Annons

Annons

Nytt om långlopp och resultatrapportering

5 maj 2023
Nytt från och med 2023 är att alla resultatlistor från långlopp utanför arena skapas i den CSV-mall som togs fram i november 2021 och nu har uppdaterats. Den gäller även för mindre lopp vilket betyder att Excel-mallen har utgått. Detta för att effektivisera resultatrapporteringen och minska arbetet för alla parter.
Alla tidtagningsföretag i Sverige är informerade om CSV-mallen så anlitar du som arrangör ett sådant vet de vad som gäller. De kan också mejla den slutliga resultatlistan i rätt format till resultat@friidrott.se för publicering på friidrottsstatistik.se. Notera dock att det är arrangörens ansvar att en korrekt resultatlista skickas in.

För dig som inte anlitar tidtagningsföretag
För långloppsarrangörer som själva sköter tidtagningen och/eller resultatlistan – företrädesvis arrangörer av mindre lopp – gäller samma CSV-mall. Den skapas i Excel och sparas sedan i CSV-format (UTF-8).

Allmänt om långloppsresultat
Svensk Friidrotts resultat- och statistiksystem togs i bruk 2020 och sedan dess är det viktigt att alla resultatlistor har ett strukturerat format och innehåller all nödvändig information inklusive födelseår. Detta för att resultaten ska kunna läsas in i databasen på friidrottsstatistik.se och paras ihop med rätt person. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en tillförlitlig och aktuell statistik för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Rapporteras ska resultatlistor från långlopp som är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet (central sanktion) eller distriktsförbund (distriktssanktion) och arrangeras av förening som är medlem i SFIF. Detta gäller alla långlopp oavsett om det handlar om väg, terräng, trail, ultra, OCR eller gång (som ingår i SFIF sedan 25 mars 2023).
Det vanligaste är att anlita ett tidtagningsföretag som tar hand om hela processen från anmälan till tidtagning och resultatlista.

Anlita tidtagningsföretag
Den första versionen av CSV-mallen togs fram hösten 2021 och nedan finns den uppdaterade som gäller fr o m 1 januari 2023. Några mindre ändringar och förtydliganden gjordes våren 2023 vilket framgår av specen nedan.
Syftet att skapa ett standardiserat format för resultatlistor där all nödvändig info finns med – förnamn, efternamn, födelseår (eller ännu bättre födelsedatum) samt förening. Om förening saknas anges hemort. Om personen inte är svensk medborgare anges nationalitet (trebokstavsförkortning i enlighet med World Athletics) i kolumnen country (skriv inte SWE på alla svenskar).
Som arrangörsförening meddelar man tidtagningsföretaget att man har ett sanktionerat lopp. Det vet hur resultatlistan ska ställas upp för att den ska kunna läsas in på friidrottsstatistik.se och flera har en exportfunktion skapad för SFIF.

Att tänka på som arrangörsförening
a) Födelseår (eller födelsedatum) ska vara obligatoriskt vid anmälan.
b) Tidtagningsföretaget skapar resultatlistan
c) Arrangörsföreningen (eller tidtagningsföretaget) mejlar slutversionen av resultatlistan till resultat@friidrott.se

Tidtagningsföretagen som fått den uppdaterade specen är: Racetimer, Neptron, EQ Timing, EST Mika Timing, Hug IT, Elektronikhuset, Jaguar Timing, Raceresult, RFID server och Taklto Timing.
Saknas något? Mejla resultat@friidrott.se.
Specen för nedladdning

Exempelfiler för nedladdning:

Mindre lopp som sköter tidtagningen själv
Arrangörer av små långlopp skapar själva resultatlistan utifrån CSV-mallen. Ladda ner någon av de fem filerna nedan som är i Excel-format. Fyll i kategori (väg, terräng eller trail), loppets namn, ort, datum och arrangör på alla rader.
Tips: Skriv informationen ovan på de två första raderna, markera dem och dra till sista raden. Därefter fylls distans (t ex 10 km, kön (M eller K) och förbundsbanmätare i samt datum när mätningen gjordes (gäller endast standarddistanserna på väg; 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.2 km och standarddistanserna för ultra).

Ladda ner den fil som passar ditt lopp bäst, addera informationen och spara den i filformatet CSV UTF-8 (kommaavgränsad) (.csv). Viktigt att alla kolumntitlar på rad ett är skrivna med gemener och understreck i de fall de innehåller mer än ett ord.

