Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2022 / Rapport styrelsemöte 21 januari

Rapport från styrelsemöte nr 1/2022 som genomfördes digitalt via teams fredagen den 21 januari kl.13.00-17.00

 

Allmänt och närvaro

Årets första styrelsemöte och sedvanligt fokus på förberedelser inför förbundsårsmötet med hantering av motioner och styrelsens förslag. Frida Näsman Fagerström hade förhinder och GS Stefan Olsson var sjuk och deltog inte i mötet. Föredragande i olika ärenden var från kansliet Magnus Malmsborg, Daniel Cortobius, Jenny Sundqvist, Björn Lindén, Hillevi Thor och Dejan Mirkovic. Därutöver även Christina Liffner från Utmärkelsekommittén och Toralf Nilsson från Internationella kommittén.

 

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

 

Förbundsårsmötet - genomförande

Förutsättningarna gällande genomförande av förbundsårsmötet i slutet av mars diskuterades med tanke på covidsituationen och nuvarande smittspridning.

 

Styrelsen beslutade

att FÅM 2022 genomförs digitalt lördag 26 mars med dagordning utifrån stadgarna samt en förberedande årsmötesvecka som också sker digitalt.

att Friidrottsforum genomförs fredag-lördag 5-6 augusti i samband med Friidrotts-SM i Norrköping, med föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter.

 

Förbundsårsmötet - inkomna motioner

Styrelsen diskuterade inkomna motioner och inriktning på kommande svar.

 

Styrelsen beslutade

att utse följande ansvariga för fortsatt hantering och beredning.

Motion 1: Inkludering av statistiktjänsten (R&S-systemet) i årsavgiften, insänd av Göteborgs FIF. Bo Sjölander och Karin Lundgren ansvariga.
Motion 2: SFIF motionerar till SOK gällande att avskaffa SOK:s topp8-kriterium, insänd av Göteborgs FIF. Johan Storåkers och Stephan Hammar ansvariga.
Motion 3: Kvalificeringskriterier för deltagande på internationella junior- och ungdomsmästerskap, Insänd av Kils AIK. Berndt Andersson, Caroline Gedin och Ulrika Pizzeghello ansvariga.
Motion 4: Landsvägslopp, nettotider i statistiken, Insänd av IS Göta med flera. Karin Grute Movin ansvarig.
Motion 5: Införande av svenska rekord i viktkastning för seniorer och juniorer (19 års) män och kvinnor, insänd av Spårvägens FK. Karin Grute Movin ansvarig.
Motion 6: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för P/F15, P/F16 och P/F17, insänd av Hässelby SK. Karin Grute Movin och Berndt Andersson ansvariga.

Motion 7: Terräng-SM, förändring av tävlingsprogrammet för M/K22, insänd av Hässelby SK. Karin Grute Movin och Berndt Andersson ansvariga.
Motion 8: Traillöpning, struktur som täcker hela landet och alla nivåer, insänd av Västerås LK med support från Rådet för ultralöpning. Anders Svanholm och Frida Näsman Fagerström ansvariga.

 

Förbundsårsmötet – styrelsens förslag

Styrelsen diskuterade eventuella förslag som skall läggas fram till förbundsårsmötet samt fördelning av ansvaret inom styrelsen för fortsatta beredningen.

 

Styrelsen beslutade

att det vid styrelsemötet 25 februari slutligen kommer beslutas vilka förslag som styrelsen kommer föreslå för förbundsårsmötet.

 

Planering och organisation 2022

Styrelsen diskuterade arbetsläget gällande budget och verksamhetsplan inför 2022. Normalt brukar beslut tas på styrelsemötet i december. Beträffande budgeten väntar vi fortsatt på besked om vissa RF-stöd som har stor påverkan. Besked om dessa centrala stöd förväntas vi tyvärr inte få förrän under den sena vintern och det försvårar påtagligt tidsplanen för beslut om budget och verksamhetsplan. I arbetet med verksamhetsplanen ingår även att se över organisation, mål och styrning.

 

Styrelsen beslutade

att avvakta med att godkänna budgeten tills information om samtliga RF-stöd har kommit.

att GS får i uppdrag att komplettera och färdigställa verksamhetsplanen med fokus på råd och arbetsgrupper inkl bemanning av ansvariga.

att GS ger respektive kommittéordförande i uppdrag att se över uppdragsbeskrivning och bemanning av respektive kommitté.

 

Internationella kommittén

Toralf Nilsson föredrog uppdaterat förslag från internationella kommittén gällande riktlinjer och handlingsplan för det internationella arbetet.

 

Styrelsen beslutade
att
godkänna riktlinjer och handlingsplan för det internationella arbetet 2022-2023 enligt förslag.

NIU, tillstyrkan ansökningar

Förbundskansliet har under en längre tid genomfört ett fördjupat arbete där man varit i kontakt med samtliga NIU och RIG. Dejan Mirkovic föredrog arbetsgruppens förslag och förklarade bakgrunden till den ganska stora minskningen av NIU-platser som föreslås göras mot bakgrunden att söktrycket har varit för lågt i relation till antalet platser.

Styrelsen beslutade

att följa arbetsgruppens rekommendation för tilldelning av antal NIU-platser till följande sökande orter (i bokstavsordning) vilket innebär att antalet NIU-platser minskas från 468 till 336.

Bollnäs, Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Huddinge, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Umeå, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund.

att tillstyrka Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sollentuna, Umeå, Växjö, Uppsala samt Bollnäs (gällande parafriidrott) att söka RIG i friidrott för perioden 2023/2024–2025/2026. Notera att tillstyrkan gäller möjligheten att ansöka om att bli RIG-ort. Det är först när vi vet tilldelning av antalet platser som beslut om hur många och vilka orter som blir aktuella.

 

Rapporter och presentationer i urval

Vid varje styrelsemöte lämnas ett antal rapporter och det görs presentationer från olika delar av verksamheten. Från det här mötet kan bland annat noteras följande.

 

-Coronaläget och restriktionerna som i första hand påverkar möjligheten att arrangera inomhustävlingar. Restriktionerna finns på hemsidan.

-Nordenkampen den 13 februari Uppsala och fortsatt planering för att kunna genomföras. Emellertid med begränsningar gällande publik enligt nuvarande restriktioner.

-De nio nya SDF;en har nu formellt startat sin verksamhet. Föreningsansvariga har enligt plan hittills anställts i Norra Norrland, Södra Norrland och Södra Svealand. Återstår gör Mittsvenska och Västsvenska.

-Vi är värdar för den nordiska kongressen som planeras att genomföras i Stockholm under de kommande månaderna, lite beroende på covidsituationen.

 

Kommande möten

Den 25-26 februari som kommer att genomföras i Växjö med möjlighet att deltaga digitalt.

Den 21 mars som kommer att genomföras digitalt.

Den 25 mars som kommer att genomföras fysiskt med möjlighet att deltaga digitalt.

Den 26 mars förbundsårsmötet som genomförs digitalt.

Rapport styrelsemöte 21 januari

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png