Hem / Förbundsinfo / Styrelsemöten / 2022 / Rapport styrelsemöte 25 mars

Rapport styrelsemöte 25 mars

Rapport från styrelsemöte 4/2022 fredagen den 25 mars kl.16.00-19.45. Mötet genomfördes på förbundskansliet, Stockholm.

Allmänt och närvaro

Årets tredje styrelsemöte och det sista med ”gamla” styrelsen inför morgondagens förbundsårsmöte vilket även på olika sätt präglade dagordningen. Frida Näsman Fagerström och Karin Grute Movin hade anmält förhinder. Jan Larsson, Magnus Malmsborg och Hillevi Thor från kansliet deltog som föredragande.

Beslutsärenden

Nedan presenteras några av de beslut som styrelsen fattade vid mötet.

Friidrotts-SM 2024

Underlaget presenterades av Jan Larsson och Magnus Malmsborg. Fyra starka kandidater där TAK förordade att utse Uddevalla och IK Orient som arrangör av Friidrotts-SM 2024. Noteras kan bland annat att Bohuslän-Dal aldrig stått som arrangör av Friidrotts-SM.

Styrelsen beslutade

att utse Uddevalla och IK Orient till arrangör av Friidrotts-SM 2024.

Budget år 2022

Förslaget till budget presenterades av Karin Lundgren och GS. Underlag har tidigare presenterats vid såväl styrelsemötet i december år 2021 och januari 2022. Nu har även nödvändiga besked och information från RF om storleken på organisations- och verksamhetsstöd varför budgeten slutligen kunde beslutas. Förslaget som presenterades skall ses ur perspektivet att 2021 gav en vinst på +4910 tkr och att det egna kapitalet per 31/12 2021 uppgår till 20 755 tkr.

Både Karin Lundgren och GS poängterade värdet av en långsiktig hållbar ekonomi där det egna kapitalet över framgent skall ligga på ca 12 mkr och att vi även fortsättningsvis behöver arbeta i tvåårscykler med Finnkampen såväl på hemmaplan som i Finland.

Styrelsen beslutar
att
godkänna budgeten för 2022 med resultat på -7571 tkr vilket innebär att det egna kapitalet vid årets utgång kommer att uppgå till 13 184 tkr.

att ge GS i uppdrag att fortlöpande ge styrelsen prognoser om det faktiska utfallet under året.

Nordiska kongressen den 22-23 april i Stockholm

I det nordiska samarbetet genomförs varje år en kongress enligt ett roterande schema. I år är Sverige värdar och kongressen genomförs i Stockholm den 22-23 april. Ordförande och GS presenterade agendan som kommer bestå av bland annat;

-WA;s World plan där tjänstemän från WA kommer att delta digitalt.

-Safeguarding med KGM som föredragande.

-Rapport från arbetsgruppen för hållbarhet.

-Rapport från arbetsgruppen kopplat till Nordic Alliance.

-Nordiska mästerskapen 2023 som ersättning för U23.

-Inför EA och WA kongresser 2023.

Internationella kommittén ansvarar för genomförande av kongressen och föreslår

att vi lämnar in en motion gällande terräng på Nordiska mästerskapen som innebär att samtliga deltagare i de lag som placerar sig som etta, tvåa och trea även erhåller en medalj och uppmärksammas på prispallen i samband med prisutdelningen och att det gäller i samtliga fyra tävlingsklasser, Män, Kvinnor, Män U20 och Kvinnor U20.

att vi representeras av JS, KGM, GS och Toralf Nilsson med möjlighet för internationella kommittén att komplettera.

Styrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att skriva fram motionen och lämna in densamma enligt inriktning ovan.

att utse Johan Storåkers, Karin Grute Movin, Toralf Nilsson och GS som representanter och internationella kommittén i mandat att komplettera med ytterligare personer.

Rapporter och presentationer i urval 

RF-rapport, två år med Corona

Hillevi Thor redovisade i sammanfattning rapporten från RF. Rapporten är generell för hela idrotten men även med information om LOK-stödets utveckling år 2021 jämfört med 2019, innan pandemin. Friidrotten har tappat ca 14% rensat från F&S vilket är omfattande och kommer att kräva ett arbete kopplat till Återstartsstöd under de kommande åren. I rapporten sammanfattas de viktigaste delarna i att klara återstarten i följande;

-Fortsatt långsiktigt ekonomiskt stöd för att kunna bygga upp idrottsrörelsen igen, från barn- och bredd- till elitidrott.

-Stöd i att rekrytera nya aktiva, ledare, domare och funktionärer.

-Stöd att beta av utbildningsskulden hos ledare/tränare, domare och funktionärer, både genom folkbildning och de mer traditionella tränar- och ledarutbildningar hos specialidrottsförbunden.

-Stöd för att återuppta det utvecklingsarbete som på många ställen har stannat av.

-Kostnadseffektiva lösningar för att behålla den digitalisering som har skett, utan att det blir för oflexibelt och fyrkantigt.

Ukrainasituationen

Johan Storåkers berättar att det framtagna ”Ukrainahjärtat” uppmärksammades under IVM även av World Athletics vars ordförande Lord Sebastian Coe bar det när han var prisutdelare. GS informerar även bland annat om att

-några föreningar har tagit emot ungdomar från Ukraina och som nu är med och tränar.

-flera motionslopp där överskottet gått till stöd för Ukraina har arrangerats.

Styrelsen konstaterar att de beslut som togs den 25 februari gäller men även värdet av att se över situationen för ryska och belarusiska personer som bor i Sverige ur ett diskrimineringsperspektiv. Det finns anledning att följa vad som händer framöver och återkomma. 

 

Stöd till SDF

Styrelsen har under en tid diskuterat hur det centrala stödet fördelas till distrikt och över hela landet. Vid mötet i februari fick GS i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion. En första inventering presenterades av hur SFIFs, det nationella förbundets resurser fördelas på olika SDF. Ekonomiska stöd och bidrag i första hand men även när det gäller fördelning av RIG, NIU, PC-verksamheten och SM-tävlingar bland annat. Rapporten diskuterades och GS kommer jobba vidare med den och tar med de medskick som gjordes. 

Övriga styrelsemöten

Den 21 mars genomfördes ett kort styrelsemöte med allt fokus på sista förberedelserna inför förbundsårsmötet.

Den 27 mars genomfördes det första styrelsemötet med nya styrelsen. Ett kort styrelsemöte där nya ledamöterna Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets och Axel Lönnqvist presenterade sig.

Beslutades att utse Johan Storåkers och Karin Grute Movin till representanter på Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte den 26 april.

 

Kommande möten

Den 21 april som kommer att genomföras fysiskt på kansliet.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png