Annons

Annons

Gäller för seniorer, juniorer (18-22 år) och ungdomar (16-17 år) för tävling med WRC-status i Sverige samt vid VM- och EM-tävlingar för veteraner 

Vid tävlingar där resultat är giltiga för internationell statistik, världsranking och kval till internationella mästerskap (World Rankings Competitions) för seniorer, juniorer (18–22 år) och ungdomar (16–17 år) gäller World Athletics (WA) regler för friidrottare med transerfarenhet.

Sedan hösten 2023 gäller samma regler för deltagande i VM- och EM-tävlingar för veteraner.

Rätten att delta i sådana tävlingar förutsätter ett giltigt tävlingstillstånd. Ansökan skickas till World Athletics. För kontakt och rådgivning inför en sådan ansökan, kontakta Svensk Friidrotts medicinska kommitté; medicinskakommitten@friidrott.se eller tävlingsansvarig i Svensk Friidrott.

Den som ansöker om tävlingstillstånd ansvarar för att ansökan och bilagor som verifierar de medicinska kraven som skickas in är korrekta. 

Ansökan behöver innehålla följande uppgifter: 

  • För transman: Namn, födelseår och föreningstillhörighet.   
  • För transkvinna: Namn, födelseår och föreningstillhörighet samt intyg från läkare att könsbekräftande behandling påbörjats före 12 års ålder/innan den manliga pubertetsutvecklingen nått steg 3 enligt Tannerskalan. Läkarintyget ska även innehålla dokumentation som visar att testosteronhalten i blodserum kontinuerligt har varit lägre än 2,5 nmol per liter sedan den könsbekräftande behandlingen inleddes.