Hem / Tävling / Regler / Tävlingstillstånd

Tävlingstillstånd

Är du intresserad av

...att tävla för en svensk klubb, men är inte svensk medborgare?

...att tävla utomlands och söker ett tävlingstillstånd?

...tävlingsintyg för friidrottare med transerfarenhet, under 16 år

 

Tävla för svensk klubb

Bland de som flyttar till Sverige finns många som är intresserade av att friidrotta. Nedan återfinns de viktigaste punkterna för den som inte är svensk medborgare men vill tävla för en svensk klubb. 

1. Söka tillstånd

För att som nyinvandrad få tävla för svensk klubb skall man personligen ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. För ungdomar (P17/F17 eller yngre) som inte tävlat i friidrott i hemlandet behövs dock ingen speciell ansökan.

2. Folkbokföring

Förutsättningen för att en icke-svensk medborgare skall kunna tävla för en svensk klubb är att han/hon är bosatt i Sverige. Baskriteriet är därför alltså att man är folkbokförd här. I vissa fall - när det gäller personer som är flyktingar - kan det vara så att folkbokföring ännu inte kunnat ske av formella skäl. Då kan SFIF efter särskild prövning ändå ge tillstånd.

3. Tidigare friidrottsbakgrund

Har personen tidigare tävlat i friidrott i och/eller för sitt hemland skall man även ha ett skriftligt godkännande från hemlandets förbund att man får ansluta sig till en svensk förening. Även här kan SFIF efter särskild prövning - främst för personer med flyktingstatus - ge dispens om det bedöms att tillstånd från hemlandets förbund inte är möjligt att erhålla.

4. SM-tillstånd

För att få ställa upp i SM-tävlingar gäller krav på att personen är folkbokförd här - och huvudsakligen vistats här - sedan minst ett år tillbaka samt att han/hon inte samma år deltar i nationsmästerskap i hemlandet.

5. Kontrollera regelboken

Eftersom ändringar kan komma att ske är det alltid viktigt att se till den för tiden gällande regelboken.  

OBS!
Ofta finns speciella individuella förutsättningar i det enskilda fallet. Så vid eventuella  oklarheter bör man alltid först höra med Svensk Friidrott om hur man skall gå tillväga.

 

Tävla utomlands

I de flesta fall är det inga problem att som svensk friidrottare tävla utomlands. Men vissa länder kräver speciellt tillstånd från hemlandets förbund, ibland frågar man även efter licens eller liknande. Då utfärdar Svensk Friidrott ett officiellt tävlingstillstånd så att det blir möjligt att tävla.

För att underlätta hanteringen av sådana tävlingstillstånd finns nu ett webbformulär som den sökande fyller i med nödvändiga uppgifter. Sedan skickas tillståndet från SFIF per e-post.

Länk till formulär för ansökan

Det är inte säkert att alla resultat från tävlingar utomlands når det svenska resultatsystemet, så om du inte ser  ditt resultat kontakta administratören.  

OBS!
Elitaktiv med IAAF-certifierad "Athletes representative" (AR) behöver inte söka speciellt tillstånd från nationsförbundet. En sådan "AR" har nämligen mandat att anmäla de aktiva som man representerar till tävlingar utomlands.

Tävlingsintyg för friidrottare med transerfarenhet, under 16 år

Ett tävlingsintyg är framtaget för att verka som stöd för transpersoner och utfärdas i syfte att bekräfta transpersoners deltagande i en specifik tävlingsklass. För transpersoner som deltar i breddtävling och/eller motionsklasser är tävlingsintyg frivilligt. Tävlingsintyg vid tävling för barn och ungdom är giltigt i 12 månader och beviljas av Svensk Friidrotts barn-och ungdomsansvarig

Vid önskan om tävlingsintyg kontaktas Svensk Friidrotts barn-och ungdomsansvarig, kontaktuppgifter i högerspalten. 

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png