Sedan 2016 ska samtliga arenor där SM-tävlingar, internationella mästerskap eller landskamper för seniorer, juniorer och ungdomar genomförs och där kastgrenar förekommer genomgå en säkerhetsbesiktning av SFIF-certifierad besiktningsman.

Besiktningen ska genomföras senast 6 månader före aktuellt mästerskap.

Följande SM-tävlingar berörs:

  • Friidrotts-SM
  • Stora JSM
  • Stora USM
  • Lag-SM
  • Lag-USM
  • SM, JSM och USM i mångkamp

Följande anläggningar har säkerhetsbesiktigats och godkänts av SFIF:

TABELL MED GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR INFOGAS HÄR!

Observera att godkännandet gäller i 3 år från besiktningsdag eller så länge anläggningen är i det skick den var vid det senaste besiktningstillfället, och att en ny besiktning krävs om exempelvis kastburen har flyttats, arenaytor i anslutning till kastbur och kastfält har omdisponerats eller kastburens skick har försämrats påtagligt.