Annons

Annons

Kraftmätningen 17 år är en lagtävling inomhus som funnits sedan 2015 och påminner mycket om den "vanliga" Kraftmätningen. Formatet ser ut som följer:

Kraftmätningen 17 år genomförs under inomhussäsongen, antingen före eller efter SM-perioden inomhus, d.v.s. i januari och/eller mars.

Förhoppningen är att varje år kunna utse två arrangörer, som är "så spridda" som möjligt geografiskt, både i öst-/västlig riktning och i nord-/sydlig riktning.

Tävlingsklasserna är tre till antalet:

  • Mixklass 17 år
  • Pojkar 17 år
  • Flickor 17 år

Ett lag i mixklass består av 6-16 personer, varav minst 3 och högst 8 av respektive kön.

Ett lag i pojk- eller flickklass består av 3-8 personer.

Tävlingen är öppen för aktiva som fyller 15-17 år under året. Högst två pojkar och två flickor får tillhöra åldersklassen P/F15.

Grenprogrammet består av:

  • 60 m
  • 800 m
  • Höjd (4 cm höjningar från lägsta till högsta höjd)
  • Längd (tre försök för alla)
  • Kula (tre försök för alla)
  • I mixklass tillkommer stafettlöpning 6x200 m (tre pojkar + tre flickor).

 

Poängräkning

För att räkna ut lagens poäng används mångkampstabellerna för seniorer, med särskilda tilläggstabeller för flickor 60 m, pojkar 800 m och mixstafett 6x200 m. Du hittar Excel för poängräkning i högerspalten.