Annons

Annons

Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Våra prestationscentrum jobbar för nationell utveckling inom sin grengrupp men är utplacerade på orter där Svensk Friidrott har ett större och mer utvecklat samarbete med andra parter inom miljön.

I friidrottens elitidrottsmiljöer finns ofta ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationell idrottsutbildning (NIU), ett riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) och ett av våra prestationscentrum. Syftet med placeringen av våra elitidrottsmiljöer är just att kunna samverka i elitidrottsfrågor och möjliggöra en hållbar elitidrottssatsning genom hela karriären så väl för friidrottaren som för tränaren. Vi arbetar också för att elitidrottsmiljöerna och deras samordningseffekter också ska vara till för de friidrottare som väljer en karriär inom arbetslivet samtidigt som de satsar på friidrotten.

Svensk Friidrotts sju elitidrottsmiljöer

Friidrotten har fär närvarande ett fördjupat samarbete och avtal med sju elitidrottsmiljöer. Våra elitidrottsmiljöer är i dagsläget i Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm, Umeå och Växjö.

Elitidrottmiljö Växjö 

Svensk friidrott har ett samarbete med Växjö kommun och flera parter på orten för att få till en bra samlad elitidrottsmiljö med dubbla karriärer i fokus. 

Athletic Development Center (ADC), Växjö

ADC i Växjö är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Svenska Friidrottsförbundet med målet att utveckla ett centrum för träning, utbildning, forskning och utveckling för friidrott. ADC har ett nära samarbete med friidrottens prestationscentrum i kast (PC kast) och som antagen till ADC får den aktive tillgång till ett kompetenscentrum som bidrar med stöd tekniskt, fysiskt och mentalt för att få helheten kring elitsatsning och studier att fungera. I kompetensteamet ingår Anders Axlid, Vésteinn Hafsteinsson och Susanne Linner. Här kan du se en film om Athletic Development Center

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Athletic Development Center (ADC) hittar du här.

Riksidrottsgymnasium (RIG), Växjö 

RIGet i Växjö har ca 30 stycken RIG och NIU elever. På gymnasiet finns sex stycken lärare/tränare som täcker upp friidrottens alla grengrupper 

PC kast 

PC Kast har ett nationellt uppdrag att utveckla grengruppen kast och arrangerar många träffar och samlingar i Växjö där även flera elitkastare valt Växjö som hemmaträningsort utan att byta till en Växjöförening. 

Samverkan med prestationscentrum mångkamp 

Sedan 2023 finns även ett samverkansavtal mellan Växjö kommun och Svenska friidrottsförbundet där den lokala parten, High Perfomance Center (HPC), ska stötta PC mångkamp i Sollentuna med att utveckla mångkampen i Sverige och den lokala miljön. HPC driver idag en träningsgrupp på ca 20 aktiva där många har mångkamp som inriktning. 

IFK Växjö 

IFK Växjö är friidrottsklubben på orten som har allt från barn och ungdom till elit. 

Östsvenska FIF  

Östsvenska samordnar, administrerar och utvecklar friidrotten i distriktet åt våra ca: 150 anslutna föreningar i de fem länen: Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. 

Dala Sports Academy Elit (DSA Elit), Falun

Dalarna Sports Academy i Falun är en elitidrottsmiljö i Falun för dig som vill elitsatsa på din idrott. I DSA Elit har du möjlighet att idrotta på heltid eller kombinera din elitsatsning med högskolestudier eller deltidsarbete. Träningen bedrivs på Lugnets idrottscentrum där det finns välutrustade träningsanläggningar så som en bra friidrottshall där samtliga friidrottens grenar bedriver sin huvuddel av träningen samt utomhusarena med kastplan. I friidrottshallen finns även en stor styrketräningslokal, där ni tränar sida vid sida med idrottare på världsklass från våra andra idrotter inom vår elitmiljö. DSA Elit friidrott har ett nära samarbete med riksidrottsgymnasiet i friidrott och friidrottens prestationscentrum i sprint- och häcklöpning i samverkan med Högskolan Dalarna och LIVI erbjuds idrottsspecifika tester med modern teknik. Tillsammans bildar vi friidrottens elitmiljö och erbjuder dig som friidrottare en röd tråd från gymnasiet och karriären ut. Här kan du se en film om Dalarna Sports Academy.

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Dalarna Sports Academy (DSA) hittar du här.

