Annons

Annons

VÄXJÖ är ett av Svensk Friidrotts fördjupade samarbeten kring en elitmiljö med syftet att skapa samverkan mellan olika aktörer för att ge så bra förutsättningar som möjligt i vardagen för en elitsatsning. Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Athletic Development Center (ADC) i Växjö är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Svenska Friidrottsförbundet med målet att skapa ett centrum för utbildning, forskning och utveckling som elitfriidrottare. ADC har ett samarbete med Friidrottens prestationscentrum (PC) i kast. Sedan 2023 finns även ett samverkansavtal mellan Växjö kommun och Svenska friidrottsförbundet där den lokala parten, High Performance Center (HPC), ska stötta PC mångkamp i Sollentuna med att utveckla mångkampen i Sverige. I elitmiljön i Växjö finns också ett friidrottsgymasium (RIG och NIU), samt samverkan med distriktet och föreningslivet. Svensk Friidrotts övriga elitidrottsmiljöer är i dagsläget lokaliserade i Umeå, Falun, Stockholm, Karlstad, Göteborg och Malmö.

 

Athletic Development Center (ADC), Växjö

ADC i Växjö är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Svenska Friidrottsförbundet med målet att utveckla ett centrum för träning, utbildning, forskning och utveckling för friidrott. ADC har ett nära samarbete med friidrottens prestationscentrum i kast (PC kast) och som antagen till ADC får den aktive tillgång till ett kompetenscentrum som bidrar med stöd tekniskt, fysiskt och mentalt för att få helheten kring elitsatsning och studier att fungera. I kompetensteamet ingår Anders Axlid, Karin Torneklint och Susanne Linner. Här kan du se en film om Athletic Development Center

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Athletic Development Center (ADC) hittar du här.

 

Riksidrottsgymnasium (RIG), Växjö

Växjö har ca 30 stycken RIG och NIU elever. På gymnasiet finns sex stycken lärare/tränare som täcker upp friidrottens alla grengrupper. 

 

PC kast

Prestationscentrum i kast har ett nationellt uppdrag att utveckla grengruppen och arrangerar många träffar och samlingar i Växjö där även flera elitkastare valt Växjö som hemmaträningsort utan att vara knutna till en Växjöförening. 

 

Samverkan med prestationscentrum mångkamp

Sedan 2023 finns även ett samverkansavtal mellan Växjö kommun och Svenska friidrottsförbundet där den lokala parten, High Perfomance Center (HPC), ska stötta PC mångkamp i Sollentuna med att utveckla mångkampen i Sverige och den lokala miljön. HPC driver idag en träningsgrupp på ca 20 aktiva där många har mångkamp som inriktning. 

 

Östsvenska FIF

Östsvenska samordnar, administrerar och utvecklar friidrotten i distriktet åt våra ca: 150 anslutna föreningar i de fem länen: Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. 

 

IFK Växjö

IFK Växjö är friidrottsklubben på orten som har allt från barn och ungdom till elit. 

 

Ansökan och antagning

Du som är intresserad av att söka till någon av friidrottens elitidrottsmiljer gör det via ett ansökningsformulär. Länken hittar du här. Observera att du som söker till Malmö (MIA) har en annan länk här. 

Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö.

Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Om du tänker kombinera elitfriidrott och högskole- eller universitetsstudier i elitidrottsmiljön behöver du också göra en ordinarie ansökan till högskolan eller universitetet avseende studierna. Ansöker gör du här.