Annons

Junior & ungdom 2023

UNM-JNM Mångkamp
EYOF
Junior-EM U23
Nordiska juniorkampen
Junior-EM U20
Ungdomsfinnkampen

UNM-JNM Mångkamp, Borås, SWE, 10–11 Juni 2023

Landslagsledare: Eelco Sintnicolaas
Koordinator: Mikael Norman
Fysio: Ingvar Palmgren, ska kompletteras
Ledare: Jan Samuelsson, Carina Lindberg, Fredrik Enander, Ulrik Mattisson, ska kompletteras med två ledare

Män

Kvinnor

Elliot Duvert

Sophie Reid

Andreas Gustavsson

Alma Uhlin

Carl af Forselles

Justina Esangbedo

Malte Fuchs Edberg

Tiffanie Magnusson

 

 

P19

F19

Leo Göransson

Linnéa Svanhall

Joel Enander

Sydney Karström

Erik Larripa Taxell

Lisa Mårtensson

Ludvig Jaasund

Doris Theander

 

 

P17

F17

Akilles Teglbjaerg

Alva Back

Elias Kapell

Kajsa Cabanas Andersson

Rasmus Arnell

Wilda Runeborg

Aron Gullberg

Isa Lindberg

 

Reserv: Stella Lundström

 

 

Junior-EM U23, Esbo, FIN 13–16 juli 2023

Resor: Anpassat mellan 10-18 juli
Överledare:
Landslagsledare: Karin Olsson Westergren
Coacher: David Vendel, Lina Quick, Charlotte Schönbeck, Mikael Johansson
Medicinskt Team: Eric Hamrin Senorski, Linda Berntsson, Johanna Sandbäck 
Ålderskategori: födda 2001-2003
Behörighet: Svenskt medborgarskap och ej av WA registrerad för annat land.
Deltagare: 3 aktiva per gren
Kvalperiod: 1 mars-2 juli
Observationstävlingar: Ljungby Mångkamp (Ljungby), SAYO (Sollentuna), FGP (Sollentuna, Göteborg), VU (Göteborg)
Uttagning: 3 juli 2023. Förhandsnomineringar kommer att användas.
 
Gren Kvalgräns Uttagna
M22    
100m 10.50  
200m 21.30  
400m 47.00  
800m 1:48.00  
1500m 3:42.50  
5000m 13:58.00  
10000m 29:45.00  
110m häck 14.40  
400m häck 52.50  
3000m hinder 9:00.00  
Höjd 2.15  
Stav 5.20  
Längd 7.60  
Tresteg 15.55  
Kula 17.80  
Diskus 54.50  
Slägga 65.50  
Spjut 72.00  
Tiokamp 7400  
4x100m Bedömning  
4x400m Bedömning  
     
K22    
100m 11.70  
200m 24.00  
400m 55.00  
800m 2:06.50  
1500m 4:24.00  
5000m 16:35.00  
10000m 35:40.00  
100m häck 13.90  
400m häck 60.50  
3000m hinder 10:25.00  
Höjd 1.81  
Stav 4.05  
Längd 6.25  
Tresteg 12.95  
Kula 14.50  
Diskus 49.50  
Slägga 61.00  
Spjut 51.00  
Mångkamp 5600  
4x100m Bedömning  
4x400m  Bedömning  

I Run CleanEAA har bestämt att alla aktiva som vill delta i EM, måste ha gjort deras antidopingutbildning "I Run Clean" i tid före sista anmälningsdagen. Det är den aktives ansvar att göra utbildningen.Länk till utbildningen: https://www.irunclean.org/ UttagningsprinciperSFIF:s nomineringsnivåer följer EAA:s kvalgränser men kvalperioden är kortare. Enstaka resultat bättre än kval.gränser är inte per automatik kvalificerande. Kvalificerande resultat ska uppnås på tävling av viss dignitet. Normalt innebär det att tävling i Sverige ska vara sanktionerad av SFIF (= finnas med i friidrott.se:s tävlingskalender) samt vara upptagen i EA:s/WA:s tävlingskalender. Kontakta landslagsledaren före tävlingen om det råder osäkerhet kring statusen.

Skulle fler än tre aktiva klara kvalgränsen i en gren kommer inbördes möten att vara av betydelse. Blir det nödvändigt, kan en uttagningstävling komma att särskilja de aktiva.

För att stafettlag ska anmälas måste laget ha god chans till finalavancemang samt att merparten av laget även vara uttagna för individuell start.

