Annons

Annons

Länkar till rekordlistor

 

Rutiner vid rekordanmälan

 

Vad krävs för att ett resultat ska bli godkänt som svenskt rekord?

 

Dopingprov

 

A: Svenska seniorrekord

För att ett svenskt seniorrekord (inomhus eller utomhus) ska kunna godkännas krävs att den aktive lämnar dopingprov, antingen i samband med tävlingen eller under närmast efterföljande dygn. Om rekord sätts i en försöks- eller kvalomgång från vilken den aktive går vidare behöver dopingprov inte lämnas förrän senast dygnet efter det att man slutfört sitt tävlande i den grenen.

Om dopingkontrollanter finns på plats under tävlingen bör den aktive själv be att få lämna ett rekordprov. Detta gäller både vid nationella och internationella tävlingar.
 
Om dopingkontrollanter inte finns på plats under tävlingen bör den aktive själv omedelbart kontakta Antidoping Sverige på jourtelefonen 08-58626040. Jourtelefonen är en telefonsvarare där man lämnar röstmeddelande och kan räkna med återkoppling inom två timmar. Jourtelefonen har öppet 7.00–23.00.

Efter att dopingprov lämnats ansvarar den aktive själv för att dopingprotokollkopia (kallelse till dopingprov, alternativt skärmdump från ADAMS-systemet) skickas in till tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet. Enklast genom att fotografera och skicka bilden av dopingprotokollet till daniel.bergin@friidrott.se. Av bilden måste det framgå vem som har lämnat dopingprov och när dopingprovet är lämnat.

 

B: Svenska juniorrekord och svenska rekord i parafriidrott

För att ett svenskt juniorrekord eller svenskt rekord i parafriidrott (inomhus eller utomhus) ska kunna godkännas krävs att den aktive gör sig tillgänglig för dopingprov.

Detta sker genom att den aktive kontaktar Antidoping Sveriges rekordjour på telefon 08-58626040 och berättar att "jag har slagit ett svenskt rekord och är tillgänglig för att lämna dopingprov idag eller imorgon".

Det är sedan Antidoping Sverige som beslutar om dopingkontroll ska genomföras eller inte.

 

C: Om resultatet också är världs- eller europarekord för seniorer eller juniorer

...måste dopingprov lämnas i samband med tävlingen, d.v.s. innan utövaren lämnar tävlingsplatsen, och på samma dag som rekordprestationen.

Om det handlar om ett rekord i en löpgren som är 400m eller längre (inklusive mångkamper och stafetter) ska det urinprov som lämnas också analyseras för EPO, vilket den aktive själv måste påtala i samband med att dopingprovet lämnas. Observera också att European Athletics har tre officiella rekordklasser (senior, 22 år och 19 år).

 

Dokumentation av rekordprestation

För att ett resultat ska godkännas som svenskt rekord sker en granskning av de omständigheter som rådde vid tävlingstillfället, för att säkerställa att anläggning, bana och tävlingens genomförande varit helt i enlighet med gällande regler.

Därför måste en särskild dokumentation av prestationen samlas in och skickas in till Tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet.

För samtliga svenska rekord (alltså både seniorrekord och juniorrekord) ska dokumentationen bestå av:

  • En fullständigt ifylld rekordblankett som ska vara undertecknad av tävlingsledare och grenledare.
  • En skospecifikation, d.v.s. en redovisning av vilken skomodell den aktive använde med intyg från arrangören att skorna är kontrollerade och regelrätta enligt Technical Rule 5 i internationella friidrottsförbundets tävlingsregler.

Vid löpgrenar på arena (inklusive stafetter och löpgrenar i mångkamp) tillkommer:

  • Målfoto för passering av mållinje med tidsskala.
  • Målfoto av ”nolltest” (skott på linjen) med tidsskala. (För mångkamp krävs målfoto av ”nolltest” från båda tävlingsdagarna.)

Vid hopp och kast (inklusive teknikgrenar i mångkamp) ska dokumentationen också innehålla:

  • Kopia av tävlingsprotokoll för grenen.
  • Kopia av vindprotokoll för längd eller tresteg.
  • Dokumentation av kastredskapets vikt.

Vid väglöpning dessutom:

  • Intyg på att banlängden är kontrollmätt i enlighet med World Athletics regler.


 

Vem ansvarar för att dokumentationen samlas in?

 

A: Vid tävling i Sverige

ARRANGÖREN ansvarar för att all dokumentation skickas till tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet.

 

B: Vid internationellt mästerskap, landskamp eller annat officiellt landslagsuppdrag

LANDSLAGSLEDNINGEN ansvarar för att kontakta TIC och säkerställa att all dokumentation skickas till tävlingsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet.

 

C: Vid övrig tävling utomlands

DEN AKTIVE SJÄLV ansvarar för att kontakta sekretariatet och säkerställa att de fyller i rekordblanketten (engelsk version) + bifogar övrig dokumentation och snarast skickar detta till:
 
Svensk Friidrott
Rekord
Heliosgatan 3
S-120 30 STOCKHOLM
Sweden

Det ligger i allas intresse att korrekta rekordprestationer också blir godkända så det är viktigt att de aktiva själva vet vad som gäller och att alla berörda – t ex managers och coacher som är med på plats – också är beredda att hjälpa till för att få fram den föreskrivna dokumentationen.
 
Vid tävlingar utomlands är det angeläget att agera redan direkt på plats på tävlingen eftersom all nödvändig information då är enkelt åtkomlig och alla ansvariga finns tillgängliga för att t ex underteckna handlingar.