Kraftmätningen 17 år

Kraftmätningen 17 år är en lagtävling inomhus som funnits sedan 2015 och påminner mycket om den "vanliga" Kraftmätningen. Formatet ser ut som följer:

Kraftmätningen 17 år genomförs under inomhussäsongen, antingen före eller efter SM-perioden inomhus, d.v.s. i januari och/eller mars.

Förhoppningen är att varje år kunna utse två arrangörer, som är "så spridda" som möjligt geografiskt, både i öst-/västlig riktning och i nord-/sydlig riktning.


Tävlingsklasserna är tre till antalet:
* Mixklass 17 år
* Pojkar 17 år
* Flickor 17 år

Ett lag i mixklass består av 6-16 personer, varav minst 3 och högst 8 av respektive kön.

Ett lag i pojk- eller flickklass består av 3-8 personer.

Tävlingen är öppen för aktiva som fyller 15-17 år under året. Högst två pojkar och två flickor får tillhöra åldersklassen P/F15.


Grenprogrammet består av:
* 60 m
* 800 m
* Höjd (4 cm höjningar från lägsta till högsta höjd)
* Längd (tre försök för alla)
* Kula (tre försök för alla)
I mixklass tillkommer stafettlöpning 6x200 m (tre pojkar + tre flickor).

Poängräkning

För att räkna ut lagens poäng används mångkampstabellerna för seniorer, med särskilda tilläggstabeller för flickor 60 m, pojkar 800 m och mixstafett 6x200 m. 

Mångkampstabeller 

Excel för poängräkning