För uttagning kommer stor vikt att läggas vid:

 • Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid U23 EM.
 • Att man bekräftar resultat med en stabil nivå i tävlingar med god konkurrens. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning.

 

Nordiska juniorkampen (19 år), Oslo 22–23 juli 2022

Resor: Utresa 21 juli och återresa 23 juli (Buss)
Överledare: Berndt Andersson
Landslagsledare: Mikael Wennolf
Koordinator (Team Manager): Sofia Jäger Stenberg
Coacher: Anton Leion (kast), Lotta Borgius (sprint), Carl-Johan Alm (hopp), Christin Borg (löpning), Vakant (gång)
Ålderskategori: P19/F19, födda 2004/2005.
Behörighet: Svenskt medborgarskap och ej av World Athletics registrerad för annat land.
Deltagare: Varje deltagande lag får starta med 2 deltagare/gren.
Medicinskt team: Ellen Huldén, Torbjörn Bryde, Caroline Lammasniemi
Slutgiltig uttagning: 
13 juli (kast 16 juli)

Gren Uttagna
P19  
100m  
200m  
400m  
800m  
1500m  
5000m  
110m häck  
400m häck  
3000m hinder  
Höjd  
Stav  
Längd  
Tresteg  
Kula  
Diskus  
Slägga  
Spjut  
4x100m  
4x400m  
5000m gång  
   
F19  
100m  
200m  
400m  
800m  
1500m  
3000m  
100m häck  
400m häck  
3000m hinder  
Höjd  
Stav  
Längd  
Tresteg  
Kula  
Diskus  
Slägga  
Spjut  
4x100m  
4x400m   
5000m gång  

Uttagningsprinciper:

 • För uttagning kommer stor vikt att läggas vid att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd för att prestera på personlig toppnivå vid aktuellt tävlingsdatum.
 • Resultat gjorda vid större tävlingar väger tyngre än mindre, lokala.
 • Vid likvärdiga prestationer kommer äldre aktiv att prioriteras.
 • Resultat gjorda senare på säsongen, närmare in på tävlingarna värderas högre än resultat gjorda under tidig vår.
 • Observationstävlingar: SAYO, Världsungdomsspelen samt Folksam GP. Grenspecifika tävlingar med hög nationell konkurrens såsom, höjd-/ stavhoppstour samt Bottnarydskastet kommer även att gälla som observationstävlingar.
 • Dubbleringar kan bli aktuella.
 • Tag alltid kontakt med Landslagsledaren vid osäkerhet om vad som gäller!

 

EYOF, Maribor, SLO, 23–29 juli 2023

Maribor, Slovenien
Resa: 22–30 juli
Koordinator:
Mikael Norman
Överledare: SOK
Landslagsledare: Lisa Hannula Virving
Coacher: 
Medicinskt team: Utses av SOK
Ålderskategori: Aktiva födda 2006–2007
Grenar: Se resultatnivåer nedan.
Deltagare: Varje land får starta med högst en (1) deltagare/gren. En aktiv får delta i högst två individuella grenar och högst en löpgren längre än 200m. 
Kvalperiod: 1 april 2022 till 2 juli 2023. I undantagsfall, och då i samråd med landslagledaren, kan resultat gjorda från 1 oktober 2022 samt från inomhussäsongen 2023 komma att räknas.
Observationstävlingar: Ljungby Mångkamp (Ljungby), SAYO (Sollentuna), Världsungdomsspelen (Göteborg)
Uttagning: 3 juli 2023. Förhandsnomineringar kommer att användas.
Precamp: 20 juli–22 juli på Bosön.

Gren Kvalgräns Uttagna
P17    
100m 10.80  
200m 21.80  
400m 48.85  
800m 1:53,00  
1500m 3:55,00  
3000m 8:34,00  
110m häck 13.90  
400m häck 54.00  
2000m hinder 6:00,00  
Höjd 2,02  
Stav 4,75  
Längd 7,10  
Tresteg 14,50  
Kula 18,00  
Diskus 54,00  
Slägga 69,00  
Spjut 66,50  
Mångkamp 6800  
Medley relay    
     
F17    
100m 11.90  
200m 24.40  
400m 55.90  
800m 2:10,00  
1500m 4:30,00  
3000m 9:45,00  
100m häck 13,70  
400m häck 61,40  
2000m hinder 6:55,00  
Höjd 1,77  
Stav 3,85  
Längd 6,10  
Tresteg 12,50  
Kula 15,50  
Diskus 44,00  
Slägga 63,00  
Spjut 50,00  
Mångkamp 5300  
Medley relay    

