Annons

Annons

Kraftmätningen 17 år är en lagtävling inomhus som funnits sedan 2015 och påminner mycket om den "vanliga" Kraftmätningen. Formatet ser ut som följer:

Kraftmätningen 17 år genomförs under inomhussäsongen, antingen före eller efter SM-perioden inomhus, d.v.s. i januari och/eller mars.

Förhoppningen är att varje år kunna utse två arrangörer, som är "så spridda" som möjligt geografiskt, både i öst-/västlig riktning och i nord-/sydlig riktning.

Tävlingsklasserna är tre till antalet:

 • Mixklass 17 år
 • Pojkar 17 år
 • Flickor 17 år

Ett lag i mixklass består av 6-16 personer, varav minst 3 och högst 8 av respektive kön.

Ett lag i pojk- eller flickklass består av 3-8 personer.

Tävlingen är öppen för aktiva som fyller 15-17 år under året. Högst två pojkar och två flickor får tillhöra åldersklassen P/F15.

 

Lag med aktiva från två olika föreningar:

Kraftmätningen är en lagtävling där föreningar möter varandra. Lag som önskar delta men inte har tillräckligt många aktiva kan gå ihop med en annan förening. Tanken är ge fler föreningar chansen att delta i Kraftmätningen och inte bidra till toppning av lag.


Sammansättning av lag från två föreningar kan göras på olika vis, exempel:

 1. Förening X har 8 flickor och 6 pojkar + 2 pojkar från Förening Y. Förening XY bildar ett mixat lag.

 2. Förening X har 2 pojkar + 2 pojkar från Förening Y (ingen av dessa lag hade kunnat bilda lag på egen hand). Förening XY bildar ett pojklag.

Vid lagsammansättning kan den ena föreningen har max 2 flickor respektive pojkar i laget och den andra föreningen 2 eller fler.Grenprogrammet består av:

 • 60 m genomförs i seedade heat, utifrån person-/årsbästa som uppges vid anmälan.
 • 800 m
 • Höjd (4 cm höjningar från lägsta till högsta höjd)
 • Längd (tre försök för alla)
 • Kula (tre försök för alla)
 • I mixklass tillkommer stafettlöpning 6x200 m (tre pojkar + tre flickor).

 

Poängräkning

För att räkna ut lagens poäng används mångkampstabellerna för seniorer, med särskilda tilläggstabeller för flickor 60 m, pojkar 800 m och mixstafett 6x200 m. Du hittar Excel för poängräkning i högerspalten.