Friidrottens Kompetenscentrum (FKC), Umeå

Friidrottens Kompetenscentrum (FKC) i Umeå har 150 olika utbildningar och stort stöd med träning och karriärutveckling i en välutvecklad elitidrottsmiljö på Umeå Universitet som är ett av Sveriges största universitet, tillika av Riksidrottsförbundet utsedda Riksidrottsuniversitet. Friidrottens kompetenscentrum har fem heltdisanställda friidrottstränare kopplade till sin verksamhet där träningsmöjligheterna är av hög klass med en fullt stor inomhusfriidrottshall, Nolia, och friidrottsarena utomhus, Campus friidrott. Båda anläggningarna erbjuder mycket stor tillgänglighet för friidrottarna alla dagar i veckan. Därutöver finns fystränare, testpersonal, fysioterapeuter, dietist och psykologer som kompletterar stödteamet kring friidrottarna. Här kan du se en film om dubbla karriärer vid FKC.

Mer information, och kontaktuppgifter till, Friidrottens Kompetenscentrum (FKC) hittar du här.

Karlstad Elitidrottsuniversitet (KAU), Karlstad

Karlstad Elitidrottsuniversitet erbjuder elitidrottare en sportslig chans att studera och träna på hög nivå. Karlstad Elitidrottsuniversitet samverkar med Karlstad kommun och IF Göta för att främja elitidrottsmiljön inom friidrott i Karlstad. Karlstad Elitidrottsuniversitet har också ett nära samarbete med riksidrottsgymnasiet i friidrott och friidrottens prestationscentrum i hopp. Några exempel på den support du kan få om du är intresserad av att satsa på friidrotten och plugga på universitetet är studieplanering, hjälp med att flytta tentor, individuell handledning och utvecklingssamtal där du får hjälp med alla de delar som krävs för att få ihop en elitsatsning på friidrotten. Här kan du se en film om Karlstad Elitidrottsuniversitet 

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Karlstad Elitidrottsuniversitet (KAU), hittar du här.

Malmö Elitidrottsuniversitet (MIA), Malmö

Malmö Idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö Idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samarbete med Malmö universitet och RF SISU Skåne. Malmö Idrottsakademi erbjuder stöd inom områden som idrottspsykologi, idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition och har sin verksamhet på Stadionområdet i Malmö. Här finns även verksamhetens huvudkontor, utbildningslokaler, konferenslokaler, styrkelokaler, testcenter och idrottskök. På Stadionområdet har Malmö stad också en idrottsgrundskola och ett idrottgymnasium vilket ger idrottsintresserade ungdomar de bästa förutsättningarna att ta sig hela vägen från idrottsklass till världsklass.

Ansöker till Malmö Idrottsakademi gör du här

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Malmö Idrottsakademi (MIA) hittar du här.

RIU Göteborg, Göteborg

Elitidrottsmiljön i Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs stad, RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundet. I Göteborg ingår du i en stark elitidrottsmiljö med SFIF:s Prestationscentrum Medel/Långdistans och Göteborgs Friidrottsförbunds elitutvecklingsverksamhet i Hopp, Kast, Sprint/Häck samt Medel/Långdistans. Det nära samarbetet med RIU Göteborg möjliggör för dig att kombinera din elitidrottssatsning med studier på grund-, avancerad- eller forskarnivå i ett stort utbud av ämnen. Du får goda förutsättningar för att utvecklas genom stödet vi erbjuder dig som t.ex. hjälp med studie- och karriärplanering, tillgång till test och träningsrådgivning, kostanalys och kostrådgivning, idrottsmedicinskt stöd, idrottpsykologisk rådgivning, med mera.

Mer information om, och kontaktuppgifter till RIU Göteborg hittar du här.

RIU Stockholm, Stockholm

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utgör RIU Stockholm som är ett samarbete tillsammans med ytterligare två idrottsaktörer i Stockholm; Stockholm Stad, RF/SISU Stockholm. Tillsammans är målet att elitidrottareska kunna kombinera elitidrott och högskolestudier i Stockholm. RIU Stockholm erbjuder elitidrottsstudenterna planerings- och livsstilssamtal, mental coachning, föreläsningar om nutrition, formtoppning, träningsmetodik med mera. De erbjuder goda träningsmöjligheter, tester och hjälp att förebygga och behandla skador. RIU Stockholm vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att elitidrottsstudenter ska lyckas med elitidrottskarriären samtidigt som de studerar.

Mer information om, och kontaktuppgifter till, RIU Stockholm hittar du här.

Ansökan och antagning

Du som är intresserad av att söka till någon av friidrottens elitidrottsmiljer gör det via ett ansökningsformulär. Obervera att du söker till Malmö Idrottsakademi på en anna länk än övriga elitidrottsmiljöer, den länken hittar du här

Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö.

Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Om du tänker kombinera elitfriidrott och högskole- eller universitetsstudier i elitidrottsmiljön behöver du också göra en ordinarie ansökan till högskolan eller universitetet avseende studierna. Ansöker gör du här.