Annons

Annons

Resultatrapportering långlopp

1 jan 2024
För alla långlopp utanför arena gäller en resultatlistemall i filformatet CSV som är oförändrad sedan april 2023. Alla tidtagningsföretag är informerade om CSV-mallen så anlitar du som arrangör ett sådant vet de vad som gäller. De kan också mejla resultatfilen till resultat@friidrott.se för publicering på friidrottsstatistik.se. Notera dock att det är arrangörens ansvar att en korrekt resultatlista skickas in.

För långloppsarrangörer som själva ansvarar för resultatlistan så så skapas den genom att klippa och klistra in informationen i någon av nedanstående Excel-mallar. Välj sedan Spara som och filformatet CSV (UTF-8).

Allmänt om långloppsresultat
Svensk Friidrotts resultat- och statistiksystem togs i bruk 2020 och sedan dess är det viktigt att alla resultatlistor har ett strukturerat format och innehåller all nödvändig information inklusive födelseår på löparna. Detta för att resultaten ska kunna läsas in i databasen på friidrottsstatistik.se och paras ihop med rätt person. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en tillförlitlig och aktuell statistik för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Rapporteras ska resultatlistor från långlopp som är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet (central sanktion) eller distriktsförbund (distriktssanktion) och arrangeras av förening som är medlem i SFIF. Detta gäller alla långlopp oavsett om det handlar om väg, terräng, trail, ultra eller gång (som ingår i SFIF sedan mars 2023).

Detta ska resultatlistan innehålla
Det standardiserade formatet för resultatlistor innehåller förnamn, efternamn, födelseår (eller ännu bättre födelsedatum) samt förening. Om förening saknas anges hemort. Om personen inte är svensk medborgare anges nationalitet (trebokstavsförkortning i enlighet med World Athletics) i kolumnen country (skriv inte SWE på alla svenskar).

Att tänka på som arrangörsförening
1) Födelseår (eller födelsedatum) ska vara obligatoriskt vid anmälan.
2) Ange i resultatlistan även de som inte startade (DNS i kolumnen results).
3) Mejla resultatlistan inom fem dagar till resultat@friidrott.se

Tidtagningsföretag som fått CSV-specen: Racetimer, Neptron, EQ Timing, EST Mika Timing, Hug IT, Elektronikhuset, Jaguar Timing, Raceresult, RFID server och Taklto Timing.
Saknas något? Mejla resultat@friidrott.se.

Specen för nedladdning

Exempelfiler för nedladdning:

För dig som skapar resultatlistan själv
Ladda ner någon av nedanstående Excel-filer, fyll i kategori (väg, terräng eller trail), loppets namn, ort, datum och arrangör på alla rader.
Tips: Skriv informationen ovan på de två första raderna, markera dem, håll ner och dra till sista raden. Därefter anges distans (t ex 10 km, kön (gender; M eller K) namn på förbundsbanmätaren samt datum när mätningen gjordes. Det sistnämnda gäller endast standarddistanserna på väg; 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.2 km och standarddistanserna för ultra).

Viktigt att alla kolumntitlar på rad 1 inte ändras (de är skrivna med gemener och understreck) eftersom inläsningen då inte fungerar.

Mallarna för nedladdning:
• Väg: Millopp inkl gång
• Väg: Maraton med åldersklasser och mellantider
• Terräng: Lopp med flera klasser och olika distanser
• Ultra: Tidslopp med mellantider
• Trail: Lopp med flera klasser och olika distanser
Befintligt långlopp som inkluderar SM-VSM

  Allmän info gällande resultatlistor för långlopp

 • Loppet ska vara sanktionerat av SFIF eller distriktsförbund. Män och kvinnor ställs upp var för sig även om de sprang tillsammans.
 • Resultatlistan ska innehålla placering, förnamn, efternamn, födelseår, förening/ort samt bruttotid (tidtagning från startskottet, så kallad gun time).
 • Det är arrangörens ansvar att se till att de som anmäler sig fyller i födelseår (eller ännu bättre födelsedatum) samt förening. Om förening saknas anges hemort. Om personen inte är svensk medborgare anges nationalitet (World Athletics trebokstavsförkortningar; FIN, NOR, DEN, GER, GBR etc). Skriv inte SWE på alla svenskar.
 • Tidtagning sker med tiondelar och avrundas till närmast högre (sämre) sekund och publiceras i hela sekunder.
 • Bruttotider är det som gäller enligt regelboken (tidtagning startad på startskottet) men nettotider (tagna med chip när löparen passerar startlinjen) är en service som med fördel också kan tillhandahållas. Det bästa är om resultatlistan innehåller både brutto- och nettotider så framgår det vad som är vad.
 • Resultatlistan ska innehålla samtliga distanser och klasser i tävlingen samt alla anmälda inkl de som bröt (DNF) och inte startade (DNS). DNF resp DNS skrivs i kolumnen för resultatet (inte i placeringskolumnen som lämnas tom).
 • Excel-filen sorteras på 1) distans (kolumnen distance); 2) kön (gender) och 3) placering (placing).
 • Filen döps enligt 6-siffrigt datum //mellanslag// tävlingsort //mellanslag// loppets namn. Exempel: 240114 Falun Falumilen
 • När resultatlistan är klar sparas den i formatet CSV (UTF-8) och mejlas till resultat@friidrott.se.

  Banmätning
  Mätning av banan görs före tävlingen och av förbundsbanmätare om det handlar om standarddistanserna 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.2 km och 100 km samt bana för tidslöpning på ultradistanser (framför allt 6 timmar, 12 timmar och 24 timmar). Med andra ord distanser för vilka statistik sammanställs.
  Fr o m 1 januari 2024 är en mätning giltig i fem år (t o m 31/12 det femte året) så länge banan inte ändras. Därefter behöver en kontroll (verifiering) av banan göras av förbundsbanmätare om den inte ändrats. I annat fall måste en fullskalig mätning göras. Listan med godkända banor på standarddistanserna.

Resultatlistor mejlas inom fem dagar efter avslutat lopp. Detta för att vi ska kunna upprätthålla en tillförlitlig och aktuell statistik för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner.

Vänta tre-fyra dagar innan resultatfilen mejlas in så att eventuella rättelser och/eller kompletteringar hinner göras. Viktigt att det t ex inte står "Efteranmäld" i någon namnkolumn och att namn och klubbnamn skrivs (exempel): Nils Eriksson, Turebergs FK (inte NILS ERIKSSON, TUREBERGS FK eller nils eriksson, turebergs fk). Om fel upptäcks efter att listan skickats in så mejla rättelse.

Regler för barn 11 år och yngre
Sedan 1 maj 2020 gäller dessa regler för barn: Inga resultat i klasser 11 år och yngre ska publiceras på Internet men resultaten ska för mängdstatistikens skull rapporteras till SFIF tillsammans med övriga resultat. Notera att om en 11-åring eller yngre tävlar i ungdomsklass (12–17 år) eller äldre så ska resultaten publiceras som vanligt.
Notera också åldersregeln 17 år som gäller för halvmaraton (21.1 km) och längre distanser inklusive tidslopp som 6-timmarslöpning och längre. Det vill säga för att få delta måste man fylla 17 år det aktuella året.


Jonas Hedman
Ansvarig friidrottsstatistik.se
jonas.hedman@friidrott.se
0709-99 51 04

Rapportering av arenaresultat

Återredovisning lopp

Läs mer

Aktivitetsrapport barntävlingar

Läs mer