Annons

Annons

Sm-medaljer för juniorer

ÅLDERSKLASSER

M22/K22: Fyller under året 20, 21 eller 22 år
P19/F19: Fyller under året 18 eller 19 år

JSM

Omfång: Tre tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller slutet av juli
Grenar:
M22: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 2000m hinder/91.4, 110m häck/106.7, 400m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/7.26, diskus/2.0, slägga/7.26, spjut/800.
K22: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 2000m hinder/76.2, 100m häck/83.8, 400m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, diskus/1.0, slägga/4.0, spjut/600.
P19: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 2000m hinder/91.4, 110m häck/99.1, 400m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/6.0, diskus/1.75, slägga/6.0, spjut/800.
F19: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/76.2, 100m häck/83.8, 400m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, diskus/1.0, slägga/4.0, spjut/600.

JSM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller början av september
Grenar:
M22: Tiokamp (100m, längd, kula/7.26, höjd, 400m // 110m häck/106.7, diskus/2.0, stav, spjut/800, 1500m)
K22: Sjukamp (100m häck/83.8, höjd, kula/4.0, 200m // längd, spjut/600, 800m)
P19: Tiokamp (100m, längd, kula/6.0, höjd, 400m // 110m häck/99.1, diskus/1.75, stav, spjut/800, 1500m)
F19: Sjukamp (100m häck/83.8, höjd, kula/4.0, 200m // längd, spjut/600, 800m)
Poängtabeller: Samtliga klasser använder World Athletics poängtabell av år 1997.
Anm: Samarrangeras med USM mångkamp. Kan även samarrangeras med SM mångkamp. I så fall skall deltagare i JSM-klass med samma grenprogram som seniorernas (d v s M22, K22 och F19) även räknas in i seniortävlingen.

JSM GÅNG

Grenar:
M22: 5000m bana, 10km väg
K22: 5000m bana, 10km väg
Anm: JSM i gång genomförs i en åldersklass (18-22 år). Loppen på bana genomförs inom ramen för JSM eller USM. Vägloppen kan samordnas med SM och USM i gång.

JSM 10 KM

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: Varierar
Grenar:
M22: 10 km väg
K22: 10 km väg
Anm: Samarrangeras med SM och VSM 10 km. Löpare i 22-årsklasserna räknas också in i seniortävlingen.

JSM TERRÄNG

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Andra halvan av oktober
Grenar:
M22: 10 km*
K22: 10 km*
P19: 6 km
F19: 6 km
Lagtävling:

I P/F19 genomförs lagtävling där lagets resultat utgörs av den sammanlagda placeringssiffran för föreningens tre bästa löpare. Placeringssiffra räknas utifrån löpares faktiska placering i loppet, oavsett om de löpare som kommit före i mål deltar i lagtävling eller inte. Om två lag slutar på samma sammanlagda placeringssiffra kommer det lag före vars tredje löpare har bäst placering.

Medaljer i lagtävling tilldelas även föreningens fjärde och femte löpare enligt resultatlistan. Om föreningen har minst åtta fullföljande löpare räknas den sammanlagda placeringssiffran för löpare 6-8 från klubben som resultat för klubbens andralag, där även föreningens nionde och tionde löpare kan räknas in i laget och tilldelas SM-medalj.

* Arrangör kan välja att genomföra Terräng-SM på ett 2km-varv eller ett 1,5km-varv. Löpsträckan kan därför vara antingen 10 km (fem varv à 2 km) eller 10,5 km (sju varv à 1,5 km).

Anm: Samarrangeras med SM, USM och VSM terräng. Deltagare i 22-årsklass räknas också in i seniortävlingen, både individuellt och i lag.

JSM STAFETT

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: I början eller slutet av sommaren
Grenar:
M22: 4x100m, 3x400m, 3x800m
K22: 4x100m, 3x400m, 3x800m
P19: 4x100m, 1000m, 3x800m
F19: 4x100m, 1000m, 3x800m
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Ålderssammansättning: Minst två i varje lag måste tillhöra aktuell åldersklass. Lag kan därutöver kompletteras med aktiva ur yngre åldersgrupp (dock yngst 15 år) under förutsättning att de ej vid aktuellt mästerskap tävlar i annan JSM-/USM-klass.
Anm: Samarrangeras med SM, USM och VSM stafett

IJSM

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Februari
Grenar:
M22: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/106.7, höjd, stav, längd, tresteg, kula/7.26, vikt/15.88.
K22: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, vikt/9.08.
P19: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/99.1, höjd, stav, längd, tresteg, kula/6.0, vikt/15.88.
F19: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, vikt/9.08.

IJSM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Varierar mellan januari och mars
Grenar:
M22: Sjukamp (60m, längd, kula/7.26, höjd // 60m häck/106.7, stav, 1000m)
K22: Femkamp (60m häck/83.8, höjd, kula/4.0, längd, 800m)
P19: Sjukamp (60m, längd, kula/6.0, höjd // 60m häck/99.1, stav, 1000m)
F19: Femkamp (60m häck/83.8, höjd, kula/4.0, längd, 800m)
Poängtabeller: Samtliga klasser använder World Athletics poängtabell av år 1997.
Anm: Samarrangeras med ISM och IUSM mångkamp. Deltagare i IJSM-klass med samma grenprogram som seniorernas (d v s M22, K22 och F19) räknas även in i seniortävlingen.

IJSM GÅNG

Grenar:
M22: 5000m
K22: 3000m
Anm: IJSM i gång genomförs i en åldersklass (18-22 år). Loppen genomförs inom ramen för IJSM eller IUSM.