Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2021 / Rapport styrelsemöte 26-27 augusti

Rapport styrelsemöte 26-27 augusti

Rapport från styrelsemöte nr 13/2021 som genomfördes i samband med Friidrotts-SM i Borås torsdagen den 26 augusti kl 1500-2015 samt fredagen 27 augusti kl.0800-1315.

Allmänt

Efter att under det senaste dryga året genomfört alla möten digitalt och via Teams var det äntligen dags att återigen få träffas. Något som uppskattades mycket av alla och inte minst av Caroline Gedin och Frida Näsman Fagerström som nyvaldes på förbundsårsmötet i mars och nu äntligen fick träffa sina styrelsekollegor ”fysiskt”.
Enligt tradition och planering genomfördes ett tvådagarsmöte i samband med Friidrotts-SM. I år ägnades hela torsdagen åt att diskutera fortsatta arbetet och process med Strategi 2025 under ledning av Caroline Gedin.

Beslutsärenden

Mötet hade relativt få ärenden av den karaktären, men några beslut fattades och då bland annat följande: 

RF:s förbundsutvecklingsplan år 2022-2023

Avdelningschef Hillevi Thor föredrog arbetet med förbundsutvecklingsplanen 2022-2023 som ska lämnas in till Riksidrottsförbundet senast den 1 september. Planen går i linje och samklang med Friidrottens Strategi 2025 samt arbetet med att bland annat implementera parafriidrott samt den nya regionala organisationen. I planen ligger även att vi kommer att ansöka om projektstöd inom RF.
Styrelsen beslutade att ge GS i uppdrag att slutföra arbetet med planen och skicka in den till RF. 

RF Återstartsstöd och plan år 2021-2022

Hillevi Thor föredrog arbetet med att ta fram en fördelning av återstartsstöd (kopplat till Covid 19) samt de aktiviteter som kommer att prioriteras. Totalt är det ca 5,5 mkr som vi fått ta del av för att säkerställa rekrytering och nyrekrytering av aktiva, framför allt ungdomar, men även ledare och tränare. Förslaget bygger på att 65% kommer att användas som stöd till föreningarna, 25% till SDF och 10% till SFIF.
Styrelsen beslutade att godkänna planen och ge GS i uppdrag att verkställa det fortsatta arbetet.

RF/SISU:s råd och referensgrupper 2021-2023

Samtliga idrotter har getts möjlighet att nominera kandidater till de olika sju olika råd och referensgrupper som RF/SISU kommer att tillsätta under hösten.
Styrelsen beslutade att nominera till följande fyra råd:

 • Anläggningsrådet; Stephan Hammar nomineras.
 • Internationella rådet; Karin Grute Movin nomineras.
 • Översyn av RF/SISU:s distriktsstruktur; Ulrika Pizzeghello nomineras.
 • Idrottens skiljenämnd; Thore Brolin nomineras.

Europeiska Friidrottsförbundets kongress 14-16 oktober

Kommer att hållas i Lausanne tillsammans med Convention där flera olika teman och frågor kommer att diskuteras. Styrelsen beslutade att utse Johan Storåkers, Anna Palmerius och Stefan Olsson som representanter för Svensk Friidrott.
.

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

Landslagsavdelningen

Förbundskapten Karin Torneklint redogjorde för sommarens mästerskap och kunde konstatera att det varit stora framgångar och många fina prestationer både på OS och olika juniormästerskap. Men även att flera olika mästerskap blivit inställda eller flyttade till kommande år.
Tillträdande förbundskapten Kajsa Bergqvist gjorde en kortare presentation där hon även kort lyfte några tankar och idéer inför framtiden.
Både Karin och Kajsa betonade att det nya rankingsystemet från World Athletics kommer att påverka tävlingsplaneringen på olika sätt framöver och där det blir än viktigare med när ”värdetävlingar” ligger i tiden då det kommer avgöra möjligheten för många aktiva att kvala till internationella mästerskap.

Finnkampen

Marknadschef Jan Larsson gav en uppdatering av arbetsläget med en vecka kvar till årets evenemang på Stockholms Stadion och betonade värdet av Finnkampen för hela svenska friidrotten. Vi kommer att kunna ta in totalt ca 4500 personer/dag.

Ny regional organisation

Karin Lundgren och Stefan Olsson redovisade arbetsläget och hur långt man har kommit i de olika nya distrikten. Vid ordförandekonferensen den 27-28 november kommer stor vikt att läggas på den här frågan.

SM-tävlingar

Flera positiva rapporter redovisades från sommarens olika SM-arrangemang där bland annat första upplagan av RM i hinderbanelöpning (OCR) genomförts med Eskilstuna Friidrott som arrangörer. Ett mycket uppskattat och väl genomfört ”debutarrangemang”. Även övriga, hittills genomförda, SM-tävlingar har rönt uppskattning.

.

Kommande möten

24 september. Kommer preliminärt att genomföras digitalt.

29 oktober. Planeras att genomföras fysiskt om möjligheter ges.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png