Annons

Annons

SVENSK FRIIDROTT har ett fördjupat samarbete med sju olika elitidrottsmiljöer. Huvudsyftet är att skapa samverkan mellan olika aktörer för att ge så bra förutsättningar som möjligt i vardagen för en elitsatsning, både för den aktive och tränaren. I dessa elitidrottsmiljöer finns ett friidrottsgymnasium (RIG och/eller NIU) och en postgymnasial satsning med ett Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett Elitvänligt lärosäte (EVL). Kommuner och olika organisationer är nära kopplade till elitidrottsmiljöerna. Svensk Friidrott verkar även för att elitidrottsmiljöerna ska vara till för de som avslutat sina studier eller väljer en karriär inom arbetslivet. På sex av dessa orter finns ett Prestationscentrum (PC). Våra prestationscentrum jobbar för nationell utveckling inom sin grengrupp. Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Våra elitidrottsmiljöer är i dagsläget lokaliserade från norr till söder i Umeå, Falun, Stockholm, Karlstad, Göteborg, Växjö och Malmö.

 

Umeå

Friidrottens Kompetenscentrum (FKC) i Umeå har fem heltidsanställda friidrottstränare kopplade till sin verksamhet där träningsmöjligheterna är av hög klass. Därutöver finns fystränare, testpersonal, fysioterapeuter, dietist och psykologer som kompletterar stödteamet kring friidrottarna. I Umeå finns ett friidrottsgymnasium (RIG) och 150 olika utbildningar på Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som är ett av Riksidrottsförbundet utsedda Riksidrottsuniversitet (RIU). 

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Umeå här.

 

Falun

På Dalarna Sports Academy Elit (DSA Elit) har du möjlighet att idrotta på heltid eller kombinera din elitsatsning med högskolestudier eller deltidsarbete. Träningen bedrivs på Lugnets idrottscentrum där det finns välutrustade träningsanläggningar. DSA Elit samarbetar nära med Riksidrottsgymnasiet (RIG), Prestationscentrum (PC) i sprint/häck, samt med Högskolan Dalarna. Aktiva erbjuds idrottsspecifika tester med modern teknik. Tillsammans erbjuder Falun elitfriidrottare en röd tråd från gymnasiet och karriären ut. 

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Falun här.

 

Stockholm

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utgör Riksidrottsuniversitet (RIU) Stockholm. Dessa lärosäten tillsammans med Stockholm Stad och RF/SISU Stockholm skapar en elitidrottsmiljö. RIU Stockholm erbjuder planerings- och livsstilssamtal, mental coachning, samt kunskap om nutrition, formtoppning och träningsmetodik. De erbjuder även testverksamhet och hjälp med att förebygga och behandla skador. RIU Stockholm vill skapa förutsättningar så att elitidrottsstudenter ska kunna lyckas med elitkarriären samtidigt som de studerar. Prestationscentrum (PC) mångkamp i Sollentuna är också en del av elitidrottsmiljön i Stockholm.

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Stockholm här.

 

Karlstad

På Karlstad Elitidrottsuniversitet (KAU) erbjuds elitidrottare att studera och träna på högsta nivå. Elitmiljön i Karlstad är ett nära samarbete med Karlstad kommun, Riksidrottsgymnasiet (RIG) och Friidrottens prestationscentrum (PC) i hopp. I Karlstad finns toppmoderna idrottsanläggningar för både inomhus och utomhusfriidrott samlade på en plats. Några exempel på den support du kan få är hjälp med studieplanering, individuell handledning, utvecklingssamtal och hjälp med att flytta tentor mm. 

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Karlstad här.

 

Göteborg

Elitidrottsmiljön i Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs stad, RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundets Prestationscentrum för medel/långdistans. RIU Göteborg möjliggör att kombinera en elitidrottssatsning med studier på grund-, avancerad- eller forskarnivå i ett stort utbud av ämnen. Elitidrottsmiljön erbjuder hjälp med studievägledning, tillgång till testverksamhet, träningsrådgivning, kostrådgivning, idrottsmedicinskt stöd och idrottspsykologisk rådgivning. 

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Göteborg här.

 

Växjö

Athletic Development Center (ADC) i Växjö är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Svenska Friidrottsförbundet med målet att skapa ett centrum för utbildning, forskning och utveckling som elitfriidrottare. ADC har ett samarbete med Friidrottens prestationscentrum (PC) i kast. Sedan 2023 finns även ett samverkansavtal mellan Växjö kommun och Svenska friidrottsförbundet där den lokala parten, High Performance Center (HPC), ska stötta PC mångkamp i Sollentuna med att utveckla mångkampen i Sverige. I elitmiljön i Växjö finns också ett friidrottsgymasium (RIG och NIU), samt samverkan med distriktet och föreningslivet. 

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Växjö här.

 

Malmö

Malmö Idrottsakademi (MIA) är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare och tränare ska kunna utvecklas. MIA drivs av Malmö stad i nära samarbete med Malmö universitet och RF SISU Skåne. Sedan 2024 har elitidrottsmiljön i Malmö kompletterats med Svensk Friidrotts Prestationscentrum i sprint/häck. Malmös elitidrottsmiljö erbjuder stöd inom områden som idrottspsykologi, idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. De har sin verksamhet på Stadionområdet i Malmö. Här finns huvudkontor, utbildningslokaler, konferenslokaler, styrkelokaler, testcenter, idrottskök samt även en idrottsgrundskola och ett idrottsgymnasium.

>>Läs mer om elitidrottsmiljön i Malmö här.

 

Ansökan och antagning

Du som är intresserad av att söka till någon av friidrottens elitidrottsmiljer gör det via ett ansökningsformulär. Länken hittar du här. Observera att du som söker till Malmö (MIA) har en annan länk här. 

Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö.

Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Om du tänker kombinera elitfriidrott och högskole- eller universitetsstudier i elitidrottsmiljön behöver du också göra en ordinarie ansökan till högskolan eller universitetet avseende studierna. Ansöker gör du här.