Prestationscentrum Mångkamp

Prestationscentrum Mångkamp slog officiellt upp portarna i Sollentuna den 15 augusti 2019. PC-ansvariga Jan och Sofia kommer att dela på tjänsten 50-50 och har i uppdrag att profilera och öka intresset för mångkamp hos ungdomar och juniorer, utbilda tränare för att få fler föreningar och miljöer att satsa på mångkamp och att utveckla de individer som har fokus på internationell elit.
     - Våra prestationscentrum är viktiga delar av vår elitutveckling och det känns väldigt bra att Sofia och Janne kommer driva mångkampen framåt. Till skillnad från de andra prestationscentrumen har verksamheten i Sollentuna också uppdraget att få fler friidrottare att välja att satsa på just mångkamp, säger Karin Torneklint, förbundskapten, Svensk Friidrott.
     
Egna karriärer och bred kompetens
Både Sofia och Jan har en bakgrund i egna mångkampskarriärer. Sofia har även vidareutbildat sig och varit verksam som domare och teknisk delegat, bland annat på Finnkampen. Hon kommer närmast från en tjänst på Turebergs FKs kansli.
Jan är friidrottstränare inom alla grenområden men har ett särskilt fokus på mångkamp och stavhopp. Han har i tillägg arbetat med fysträningsuppdrag för idrottare utanför friidrotten och bedriver även testverksamhet.
     
Värdefullt kommunsamarbete
Prestationscentrum Mångkamp bedrivs från Sollentuna och Sollentunavallen.