Uttagningsprinciper: Kvalgränserna skall ses som riktmärken för uttagning, och är inte per automatik kvalificerande. Kvalificerande resultat ska uppnås på tävling av viss dignitet. Det innebär att tävling i Sverige ska vara sanktionerad av SFIF (= finnas med i friidrott.se:s tävlingskalender) samt ska vara upptagen i EA:s/IAAF:s tävlingskalender. Kontakta landslagsledaren före tävlingen om det råder osäkerhet kring statusen.
För uttagning kommer stor vikt att läggas vid:
- Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid EYOF.
- Att man bekräftar resultat med en stabil nivå. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning.
- Att resultatnivån klarats i god konkurrens.
Om uttagningarna: 
- Skulle fler än en (1) aktiv klara kvalgränsen i en gren kommer inbördes möten att vara av betydelse. Blir det nödvändigt, kan en uttagningstävling komma att särskilja de aktiva.
- Maximalt 12 aktiva kommer tas ut.
- Det krävs svenskt medborgarskap för att delta i landslaget.
- Uttagning sker individuellt
Stafetter: För att stafettlag ska anmälas måste laget ha god chans till finalavancemang samt att merparten av laget även är uttagna för individuell start.  
I Run Clean: EAA har bestämt att alla aktiva som vill delta i EYOF, måste ha gjort deras antidopingutbildning "I Run Clean" i tid före sista anmälningsdagen. Det är den aktives ansvar att göra utbildningen.
Länk till utbildningen
Övrigt: Giltighetsdatum pass – 6 månader efter hemkomst (tidigast utgångsdatum ska vara 31 januari 2024)

 

Junior-EM U20, Jerusalem, ISR, 7 augusti – 10 augusti 2023

Resor: Ut den 3 augusti hem den 11 augusti
Överledare: Vakant
Landslagsledare: Mikael Wennolf
Koordinator: Vakant
Coacher:  Lotta Borgius, Christin Borg, Anton Leion, Oscar Gidewall    
Medicinskt team:  Eller Huldén, Torbjörn Bryde, vakant
Ålderskategori: Aktiva födda 2004, 2005 samt 2006 som ej medverkat vid årets EYOF.
Behörighet: Svenskt medborgarskap och ej av World Athletics registrerad för annat land. 
Deltagare: Tre aktiva per gren kan bli uttagna
Kvalperiod:  1 april 2023 – 27 juli 2023. I undantagsfall, och då i samråd med landslagledaren, kan resultat gjorda under 2022 samt från inomhussäsongen 2023 komma att räknas. 

Observationstävlingar:  Ljungby Mångkamp (Ljungby), SAYO (Sollentuna), Världsungdomsspelen (Göteborg), Nordiska Juniorlandskampen (Norge), Folksam GP (Sollentuna, Göteborg och Karlstad).

Uttagning:  27 juli 2023. Förhandsnomineringar kommer att användas.

Gren Kvalgräns Uttagna
P19    
100m 10.65  
200m 21.60  
400m 48.00  
800m 1:50.25  
1500m 3:48.20  
3000m 8:23.00  
5000m 14:35.00  
110m häck 14.20  
400m häck 53.60  
3000m hinder 9:13.00  
Höjd 2.10  
Stav 5.00  
Längd 7.40  
Tresteg 15.05  
Kula 17.75  
Diskus 54.00  
Slägga 67.00  
Spjut 66.00  
Tiokamp 7150  
4x100m Bedömning  
4x400m Bedömning  
     
F19    
100m 11.80  
200m 24.30  
400m 55.50  
800m 2:07.80  
1500m 4:24.00  
3000m 9:48.00  
5000m 17:10.00  
100m häck 13.95  
400m häck 60.80  
3000m hinder 10:45.00  
Höjd 1.80  
Stav 4.00  
Längd 6.15  
Tresteg 12.70  
Kula 14.00  
Diskus 47.50  
Slägga 57.00  
Spjut 48.00  
Mångkamp 5350  
4x100m Bedömning  
4x400m  Bedömning  

I Run Clean
EAA har bestämt att alla aktiva som vill delta i EM, måste ha gjort deras antidopingutbildning "I Run Clean" i tid före sista anmälningsdagen. Det är den aktives ansvar att göra utbildningen.
Länk till utbildningen: https://www.irunclean.org/
 
Uttagningsprinciper
SFIF nivåer nomineringsnivåer följer EAA:s kvalgränser men kvalperioden är kortare. Nivåerna är riktmärken för uttagning, och enstaka resultat bättre än riktmärkena är inte per automatik kvalificerande.

