Annons

Annons

Grundläggande tävlingsregler

Tävlingsform

Kraftmätningen genomförs i två faser:

 1. Regionala kvaltävlingar och lokala kval i maj - juli. I kvalomgången genomförs alla grenar på en dag.
 2. Final runt månadsskiftet augusti/september (samma helg som Finnkampen.) Finalen genomförs under två dagar och de år Finnkampen går i Sverige går stafetten inne på Finnkampsarenan. 

Tävlingen genomförs i tre olika tävlingsklasser:

 • Mixklass med både flickor och pojkar
 • F15
 • P15

En förening som anmäler mixlag deltar automatiskt i samtliga tävlingsklasser.

Lagsammansättning

Ett mixat lag består av 6-16 ungdomar P/F15-13, varav minst tre och högst åtta av resp kön. Högst en pojke och en flicka får vara P/F13.

Ett pojk- eller flicklag består av 3-8 ungdomar P/F15-13 varav högst en P/F13.

Föreningar som vill delta i Kraftmätningen med fler än 16 aktiva, eller fler än 8 aktiva av det ena könet, får anmäla fler än ett lag.

Föreningar som inte har tillräckligt många aktiva för att starta med ett eget lag kan bilda lag tillsammans med en annan förening. Mer information här.

Alla deltagare har rätt att starta i alla grenar. För att laget ska kunna få full poäng måste minst tre personer starta i varje gren. Varje förening har rätt att starta med ett eller flera lag.

Lagsammansättning final: De föreningar som tar sig vidare till finalen väljer fritt bland sina ungdomar i rätt ålder vilka 16 som ska vara med i finallaget. Det är med andra ord inte ett krav att de individer som deltog i kvalet, även deltar i finalen.

Grenprogram

P+F 15: 800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut
Stafett: 6x200 m (3 pojkar + 3 flickor, endast mixade lag)

 • Löpgrenar: Ett lopp för alla, inga finaler. I Kraftmätningens final ska heatindelning göras efter avprickning där riktlinjerna är "fulla heat" (d.v.s. en löpare per bana) på 80 m häck och minst 10 löpare (gärna 12) per heat på 800 m.
 • Höjd: 4 cm höjningar genom hela tävlingen.
 • Längd, kula, spjut: Alla deltagare har tre försök.
 • Stafett: Pojkar på sträcka 1, 3 och 5. Flickor på sträcka 2, 4 och 6. I heat med högst 4 lag används startlinjer för 800 m och en kurva på skilda banor. I heat med 5 lag eller fler används startlinjer för 400 m och två kurvor på skilda banor.

Poängräkning

För att räkna ut lagens poäng används SFIF:s speciella poängtabell (se länk i högerspalten) för pojkar och flickor 14-15 år. De tre bästa resultaten per individuell gren räknas in i lagets resultat. I mixklassen tillkommer poängen för stafetten.

Kostnadsfritt deltagande

Ingen anmälningsavgift tas ut för deltagande i Kraftmätningen! Respektive tävlingsarrangör får istället ett bidrag som kompenserar uteblivna anmälningsavgifter. Se tävlingsbestämmelser 2024 för uppdaterad information.

Vanliga frågor om grenar:

HOPPGRENAR

 • Höjd: 4 cm höjningar genom hela tävlingen. Detta gäller även om det endast är en person kvar i tävlingen.
 • Höjd: Varje arrangör bestämmer ingångshöjd (och genomgångshöjd)
 • Längd: Alla deltagare har tre försök. Vindmätare ska användas och vinden protokollföras.

KASTGRENAR

 • Alla deltagare har tre försök.
 • Alla deltagare använder redskap med F/P15 vikt.

LÖPGRENAR

 • Ett lopp för alla, inga finaler.
 • Det är inte tillåtet med mixade heat i löpgrenarna, killar och tjejer kör för sig.
 • Endast personer deltagande i Kraftmätningen får delta i samma heat. Dvs. eventuella löpare som inte ingår i Kraftmätningslagen får delta i grenen men ej i samma heat.
 • Stafett: Pojkar på sträcka 1, 3 och 5. Flickor på sträcka 2, 4 och 6. I heat med högst 4 lag används startlinjer för 800 m och en kurva på skilda banor. I heat med 5 lag eller fler används startlinjer för 400 m och två kurvor på skilda banor. Alla växlingar sker på gemensam bana.  
 • Inget krav att använda nummerlapp. På 800m kan det vara en fördel att använda nummerlappar eftersom det underlättar att identifiera löparna.

Manuell tidtagning:
Om ni inte har eltid är det möjligt att använda sig av manuell tidtagning under kvalet. Observera att manuella tider alltid avrundas uppåt till närmaste tiondel. Det viktiga är att använda rätt poängtabell vid beräkningen av lagpoäng i 80m häck (sid 7 och 30 i poängtabellen.) Ett bra hjälpmedel vid manuell tidtagning är appen SprintTimer.

Exempel:
En manuell tid på 800 m som avrundas till 2.14,7 ger samma poäng som eltidsresultatet 2.14,70. Om klockan vid manuell tidtagning stannar på 2.14,61-2.14,70 skrivs resultatet 2.14,7m, om klockan stannar på 2.14,71-2.14,80 blir det 2.14,8m.

 

Tidsprogram

Tidsprogrammet ska ge alla aktiva möjlighet till full fokusering på en gren i taget. Därför får inga kollisioner mellan grenarna förekomma.

Nedan ser ni tre förslag till disposition av tidsprogrammet.

Alternativ 1 rekommenderas i kvaltävlingar med 2-3 deltagande lag
Alternativ 2 om 4-6 lag deltar.
Alternativ 3 om minst 7 lag kommer till start.

 

Resultatrapportering