Annons

Annons

Gäller för seniorer, juniorer (18-22 år) och ungdomar (16-17 år) samt veteraner 

Rätten att delta i sådana tävlingar förutsätter ett giltigt tävlingstillstånd. Ansökan skickas till Svenska Friidrottsförbundets medicinska kommitté; medicinskakommitten@friidrott.se 

Tävlingstillståndet handläggs inom 30 dagar och är giltigt under det tävlingsår (15 november–14 november) som det utfärdas. Tävlingstillstånd kan förlängas med ett tävlingsår i taget förutsatt att ansökan om förlängning skickas in senast den 15 oktober. 

Den som ansöker om tävlingstillstånd ansvarar för att ansökan och bilagor som verifierar de medicinska kraven som skickas in är korrekta.

Nytt hösten 2023: För tävlande i veteranklass gäller denna typ av tävlingstillstånd för sanktionerade tävlingar i Sverige och SM-tävlingar. För transkvinnor som önskar delta i VM- eller EM-tävlingar för veteraner gäller istället dessa villkor.

Ansökan behöver innehålla följande uppgifter: 

  • För transman: Ansökan ska omfatta namn, födelseår och föreningstillhörighet. 
  • För transkvinna: Ansökan ska omfatta namn, födelseår och föreningstillhörighet samt innehålla dokumentation som visar att testosteronhalten i blodserum under den senaste 12-månadersperioden har varit lägre än 5 nmol per liter. Vid ansökan om förlängning av tävlingstillstånd ska dokumentation som visar att blodtestosteronnivåerna bibehållits på en nivå under 5 nmol/liter bifogas. 

Varje ansökan samt beslut om tävlingstillstånd sker utifrån en individuell bedömning.

Svensk Friidrott förbehåller sig rätten att återkalla ett utfärdat tävlingstillstånd.