Annons

Annons

För att statistiken ska hålla en hög kvalitet så behöver alla friidrottsföreningar tillgängliggöra några uppgifter i sitt medlemsregister kopplat till RF:s IT-system IdrottOnline.

Det handlar om att automatiskt identifiera aktiva så att resultaten tillskrivs rätt personer och därför behöver Svensk Friidrott förutom klubbtillhörigheten få tillgång till namn och födelsedatum (sex siffror, inget personnummer).

Det är föreningarna själva som måste ge statistiksystemet tillgång till dessa uppgifter vilket görs med en enkel åtgärd. Det handlar om att logga in på IdrottOnline-sidan och aktivera integrationen "Friidrottsstatistiksystem". Följ sedan steg-för-steg-instruktionen nedan så är det snabbt ordnat. Det krävs endast en handfull klick.

1. Logga in på föreningens IdrottOnlinesida och välj Administration och Integration

image8gn5p.png

2. Klicka på +Lägg till Integration

imagea4rci.png

3. Välj Export och Friidrottsstatistiksystem – Friidrott, klicka sedan på Gå vidare

imagess2n.png

4. Läs igenom syftet med integrationen och välj sedan +Aktivera

imageaxz2k.png

5. Klicka på Ja

imagedkpbn.png

6. Den aktiverade integrationen Friidrottsstatistiksystem ligger nu bland övriga aktiverade integrationer under Integrationer – Aktiverade integrationer