Hem / Tävling / Svenska mästerskap / Riktlinjer SM / SM: Rättigheter & ansvar

SM: Rättigheter & ansvar

Följande gäller för samarbetet mellan SFIF och arrangör av SM-tävling:

1. Arrangör har rätt till alla intäkter, men står också för alla kostnader för tävling.

2. Arrangör har rätt att sälja reklam, annonser i programblad, hospitality etc under förutsättning att det inte krockar med SFIF:s huvudsponsorers branschexklusivitet. Det är dock tillåtet att sälja till dessa sponsorer lokalt för arrangemanget. Till exempel kan lokalt företag som tillhör huvudsponsor även direktsponsra arrangemang.

3. SFIF har rätt till 16 TV-mässiga reklamskyltar och 10 publikmässiga reklamskyltar och dessutom rätt till åtta sidor i eventuellt programblad. Skyltarna är sex meter långa.

4. Arrangör ansvarar för att det är möjligt för deltagande föreningar att få ett bra lokalt boende under mästerskapstävlingen. Om det finns Scandic-hotell på orten ska Scandic tillfrågas om priser men de är inte branschexklusiva.

5. SFIF äger rättigheterna för reklamen på nummerlapparna.

6. Datum för SM-tävling ska vara fastlagt av SFIF senast den 1 november året före.

7. SFIF:s samarbetspartner för sportkollektion äger de exklusiva rättigheterna till försäljning av sportkläder/skor i samband med SM-tävlingarna. Arrangören ska också kostnadsfritt vara behjälplig med yta om någon annan av SFIF:s sponsorer vill genomföra aktivitet i samband med tävlingen.

8. Svenska Friidrottsförbundet äger också rätt till ett visst antal biljetter (regleras i separat avtal) i de SM-tävlingar där inträde tas.

9. SFIF utser teknisk delegat samt ev också starters/startledare/heatindelare till tävlingen. Arrangör svarar för kostnaden för dessas resa samt uppehälle (logi/kost). 

10. I arbetet mot minskad doping kräver vi också av våra arrangerande föreningar att de arbetar mot doping enligt det koncept som Svensk Antidoping tagit fram "Vaccinera klubben mot doping".

Ovanstående rättigheter/skyldigheter kan vara föremål för förändringar och regleras i separat avtal som skickas till arrangören senast sex månader efter kungörandet av arrangör.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png