Annons

Annons

Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Våra prestationscentrum jobbar för nationell utveckling inom sin grengrupp men är utplacerade på orter där Svensk Friidrott har ett större och mer utvecklat samarbete med andra parter inom miljön.

I friidrottens elitidrottsmiljöer finns ofta ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationell idrottsutbildning (NIU), ett riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) och ett av våra prestationscentrum. Syftet med placeringen av våra elitidrottsmiljöer är just att kunna samverka i elitidrottsfrågor och möjliggöra en hållbar elitidrottssatsning genom hela karriären så väl för friidrottaren som för tränaren. Vi arbetar också för att elitidrottsmiljöerna och deras samordningseffekter också ska vara till för de friidrottare som väljer en karriär inom arbetslivet samtidigt som de satsar på friidrotten.

Svensk Friidrotts sju elitidrottsmiljöer

Friidrotten har fär närvarande ett fördjupat samarbete och avtal med sju elitidrottsmiljöer. Våra elitidrottsmiljöer är i dagsläget i Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm, Umeå och Växjö.

Elitidrottmiljö Växjö 

Svensk friidrott har ett samarbete med Växjö kommun och flera parter på orten för att få till en bra samlad elitidrottsmiljö med dubbla karriärer i fokus. 

Athletic Development Center (ADC), Växjö

ADC i Växjö är ett samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Svenska Friidrottsförbundet med målet att utveckla ett centrum för träning, utbildning, forskning och utveckling för friidrott. ADC har ett nära samarbete med friidrottens prestationscentrum i kast (PC kast) och som antagen till ADC får den aktive tillgång till ett kompetenscentrum som bidrar med stöd tekniskt, fysiskt och mentalt för att få helheten kring elitsatsning och studier att fungera. I kompetensteamet ingår Anders Axlid, Vésteinn Hafsteinsson och Susanne Linner. Här kan du se en film om Athletic Development Center

Mer information om, och kontaktuppgifter till, Athletic Development Center (ADC) hittar du här.

Riksidrottsgymnasium (RIG), Växjö 

RIGet i Växjö har ca 30 stycken RIG och NIU elever. På gymnasiet finns sex stycken lärare/tränare som täcker upp friidrottens alla grengrupper 

PC kast 

PC Kast har ett nationellt uppdrag att utveckla grengruppen kast och arrangerar många träffar och samlingar i Växjö där även flera elitkastare valt Växjö som hemmaträningsort utan att byta till en Växjöförening. 

Samverkan med prestationscentrum mångkamp 

Sedan 2023 finns även ett samverkansavtal mellan Växjö kommun och Svenska friidrottsförbundet där den lokala parten, High Perfomance Center (HPC), ska stötta PC mångkamp i Sollentuna med att utveckla mångkampen i Sverige och den lokala miljön. HPC driver idag en träningsgrupp på ca 20 aktiva där många har mångkamp som inriktning. 

IFK Växjö 

IFK Växjö är friidrottsklubben på orten som har allt från barn och ungdom till elit. 

Östsvenska FIF  

Östsvenska samordnar, administrerar och utvecklar friidrotten i distriktet åt våra ca: 150 anslutna föreningar i de fem länen: Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. 

Ansökan och antagning

Du som är intresserad av att söka till någon av friidrottens elitidrottsmiljer gör det via ett ansökningsformulär. Obervera att du söker till Malmö Idrottsakademi på en anna länk än övriga elitidrottsmiljöer, den länken hittar du här

Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö.

Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Om du tänker kombinera elitfriidrott och högskole- eller universitetsstudier i elitidrottsmiljön behöver du också göra en ordinarie ansökan till högskolan eller universitetet avseende studierna. Ansöker gör du här.