Svensk Friidrott utfärdar dessa typer av tävlingstillstånd och tävlingsintyg:

Tillstånd för utländsk medborgare att representera svensk förening

Tillstånd för svenska friidrottare att tävla i utlandet

Tillstånd för transpersoner att delta i senior-, junior- och 17-årsklass

Tävlingsintyg för transpersoner i nationell ungdomsklass (12-15 år) resp. motionsklass/allmän klass i långlopp

 

Att tävla för svensk klubb

Bland de som flyttar till Sverige finns många som är intresserade av att friidrotta. Nedan återfinns de viktigaste punkterna för den som inte är svensk medborgare men vill tävla för en svensk klubb. 

1. Söka tillstånd

För att som utländsk medborgare få representera en svensk klubb skall man personligen ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. För ungdomar (P17/F17 eller yngre) som inte tävlat i friidrott i hemlandet behövs dock ingen speciell ansökan. Ansökan ska innehålla namn, födelsedatum, nationalitet och undertecknas av den tävlande samt en firmatecknare för den förening den aktive vill representera.

2. Folkbokföring

Förutsättningen för att en utländsk medborgare skall kunna tävla för en svensk klubb är att han/hon är bosatt i Sverige. Baskriteriet är därför alltså att man är folkbokförd här.

I vissa fall - när det gäller personer som är flyktingar - kan det vara så att folkbokföring ännu inte kunnat ske av formella skäl. Då kan SFIF efter särskild prövning ändå ge tillstånd.

För utländska medborgare som studerar i Sverige under en sammanhängande period av minst två månader kan studieintyg från universitet/högskola ersätta krav på folkbokföring.

3. Tidigare friidrottsbakgrund

Har personen tidigare tävlat i friidrott i och/eller för sitt hemland skall man även ha ett skriftligt godkännande från hemlandets förbund att man får representera en svensk förening vid tävlingar i Sverige.

Även här kan SFIF efter särskild prövning - främst för personer med flyktingstatus - ge dispens om det bedöms att tillstånd från hemlandets förbund inte är möjligt att erhålla.

4. SM-tillstånd

För att som utländsk medborgare få representera sin svenska förening vid SM- och DM-tävlingar gäller krav på att personen är folkbokförd - och huvudsakligen har vistats - i Sverige sedan minst ett år tillbaka samt att han/hon inte under samma kalenderår deltar i nationsmästerskap i hemlandet.

5. Kontrollera regelboken

Eftersom ändringar kan komma att ske är det alltid viktigt att se till den för tiden gällande regelboken. Representationsregler för utländska medborgare finns i kapitel D 1.5.

OBS!
Ofta finns speciella individuella förutsättningar i det enskilda fallet. Så vid eventuella  oklarheter bör man alltid först höra med Svensk Friidrott om hur man skall gå tillväga.

Tävla utomlands

I de flesta fall är det inga problem att som svensk friidrottare tävla utomlands. Men vissa länder kräver speciellt tillstånd från hemlandets förbund, ibland frågar man även efter licens eller liknande. Då utfärdar Svensk Friidrott ett officiellt tävlingstillstånd så att det blir möjligt att tävla.

För att underlätta hanteringen av sådana tävlingstillstånd finns ett webbformulär som den sökande fyller i med nödvändiga uppgifter. Sedan skickas tillståndet från SFIF per e-post.

Länk till formulär för ansökan

Det är inte säkert att alla resultat från tävlingar utomlands når det svenska resultatsystemet, så om du inte ser ditt resultat kontakta administratören.  

OBS!
Elitaktiv med WA-certifierad "Athletes representative" (AR) behöver inte söka speciellt tillstånd från nationsförbundet. En sådan "AR" har nämligen mandat att anmäla de aktiva som man representerar till tävlingar utomlands.

 

Tävlingstillstånd för transpersoner som vill tävla i seniorklass, juniorklass eller ungdomsklass 16-17 år

För att tävla som transman (person som registrerats som flicka vid födseln och har manlig könsidentitet) eller transkvinna (person som registrerats som pojke vid födseln och har kvinnlig könsidentitet) i de klasser som beskrivs i World Athletics tävlingsregler behövs tävlingstillstånd. (Se regelboken kapitel D 1.2.3.)

Om tillståndet enbart gäller möjligheten att tävla som transperson vid nationella tävlingar i Sverige skickas ansökan till Svenska Friidrottsförbundet. Om tillståndet gäller möjligheten att delta som transperson i internationella tävlingar skickas ansökan till WA.

För att kunna tävla som transkvinna i tävlingsklass för kvinnor ska ansökan innehålla dokumentation som visar att testosteronhalten i blodserum kontinuerligt under minst de senaste 12 månaderna har varit lägre än 5 nmol per liter. Ett tävlingstillstånd för transkvinna är sedan giltigt i ett år innan det måste förnyas.

 

Tävlingsintyg för transpersoner som vill delta i ungdomsklasser 12-15 år eller motionsklass/allmän klass i långlopp

För att sänka tröskeln för deltagande i friidrottstävlingar för ungdomar och motionärer är det tillåtet för transpersoner att delta i klass utifrån upplevt kön i ungdomsklasser t o m P/F 15 samt i motionsklass/allmän klass i långlopp. (Se regelboken kapitel D 1.2.4-1.2.6.)

Rätten att delta som transperson i dessa klasser kan bekräftas med ett tävlingsintyg som är frivilligt.

Tävlingsintyg vid tävling för barn och ungdom är giltigt i 12 månader och beviljas av Svensk Friidrotts barn-och ungdomsansvarig.