Kvalificerande resultat ska uppnås på tävling av viss dignitet. Normalt innebär det att tävling i Sverige ska vara sanktionerad av SFIF (= finnas med i friidrott.se:s tävlingskalender) samt ska vara upptagen i EA:s/WA:s tävlingskalender. Kontakta landslagsledaren före tävlingen om det råder osäkerhet kring statusen.

Skulle fler än tre aktiva klara kvalgränsen i en gren kommer inbördes möten att vara av betydelse. Blir det nödvändigt, kan en uttagningstävling komma att särskilja de aktiva. Vid jämbördigt resultat ges aktiva födda 2004 och 2005 företräde framför ungdomar födda 2006. Särskild prövning kommer att genomföras för att säkerställa att aktuella underåriga är redo för juniormästerskapet

För att stafettlag ska anmälas måste laget ha god chans till finalavancemang samt att merparten av laget även vara uttagna för individuell start.

Uttagen aktiv kommer att anmälas i en (1) individuell gren, dvs inga dubbleringar. Bakgrunden till att vi vill undvika dubbleringar är att tävlingen är komprimerad till fyra dagar och landslagsledningen vill säkerställa att fullt fokus läggs den aktives huvudgren samt på ett eventuellt deltagande i stafettlagen där Sverige har goda chanser till framskjutna placeringar. Eventuella undantag beslutas av landslagsledaren.

För uttagning kommer stor vikt att läggas vid:

 • Att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd på att prestera på personlig toppnivå vid U20 EM.
 • Att man bekräftar resultat med en stabil nivå i tävlingar med god konkurrens. Enstaka ”fullträff” garanterar alltså inte uttagning.

Biljetter för anhöriga

Här hittar ni biljetter till U20-EM avsedda för anhöriga och personliga coacher.

Övrigt: Bevakning av säkerhetsläget
SFIF följer, i likhet med inför andra mästerskap, säkerhetsläget och pandemisituationen i arrangörslandet och har kontinuerlig dialog med svenska myndigheter. Om säkerhetsläge eller andra omständigheter i Israel skulle göra att det innebär en väsentlig risk för landslaget att befinna sig i landet kan förbundsstyrelsen fatta beslut om att inte delta i mästerskapet.

 

Ungdomsfinnkampen 2–3 september 2023

Stadion Stockholm
Resa:
Koordinator: Rafael Askros
Överledare: 
Landslagsledare: Lisa Hannula Virving
Coacher: Alexander Tursell, Erica Johansson, Benjamin Åberg, Cecilia Nilsson
Medicinskt team: Margot Gustafsson, Thomas Gjörling, Johan Kautto
Ålderskategori: P/F17 (aktiva födda 2006-2007)
Behörighet: Svenskt medborgarskap och ej av World Athletics registrerad för annat land.
Grenar: Se nedan.
Deltagare: Varje nation skall starta med 2 deltagare/gren.
Slutgiltig uttagning: Truppen presenteras måndag 21 augusti. 

Gren Uttagna
P17  
100m  
   
200m  
   
300m  
   
800m  
   
1500m  
   
3000m  
   
2000m hinder  
   
110m häck  
   
300m häck  
   
Höjd  
   
Stav  
   
Längd  
   
Tresteg  
   
Kula  
   
Diskus  
   
Slägga  
   
Spjut  
   
Trekamp  
   
4x100m  
   
   
   
   
   
4x400m  
   
   
   
   
   
3000m gång  
   
F17  
100m  
   
200m  
   
300m  
   
800m  
   
1500m  
   
3000m  
   
1500m hinder  
   
100m häck  
   
300m häck  
   
Höjd  
   
Stav  
   
Längd  
   
Tresteg  
   
Kula  
   
Diskus  
   
Slägga  
   
Spjut  
   
Trekamp  
   
4x100m  
   
   
   
   
   
4x400m  
   
   
   
   
3000m gång  
   

Uttagningsprinciper

För uttagning kommer stor vikt att läggas vid att man är fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd för att prestera på personlig toppnivå vid Ungdomsfinnkampen.
- Resultat på USM/JSM kommer att vara viktiga och väga tungt, men seger vid USM/JSM innebär inte en garanterad plats i laget.
- Resultat gjorda senare på säsongen väger tyngre än resultat gjorda tidigt på säsongen.
- Målsättning är att ingen dubblering sker i individuella grenar.
Tag alltid kontakt med landslagsledaren vid osäkerhet om vad som gäller!