Annons

Annons

Doping är förbjudet inom all idrott eftersom det är fusk och fysiskt skadligt. Friidrotten är och skall, liksom all form av idrott, vara hälsobringande och för att bevara vår trovärdighet och samtidigt ta vårt samhälleliga ansvar måste vi kraftigt arbeta mot doping.

På de här sidorna kan ni läsa mer om friidrottens arbete för en idrott fri från doping. Arbetet grundar sig på en policy och ett program som omfattar flera olika aktiviteter. En viktig del av arbetet är att nå ut med information och bygga en bred kunskap hos aktiva, tränare och föreningar. 

Sverige är heller ingen ensam ö utan arbetet sker i tätt samarbete med olika antidoping- och idrottsorganisationer, här hemma och ute i världen. 

Svenska Friidrottsförbundet (Svensk Friidrott) arbetar i samarbete med Antidoping Sverige mot doping.
Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation och motsvarar det som i världsantidopingkoden benämns som NADO.
NADO ingår i World Anti Doping Agency (WADA), som är den globala antidopingorganisationen.

De svenska dopingreglerna och stora delar av antidopingarbetet styrs av de globala reglerna, som utarbetats av WADA och samlats i världsantidopingkoden ”The World Anti-Doping Code”.
WADA bildades 1999 och är en stiftelse bestående av världens idrotter och regeringar som har som uppgift att harmonisera regler och samordna kampen mot doping i alla former.

Alla har ett ansvar

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och det nationella antidopingreglementet. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Svensk Friidrotts Antidopingprogram ska bidra och leda till att kunskaper om dopingregler och attityder mot doping sprids och upprätthålls. All information om doping från WADA och Antidoping Sverige återfinns på antidoping.se.

Svensk Friidrott ansvarar för att utbildning och uppdatering i dessa frågor kontinuerligt sker inom verksamheten. Ansvaret ligger på alla individer i verksamheten dvs aktiva, tränare, ledare och det övergripande ansvaret ligger på den medicinska kommittén och styrelsen.

Antidopingpolicyns grund

  • Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt.
  • Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.

Visionen är att:

  • En vinnare ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • En förlorare ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • En åskådare ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Medicinsk dispens

Läs mer

Vistelserapportering

Läs mer

Utbildningar

Läs mer