Svensk stafett Finnkampen 2021

Stafettväxling 2019.jpg
Foto: DECA Text&Bild

Söndag 5 september har vi fått chansen att återigen springa veteranstafett mot Finland på Stockholms stadion i samband med Finnkampen. Denna gång är sträckan svensk stafett, dvs 100m-200m-300m-400m.

Mer information om Finnkampen, preliminärt tidsprogram och hur man beställer biljetter finns här.

Sverige ställer upp med 4 lag, ett vardera i följande klasser:

Utgångspunkten är att reglerna för uttagning är desamma för alla lagen men respektive lagledare kan välja att tillämpa andra uttagningsregler efter samråd med Veterankommittén.

Uttagningsregler

  1. Stafetten och dessa regler annonseras på friidrott.se samt i Facebook-gruppen ”Svensk veteranfriidrott”.

  2. Alla som aspirerar på en plats i laget informerar sin lagledare (mailadress finns i länk ovan) och lagledaren ansvarar för att hålla alla aspiranter uppdaterade om uttagningen, exempelvis genom att skapa och bjuda in till en privat Facebook-grupp.

  3. Laget tas ut baserat på de bästa tävlingstiderna som aspiranterna har presterat på de olika sträckorna mellan 1 april och 22 augusti 2021, dvs under utomhussäsongen 2021 fram till och med VSM på Öland.

  4. För sträckan 300m som sällan löps på tävling räknas också träningstider om loppet sker från startblock och tiden kan verifieras med hjälp av videoinspelning (inklusive reaktion).

  5. Baserat på de bästa tiderna ansvarar lagledaren för att ta ut det bästa laget, dvs det lag vars totaltid på 1000m är den minsta. (Detta innebär att lagledaren måste lösa ett litet optimeringsproblem men det bör vara en lätt uppgift.)

  6. Lagledaren tar också ut en eller flera reserver baserat på en helhetsbedömning av bästa tider, möjlighet att hoppa in på alla sträckorna samt tillgänglighet (närvaro i Stockholm på tävlingsdagen).