Nytt om långlopp och resultatrapportering

16 jan 2023
Nytt från och med 2023 är att alla resultatlistor från långlopp utanför arena skapas i den CSV-mall som togs fram i november 2021 och nu har uppdaterats. Den gäller även för mindre lopp vilket betyder att Excel-mallen har utgått. Detta för att effektivisera resultatrapporteringen och framför allt inläsningen.
Alla tidtagningsföretag i Sverige är informerade om detta så anlitar du som arrangör ett sådant vet de vad som gäller. De kan också mejla den slutliga resultatlistan i rätt format till resultat@friidrott.se för publicering på friidrottsstatistik.se. Notera dock att det är arrangörens ansvar att en korrekt resultatlista skickas in.

För dig som inte anlitar tidtagningsföretag
För långloppsarrangörer som själva sköter tidtagningen och/eller resultatlistan – företrädesvis arrangörer av små lopp – gäller samma CSV-mall. Den skapas i Excel och sparas sedan i CSV-format. Läs mer längre ner ("Mindre lopp som sköter tidtagningen själv").

Allmänt om långloppsresultat
Svensk Friidrotts resultat- och statistiksystem togs i bruk 2020 och sedan dess är det viktigt att alla resultatlistor har ett strukturerat format och innehåller all nödvändig information inklusive födelseår. Detta för att resultaten ska kunna läsas in i databasen på friidrottsstatistik.se och paras ihop med rätt person. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en tillförlitlig och löpande uppdaterad statistik för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Rapporteras ska resultatlistor från lopp som har central eller lokal (distrikt) sanktion och arrangeras av förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Detta gäller alla långlopp oavsett om det handlar om väg, terräng, trail, ultra eller OCR.
Det vanligaste är att anlita ett tidtagningsföretag som tar hand om hela processen från anmälan till tidtagning och resultatlista.

Anlita tidtagningsföretag
Den första versionen av CSV-mallen togs fram hösten 2021 och nedan finns den uppdaterade som gäller från och med 1 januari 2023. Några mindre ändringar har gjorts och vilka det är framgår av specen nedan.
Syftet att skapa ett standardiserat format för resultatlistor där all nödvändig info finns med – förnamn, efternamn, födelseår (eller ännu bättre födelsedatum) samt förening. Om förening saknas anges hemort. Om personen inte är svensk medborgare anges nationalitet (trebokstavsförkortning i enlighet med World Athletics).
Som arrangörsförening meddelar man tidtagningsföretaget att man har ett sanktionerat lopp. Det vet hur resultatlistan ska ställas upp för att den ska kunna läsas in på friidrottsstatistik.se.

Att tänka på som arrangörsförening
a) Födelseår (eller födelsedatum) ska vara obligatoriskt vid anmälan.
b) Tidtagningsföretaget skapar resultatlistan
c) Arrangörsföreningen (eller tidtagningsföretaget) mejlar slutversionen av resultatlistan till resultat@friidrott.se 

Tidtagningsföretagen som fått den uppdaterade specen för resultatlistor är: Racetimer, Neptron, EQ Timing, EST Mika Timing, Hug IT, Elektronikhuset, Jaguar Timing, Raceresult, RFID server och Taklto Timing.
Saknas något? Mejla resultat@friidrott.se.
Specen för nedladdning.

Tre exempel-filer:

Mindre lopp som sköter tidtagningen själv
Arrangörer av små långlopp skapar själva resultatlistan utifrån CSV-mallen. Ladda ner någon av de tre filerna nedan som är i Excel-format. Fyll i kategori (väg, terräng eller trail), loppets namn, ort, datum och arrangör på alla rader.
Skriv informationen på de två första raderna, markera dem och dra till sista raden. Därefter fylls distans, kön och förbundsbanmätare i samt datum när mätningen gjordes (gäller endast standarddistanserna på väg; 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton och standarddistanserna för ultra). Läs mer i specen ovan.

Ladda ner den fil som passar ditt lopp bäst, addera informationen och spara den i formatet CSV UTF-8 (kommaavgränsad).
Terränglopp med klasser och flera distanser
Millopp på väg
Maraton med åldersklasser och mellantider

Publicera originallistan på din hemsida
När resultatlistan mejlats till resultat@friidrott.se är det viktigt att originallistan (CSV-filen) publiceras på arrangörens hemsida. För att den ska bli så lättläst som möjligt så radera tre av de fyra första kolumnerna – race_name, city och date. 

Allmän info gällande resultatlistor för långlopp

  • Män och kvinnor ställs upp var för sig även om de sprang tillsammans.
  • Resultatlistan ska innehålla placering, förnamn, efternamn, födelseår, förening/ort samt bruttotid (tidtagning från startskottet, så kallad gun time).
  • Det är arrangörens ansvar att se till att de som anmäler sig fyller i födelseår (eller ännu bättre födelsedatum) samt förening. Om förening saknas anges hemort. Om personen inte är svensk medborgare anges nationalitet (World Athletics trebokstavsförkortning).
  • Tidtagning görs till närmast högre (sämre) sekund och publiceras i hela sekunder.
  • I tävlingsklass ska bruttotider publiceras (tidtagning startad på startskottet). Men nettotider (tagna med chip när löparen passerar startlinjen) är en service som med fördel också kan tillhandahållaom tidtagningsprogram används. Det bästa är om resultatlistan innehåller både brutto och nettotider så att det framgår vad som är vad.
  • Loppet ska vara sanktionerat, mätning av banan görs före tävlingen och av förbundsbanmätare om det handlar om de officiella distanserna 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton, 100 km, 6 timmar, 12 timmar eller 24 timmar (distanser för vilka statistik sammanställs). Alla startande och icke fullföljande ska vara med i resultatlistan, däremot inte icke startande.

Vänta 2-3 dagar innan resultatfilen mejlas in så att eventuella rättelser och/eller kompletteringar hinner göras. Viktigt att det t ex inte står "Efteranmäld" i någon namnkolumn. Om fel upptäcks efter att listan skickats till resultat@friidrott.se så mejla rättelse.

Det är enbart resultatlistor från lopp sanktionerade av Svensk Friidrott som ska skickas in och endast när arrangörsföreningen är medlem i SFIF. Att resultatlistor skickas in i tid är viktigt för att vi bl a ska kunna tillhandahålla aktuell statistik på klubb-, distrikts- och riksnivå och aktuella svenska rekordlistor för seniorer, juniorer och veteraner.

Specifika regler för barn och ungdom
Sedan 1 maj 2020 gäller nya regler för barn: Inga resultat i klasser 11 år och yngre ska publiceras på Internet men resultaten ska för mängdstatistikens skull rapporteras till SFIF tillsammans med övriga resultat. Notera att om en 11-åring eller yngre tävlar i ungdomsklass (12–17 år) eller äldre så ska resultaten publiceras som vanligt.

Notera också åldersregeln 17 år som gäller för halvmaraton och längre sträckor inklusive tidslopp som 6-timmarslöpning och längre. Det vill säga för att få delta måste man fylla 17 år det aktuella året.


Jonas Hedman
Ansvarig friidrottsstatistik.se
jonas.hedman@friidrott.se
0709-99 51 04

Rapportering av arenaresultat

Återredovisning lopp

Läs mer

Aktivitetsrapport barntävlingar

Läs mer