Annons

Annons

Gäller för friidrottare med transerfarenhet i tävlingsklass P/F 12-15 samt motionslöpare i långlopp 

Ett tävlingsintyg utfärdas i syfte att bekräfta en persons rätt att delta i tävlingsklass P/F 12-15 eller som motionslöpare i långlopp baserat på upplevt kön. Tävlingsintyget ska verka till stöd för friidrottare med transerfarenhet. Ansökan om tävlingsintyg görs hos Svensk Friidrott och intyget är giltigt under innevarande tävlingsår (15 november – 14 november). Ett tävlingsintyg är frivilligt.  

  • Ansökan om tävlingsintyg för deltagande i tävlingsklass P/F 12-15 eller i som motionslöpare i långlopp baserat på upplevt kön, sänds till avdelningschef för Svensk Friidrotts föreningsavdelning.  
  • Den som ansöker om tävlingsintyg ansvarar för att ansökan är komplett. Ansökan ska omfatta namn, födelseår, föreningstillhörighet och aktuell tävlingsklass.  
  • En ansökan handläggs inom 30 dagar.  

Tävlingsintyg vid tävling för barn och ungdom beviljas av Svensk Friidrotts barn-och ungdomsansvarig. 

Tävlingsintyg för motionslöpare i långlopp beviljas av Svensk Friidrotts medicinska kommitté