att se till att ingen hamnar i riskområdet som inte ska vara där, det är allas ansvar!

Uppvärmningskast under tävling

Under tävlingen ska det inte ske kast som inte är tävlingskast (ser man relativt ofta i framför allt spjut), förutom att dessa ofta sker utanför avspärrningar m m är det faktiskt inte tillåtet enligt regelboken.

Uppmärksamhet

Se till att vara uppmärksamma när t ex spjutkastning sker samtidigt som löpningar så att inte krockar sker här, det gäller också att vara uppmärksam på hur man håller spjutet så att inte spets eller ände skadar någon i närheten.

SM-tävlingar

Arenor som ska användas för SM-tävling där kastgrenar förekommer ska genomgå en särskild säkerhetsbesiktning. Läs mer om det via länken i högerspalten.

Vid träning

Ansvar

Vid träning på ungdomsnivå ska det finnas tränare på plats när kastgrenar genomförs. Äldre ungdomar kan få ta ansvar efter att ha blivit grundligt utbildade i säkerhetsfrågor. Ta en diskussion i er förening hur ni avgör vilka som själva får hämta ut kastredskap och träna utan tränares översikt – hur dessa ska utbildas och vilken åldersgräns som ska gälla.  

Redskap

Redskap får inte hämtas ute på fältet när kast pågår, det är den enda enkla regeln.

Var befinna sig?

Endast behöriga personer som funktionärer (vid tävling) eller möjligtvis tränare får befinna sig ute på planen när kast pågår.

Var uppmärksam!

Eftersom det ofta pågår aktivitet på andra ställen och alla inte alltid har uppmärksamhet på det som pågår måste man alltid klargöra att inte någon befinner sig i riskzonen, eller är på väg in i den, innan man kastar. På samma sätt är det förstås viktigt att vara uppmärksam när man passerar andra grenar som t ex löparbanorna vid spjutkast m m.

Om vi alla tar ansvar så ska det gå att genomföra dessa grenar utan olyckor.

Informationsanslag

Vi har tagit fram ett förslag till anslag för kastplaner avsett att kunna fungera som stöd i ert säkerhetsarbete. Ett sådant anslag på plats är ett bra redskap för att ytterligare informera och påminna om alla besökare om de regler som gäller på er kastplan.

Som sagt handlar det om ett förslag så självklart kan informationen i anslaget modifieras för att passa er specifika situation, till exempel är åldersgränsen ett exempel på vad andra föreningar har använt sig av.

Ladda ner underlaget