Annons

Annons

Hösten 2016 inrättades Prestationscentrum medel och lång i Göteborg och kort därefter sjösattes tillsammans med förbundssponsorn Sundström Safety satsningen Svenska Löpartalanger. Fokus för Svenska Löpartalanger ligger på långsiktighet och framgång.

Talangprojektet som riktar sig till medel- och långdistanslöpare i åldersgruppen 15–23 år samt till deras tränare är en viktig del av Svensk Friidrotts elitsatsning och varje år genomförs läger där unga talanger och deras tränare träffas. Utöver lägret hålls en löpande kontakt under året. Det handlar dels om inplanerade uppföljningar, dels om spontana kontakter när löparna känner ett behov av stöttning. Varje år genomförs dessutom en tävlingsresa för U20-löparna inom ramen för satsningen.

Svenska Löpartalanger syftar till att utbilda och uppmuntra talanger och bidra till en positiv utveckling i den idrottsliga satsningen. Målet är att fler löpare ska ta sig genom junioråldern på ett bra sätt och i slutändan bli framgångsrika landslagslöpare.

För mer information om projektet – kontakta Johan Wettergren eller Ulf Friberg på prestationscentrum medel och långdistans.