Mallarna för nedladdning:
(Dessa går enkelt att modifiera genom att ändra kategori (första kolumnen) och/eller distans.)

• Väg: Millopp inkl gång
• Väg: Maraton med åldersklasser och mellantider
• Terräng: Lopp med flera klasser och olika distanser
• Ultra: Tidslopp med mellantider
• Trail: Lopp med flera klasser och olika distanser
Befintligt långlopp som inkluderar SM-VSM

  Allmän info gällande resultatlistor för långlopp

 • Loppet ska vara sanktionerat av SFIF eller distriktsförbund. Män och kvinnor ställs upp var för sig även om de sprang tillsammans.
 • Resultatlistan ska innehålla placering, förnamn, efternamn, födelseår, förening/ort samt bruttotid (tidtagning från startskottet, så kallad gun time).
 • Det är arrangörens ansvar att se till att de som anmäler sig fyller i födelseår (eller ännu bättre födelsedatum) samt förening. Om förening saknas anges hemort. Om personen inte är svensk medborgare anges nationalitet (World Athletics trebokstavsförkortning).
 • Tidtagning sker med tiondelar och avrundas till närmast högre (sämre) sekund och publiceras i hela sekunder.
 • Bruttotider är det som gäller enligt regelboken (tidtagning startad på startskottet) men nettotider (tagna med chip när löparen passerar startlinjen) är en service som med fördel också kan tillhandahållas. Det bästa är om resultatlistan innehåller både brutto- och nettotider så framgår det vad som är vad.
 • Resultatlistan ska innehålla samtliga distanser och klasser i tävlingen samt alla anmälda inkl de som bröt (DNF) och inte startade (DNS). DNF resp DNS skrivs i kolumnen för resultatet (inte i placeringskolumnen som lämnas tom).
 • Excel-filen sorteras på 1) distans (kolumnen distance); 2) kön (gender) och 3) placering (placing).
 • Filen döps enligt 6-siffrigt datum //mellanslag// tävlingsort //mellanslag// loppets namn.
 • När resultatlistan är klar sparas den i formatet CSV (UTF-8) och mejlas till resultat@friidrott.se.

  Banmätning
  Mätning av banan görs före tävlingen och av förbundsbanmätare om det handlar om officiella distanser som 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.2 km och 100 km samt banan för tidslöpning på ultradistanser (framför allt 6 timmar, 12 timmar och 24 timmar. Med andra ord distanser för vilka statistik sammanställs.
  Fr o m 1 januari 2024 är en mätning giltig i fem år (t o m 31/12 det femte året) så länge banan inte ändrats. Därefter behöver en kontroll av banan göras om det är samma förbundsbanmätare som gjorde den senaste kontrollmätningen. I annat fall måste en fullskalig mätning göras.

Resultatlistor skickas inom fem dagar efter avslutat lopp. Detta för att vi ska kunna upprätthålla en tillförlitlig och aktuell statistik för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Vänta 2-3 dagar innan resultatfilen mejlas in så att eventuella rättelser och/eller kompletteringar hinner göras. Viktigt att det t ex inte står "Efteranmäld" i någon namnkolumn och att namn och klubbnamn skrivs (exempel) Nils Eriksson, Turebergs FK (inte NILS ERIKSSON, TUREBERGS FK eller nils eriksson, turebergs fk). Om fel upptäcks efter att listan skickats in så mejla rättelse.

Specifika regler för barn och ungdom
Sedan 1 maj 2020 gäller dessa regler för barn: Inga resultat i klasser 11 år och yngre ska publiceras på Internet men resultaten ska för mängdstatistikens skull rapporteras till SFIF tillsammans med övriga resultat. Notera att om en 11-åring eller yngre tävlar i ungdomsklass (12–17 år) eller äldre så ska resultaten publiceras som vanligt.

Notera också åldersregeln 17 år som gäller för halvmaraton (21.1 km) och längre sträckor inklusive tidslopp som 6-timmarslöpning och längre. Det vill säga för att få delta måste man fylla 17 år det aktuella året.


Jonas Hedman
Ansvarig friidrottsstatistik.se
jonas.hedman@friidrott.se
0709-99 51 04

Rapportering av arenaresultat

Återredovisning lopp

Läs mer

Aktivitetsrapport barntävlingar

Läs mer