Annons

Annons

Uppdaterat 25 januari 2022

Skons konstruktion

Skosula får innehålla högst ett lager av styvt material (kolfiber, nylonplatta eller liknande), utöver den platta som används för att fästa spikarna i spikskor.
 
Maximalt tillåten sultjocklek är:
  • 40 mm: Väglöpning, ultralöpning (oavsett vilken typ underlag loppet går på), gång (oavsett vilken typ underlag loppet går på) och terränglöpning (ej spikskor).
  • 25 mm: Terränglöpning (spikskor), löpgrenar på arena som är 800m eller längre och tresteg.
  • 20 mm: Löpgrenar på arena som är kortare än 800m samt alla hopp- och kastgrenar utom tresteg.
I hopp- och kastgrenar får sulan inte vara tjockare under fotbladet än under hälen.
För bergs- och traillöpning finns ingen övre gräns för sulans tjocklek.
 

Medicinska anpassningar

Det är tillåtet att göra anpassningar av tävlingsskor av medicinska skäl, exempelvis genom att:
  • Bygga om en icke-spiksko till en spiksko genom att byta ut delar av sulan.
  • Använda uttagbar innersula, hälkudde eller liknande.
Om sådant ilägg gör att sulan överskrider gränsvärdena för tillåten tjocklek måste de medicinska skälen kunna styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut och den aktive kunna visa upp sådant intyg för aktuell grenledare och/eller skokontrollant.
 
Gamla och nya skomodeller
Nya skomodeller ska utvärderas av World Athletics innan de blir tillåtna att använda vid tävling. Skomodeller som är godkända för tävling finns alltid i den senaste versionen av World Athletics Shoe Compliance List, som uppdateras kontinuerligt.
 
Alla skomodeller som är tillverkade före 1 januari 2016 är tillåtna att använda vid tävling.
 
Aktiva som är sponsrade av skotillverkare får tävla i så kallade utvecklingsskor, d v s skor som tillverkare vill testa med avseende på säkerhet och prestanda innan de blir tillgängliga för köp. Utvecklingsskor får inte användas vid VM eller OS.
 

Kontroll av tävlandes skor

Skokontrollant har som uppgift att kontrollera att tävlandes skor är regelrätta. För att genomföra sådan kontroll behövs senaste versionen av World Athletics Shoe Compliance List och mätutrustning för att kunna mäta sultjocklek.
Skokontrollant och/eller grenledare kan begära att få kontrollera de skor som tävlande har för avsikt att använda före, under och efter tävling.
 
Tävlande som tävlar i icke-regelrätta skor eller inte lämnar ifrån sig sina skor när arrangör ber att få kontrollera dem kan diskvalificeras.
 
Vid svenskt rekord måste sko kontrolleras och uppgift om skomodell, sultjocklek och eventuella intyg för ilägg finnas med i den dokumentation som bifogas rekordanmälan.
 

Särskilda regler för veteraner

För skor som används av deltagare i veteranklasser (M/K 35 och äldre) - oavsett gren - gäller följande maximimått för sultjocklek:

  • Spikskor: maximalt 30mm
  • Övriga skor: maximalt 40mm

För veteranaktiva som deltar i seniortävling gäller World Athletics ordinarie regelverk (se ovan).