Annons

Annons

STOCKHOLM är ett av Svensk Friidrotts fördjupade samarbeten kring en elitmiljö med syftet att skapa samverkan mellan olika aktörer för att ge så bra förutsättningar som möjligt i vardagen för en elitsatsning. Svensk Friidrott verkar för att stötta långsiktiga och hållbara friidrottssatsningar. Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utgör Riksidrottsuniversitet (RIU) Stockholm. Dessa lärosäten tillsammans med Stockholm Stad och RF/SISU Stockholm skapar en elitidrottsmiljö. RIU Stockholm vill skapa förutsättningar så att elitidrottsstudenter ska kunna lyckas med elitkarriären samtidigt som de studerar. Prestationscentrum (PC) mångkamp i Sollentuna är också en del av elitidrottsmiljön i Stockholm. Svensk Friidrotts övriga elitidrottsmiljöer är i dagsläget lokaliserade i Umeå, Falun, Karlstad, Göteborg, Växjö och Malmö.

 

RIU Stockholm 

Riksidrottsuniversitetet RIU är ett avtal mellan Riksidrottsförbundet och GIH och KTH som syftar till att stärka och utveckla samarbetet mellan akademin och idrotten.

Bakom satsningen står Samverkan för Idrottsutveckling i Stockholm, SIS som är ett samarbete mellan:

  • Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
  • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
  • Riksidrottsförbundet-SISU Stockholm
  • Stockholms stad

Som student vid RIU anpassas ditt utbildningsprogram till din elitsatsning. Det kan till exempel handla om möjlighet går ner i studietid under en period och flexibilitet vid tentor. 

Genom en rad olika samarbeten kan RIU Stockholm erbjuda planerings- och livsstilssamtal, mental coachning, kunskap om nutrition, formtoppning och träningsmetodik. De erbjuder även testverksamhet och hjälp med att förebygga och behandla skador. Du kan även få hjälp med studentboende på Bosön, Lidingö.

Stockholm erbjuder en mängd olika anläggningar för friidrottsträning både inomhus och utomhus. Närmast KTH och GIH finns exempelvis Stockholms olympiastadion.

Mer information och kontaktuppgifter till RIU Stockholm hittar du här.

 

PC mångkamp i Sollentuna

En del av elitidrottsmiljön i Stockholm är Prestationscentrum i mångkamp i Sollentuna. Det grundläggande uppdraget för PC är att stötta och utveckla befintliga och blivande elitaktiva och elittränare. I Sollentuna finns utmärkta träningsförutsättningar för samtliga grenar året runt. 

 

Friidrottsgymnasium RIG och NIU

Sollentuna har både ett RIG och NIU vid Rudbeckskolan. Dessutom finns ett NIU vid Stockholms Idrottsgymnasium samt i Huddinge (Huddinge Gymnasium / Sjödalsgymnasiet).

 

Ansökan och antagning

För att söka till RIU Stockholm ska du vara antagen vid GIH eller KTH. Ansökan sker senast 15 april respektive 15 oktober. Ansöker gör du här.

Därefter ska du söka ett RIU-intyg. Vägledande för bedömning av sökande är Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer. Undantag från resultatutvecklingsnivåerna kan göras men sker då i samråd med sportchef, förbundskapten, PC-ansvarig i respektive grengrupp och styrgruppen för respektive elitidrottsmiljö. Läs mer mer om hur du går till väga här.