Annons

Annons

 

Vad krävs för att ett resultat ska bli godkänt som svenskt rekord?

Dokumentation av rekordprestation

För att ett resultat ska godkännas som svenskt rekord sker en granskning av de omständigheter som rådde vid tävlingstillfället, för att säkerställa att anläggning, bana och tävlingens genomförande varit helt i enlighet med gällande regler.

Därför måste en särskild dokumentation av prestationen samlas in och skickas in till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet.

För samtliga svenska rekord (alltså både seniorrekord och juniorrekord) ska dokumentationen bestå av:

  • En fullständigt ifylld rekordblankett som ska vara undertecknad av tävlingsledare och grenledare.
  • En kopia av dopingprotokoll som visar vem som har lämnat dopingprov, och när.
  • En skospecifikation, d.v.s. en redovisning av vilken skomodell den aktive använde med intyg från arrangören att skorna är kontrollerade och regelrätta enligt Technical Rule 5 i internationella friidrottsförbundets tävlingsregler.

Vid löpgrenar på arena (inklusive stafetter och löpgrenar i mångkamp) tillkommer:

  • Målfoto för passering av mållinje med tidsskala.
  • Målfoto av ”nolltest” (skott på linjen) med tidsskala. (För mångkamp krävs målfoto av ”nolltest” från båda tävlingsdagarna.)

Vid hopp och kast (inklusive teknikgrenar i mångkamp) ska dokumentationen också innehålla:

  • Kopia av tävlingsprotokoll för grenen.
  • Kopia av vindprotokoll för längd eller tresteg.
  • Dokumentation av kastredskapets vikt.

Vid landsvägslöpning dessutom:

  • Intyg på att banlängden är kontrollmätt i enlighet med World Athletics regler.

 

Dopingprov

För att ett svenskt rekord ska kunna godkännas krävs att den aktive lämnar dopingprov, antingen i samband med tävlingen eller senast under det efterföljande dygnet efter rekordprestationen. Om rekord sätts i en försöks- eller kvalomgång från vilken den aktive går vidare behöver testen inte göras förrän senast dygnet efter det att man slutfört sitt tävlande i den grenen.
 
Om dopingkontrollanter finns på plats under tävlingen bör den aktive själv be att få lämna ett rekordprov. Detta gäller både vid nationella och internationella tävlingar.
 
Om dopingkontrollanter inte finns på plats under tävlingen bör den aktive själv omedelbart kontakta Antidoping Sverige på jourtelefonen  08-58626040. Jourtelefonen är en telefonsvarare där man lämnar röstmeddelande och kan räkna med återkoppling inom två timmar. Jourtelefonen har öppet 7.00–23.00.
 
Om rekordet också är världs- och/eller europarekord måste dopingprov lämnas i samband med tävlingen, d.v.s samma dag som rekordprestationen. Om det handlar om ett världsrekord eller europarekord i en löpgren som är 400 m eller längre - inklusive stafetter och mångkamper - ska det urinprov som lämnas också analyseras för EPO, vilket den aktive själv måste påtala i samband med att dopingprovet lämnas. Observera också att European Athletics har tre officiella rekordklasser (senior, 22 år och 19 år).

 

Vem ansvarar för att dokumentationen samlas in?

A: Vid tävling i Sverige

DEN AKTIVE SJÄLV ansvarar för att dopingprotokollkopia skickas in till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet. Enklast genom att fotografera och skicka bilden av dopingprotokollet till daniel.bergin@friidrott.se. Av bilden måste det framgå vem som har lämnat dopingprov och när dopingprovet är lämnat.
 
ARRANGÖREN ansvarar för att all övrig dokumentation skickas till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet.

 

B: Vid internationellt mästerskap, landskamp eller annat officiellt landslagsuppdrag

DEN AKTIVE SJÄLV ansvarar för att dopingprotokollkopia skickas in till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet. Enklast genom att fotografera och skicka bilden av dopingprotokollet till daniel.bergin@friidrott.se. Av bilden måste det framgå vem som har lämnat dopingprov och när dopingprovet är lämnat.
 
LANDSLAGSLEDNINGEN ansvarar för att kontakta TIC och säkerställa att all övrig dokumentation skickas till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet.

 

C: Vid övrig tävling utomlands

DEN AKTIVE SJÄLV ansvarar för att dopingprotokollkopia skickas in till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet. Enklast genom att fotografera och skicka bilden av dopingprotokollet till daniel.bergin@friidrott.se. Av bilden måste det framgå vem som har lämnat dopingprov och när dopingprovet är lämnat.
 
DEN AKTIVE SJÄLV ansvarar för att kontakta sekretariatet och säkerställa att de fyller i rekordblanketten (engelsk version) + bifogar övrig dokumentation och snarast skickar detta till:
 
Svensk Friidrott
Tävling
Heliosgatan 3
S-120 30 STOCKHOLM
Sweden

Det ligger i allas intresse att korrekta rekordprestationer också blir godkända så det är viktigt att de aktiva själva vet vad som gäller och att alla berörda – t ex managers och coacher som är med på plats – också är beredda att hjälpa till för att få fram den föreskrivna dokumentationen.
 
Vid tävlingar utomlands är det angeläget att agera redan direkt på plats på tävlingen eftersom all nödvändig information då är enkelt åtkomlig och alla ansvariga finns tillgängliga för att t ex underteckna handlingar.

 

Vad krävs för att ett resultat ska bli godkänt som SM-rekord?

Förbundsårsmötet 2021 beslutade att dopingprov måste lämnas på tävlingsdagen eller under närmast efterföljande dygn för att mästerskapsrekord ska kunna godkännas. Kravet omfattar SM-rekord i seniorklass vid individuell tävling på arena, inomhus och på väg (inklusive ultradistanser). Dessutom ska samtliga lagmedlemmar lämna dopingprov vid mästerskapsrekord i stafett.

Observera att mästerskapsrekord vid Lag-SM inte kräver dopingkontroll, såvida det inte också är ett svenskt rekord.

Om dopingkontrollanter finns på plats under tävlingen bör den aktive själv be att få lämna ett rekordprov.

Om dopingkontrollanter inte finns på plats under tävlingen bör den aktive själv omedelbart kontakta Antidoping Sverige på jourtelefonen +46 8 586 260 40. Jourtelefonen är en telefonsvarare där man lämnar röstmeddelande och kan räkna med återkoppling inom två timmar. Jourtelefonen är öppen 7.00–23.00.

DEN AKTIVE SJÄLV ansvarar för att dopingprotokollkopia skickas in till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet. Enklast genom att fotografera och skicka bilden av dopingprotokollet till daniel.bergin@friidrott.se. Av bilden måste det framgå vem som har lämnat dopingprov och när dopingprovet är lämnat.