Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Rapport styrelsemöte 24 september

Rapport styrelsemöte 24 september

Rapport från styrelsemöte nr 14/2021 som genomfördes digitalt fredagen den 24 september kl. 12.30-17.30.

Allmänt

Hela styrelsen deltog på mötet som återigen genomfördes digitalt. (Planen för hösten är att mötesstrukturen kommer att fortsätta variera mellan fysiskt och digitalt.)

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Ekonomi

Karin Lundgren och GS föredrog prognosen per den 21 mars och övriga ärenden kopplade till ekonomiska förutsättningar inklusive budgetarbetet som kommer att omfatta både 2022 och 2023. Troligen kommer besked om RF-stöd först i november vilket är senare än normalt.

Styrelsen beslutade

att budgeten skall beslutas på styrelsemötet 9 december.

att KL och GS fick i uppdrag att komma med förslag på uppdaterad placeringspolicy till mötet 29 oktober.

att godkänna de försäkringar för förbundet som presenterades.

 

Kontaktpersoner för de nya SDF:en

Arbetet med den nya regionala organisationen föredrogs av Karin Lundgren och GS. Vidare föreslogs av Johan Storåkers och GS kontaktpersoner för de nya distrikten.

Styrelsen beslutade

att utse följande kontaktpersoner:

Norra Norrland (Norrbotten & Västerbotten): Frida Näsman Fagerström och Anders Svanholm

Södra Norrland (Jämtland/Härjedalen, Ångermanland & Medelpad): Anders Svanholm och Caroline Gedin

Mellansvenska (Uppland, Dalarna, Gästrikland & Hälsingland): Stephan Hammar och Karin Grute Movin

Gotland-Stockholm: Karin Grute Movin och Berndt Andersson

Södra Svealand (Värmland, Närke, Västmanland & Södermanland): Stephan Hammar och Ulrika Pizzeghello

ÖstSvenska (Östergötland, Småland, Blekinge): Ulrika Pizzeghello och Bo Sjölander

VästSvenska (Bohuslän-Dal, Västergötland, Halland): Karin Lundgren och Frida Näsman Fagerström

Göteborg: Berndt Andersson och Johan Storåkers

Skåne: Caroline Gedin och Bo Sjölander

 

Ordförandekonferensen

Upplägg och plan för årets ordförandekonferens föredrogs av GS.

Styrelsen beslutade

att Ordförandekonferensen skall genomföras 27-28 november på Scandic Star Hotel i Sollentuna och att 50-talet personer totalt skall bjudas in med fokus på nya distrikten.

 

PC-verksamheten

Ulrika Pizzeghello och Berndt Andersson föredrog och presenterade förslag om utvärdering av våra Prestationscentra (PC) samt strategi för våra Elitidrottsmiljöer.

Styrelsen beslutade

att tillämpa utvärderingsprocessen och att utvärderingsmallen tillämpas from 2022 baserat på 2021 års verksamhet.

att ge sportchefen i uppdrag att uppdatera uppdragsbeskrivningen för PC samt förankra utvärderingsmallen och enas om vilka nyckelfaktorer som ska ingå med samtliga PC-ansvariga och redogöra för förslaget till styrelsemötet i november.
att ge sportchefen i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner och göra en behovsanalys kring stöd/budget till elitidrottsmiljöerna.

att ge GS och sportchef i uppdrag att ta fram en plan för hantering av PC avtal och en strategi och plan för hur en process ska se ut vid byte av PC-ort.

 

World Athletics Congress

World Athletics Congress brukar traditionellt genomföras i samband med VM men då årets upplaga har flyttats till 2021 bestämdes att kongressen kommer att genomföras digitalt 15-17 november.

Styrelsen beslutade

att utse Johan Storåkers, Karin Grute Movin och GS till delegater.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

 

Finnkampen

GS gjorde en kort sammanfattning och noterade att det var ett lyckat arrangemang efter förutsättningarna med bland annat cirka 4 500 åskådare (maxantal) per dag. Det arbetas med utvärderingen som kommer att presenteras på mötet den 29 oktober.

 

Kraftmätningen

Rekorddeltagande med totalt 57 lag i kvaltävlingarna varav 24 kvalificerade sig till finalen som arrangerades av Täby IS och som fick mycket beröm för en väl genomförd tävling.

 

Parafriidrott, implementering

Frida Näsman Fagerström och Berndt Andersson informerade att processen går enligt plan och att avtalsskrivning är nära förestående. Övertagandet skall ske från den 1 januari 2022.

 

IdrottOnline och hemsidesfunktionen

Mathias Karlsson (kommunikationsansvarig) informerade om arbetsläget efter RF:s plötsliga beslut i början av september att lägga ner hemsidesfunktionen i IdrottOnline vid årsskiftet 2022/2023. I nuläget inhämtas mer information gällande konsekvenser och möjligheter framåt.

Kommande möten

29 oktober; Planeras att genomföras fysiskt.

26-27 november; Planeras att genomföras fysiskt.

9 december; Planeras att genomföras digitalt.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png