Annons

Annons

SM-medaljer för ungdomar

ÅLDERSKLASSER

P17/F17: Fyller under året 17 år
P16/F16: Fyller under året 16 år
P15/F15: Fyller under året 15 år

Grenar markerade med fet stil är nyheter i USM-programmet från och med 2024.

USM

Omfång: Tre tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller slutet av juli. USM för P/F 17 kan tävlingstekniskt placeras inom ramen för JSM.
Grenar:
P17: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/83.8, 110m häck/91.4, 400m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, diskus/1.5, slägga/5.0, spjut/700.
F17: 
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/76.2, 100m häck/76.2, 400m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, diskus/1.0, slägga/3.0, spjut/500.
P16: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/83.8, 110m häck/91.4, 400m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, diskus/1.5, slägga/5.0, spjut/700.
F16: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 2000m hinder/76.2, 100m häck/76.2, 400m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, diskus/1.0, slägga/3.0, spjut/500.
P15: 80m, 300m, 800m, 2000m, 1500m hinder/76.2, 80m häck/83.8, 300m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, diskus/1.0, slägga/4.0, spjut/600.
F15: 80m, 300m, 800m, 2000m, 1500m hinder/76.2, 80m häck/76.2, 300m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, diskus/0.75, slägga/3.0, spjut/500.

USM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Augusti eller början av september
Grenar:
P17: Tiokamp (100m, längd, kula/5.0, höjd, 400m // 110m häck/91.4, diskus/1.5, stav, spjut/700, 1500m)
F17: Sjukamp (100m häck/76.2, höjd, kula/3.0, 200m // längd, spjut/500, 800m)
P16: Tiokamp (100m, längd, kula/5.0, höjd, 400m // 110m häck/91.4, diskus/1.5, stav, spjut/700, 1500m)
F16: Sjukamp (100m häck/76.2, höjd, kula/3.0, 200m // längd, spjut/500, 800m)
P15: Åttakamp (80m häck/83.8, diskus/1.0, stav, spjut/600 // längd, kula/4.0, höjd, 1000m)
F15: Sexkamp (80m häck/76.2, höjd, kula/3.0 // längd, spjut/500, 600m)
Poängtabeller: Samtliga använder World Athletics poängtabell av år 1997 med nationella tillägg för löpdistanser som saknas där.
Anm: Samarrangeras med JSM mångkamp. Kan även samarrangeras med SM mångkamp.

USM PARAFRIIDROTT

Grenar:
Klasserna S-11, S-12, S-13 och I-20 (P17 och F17): 100m, 800m, 3000m, höjd, längd, kula, diskus, spjut.
Klassen R-stående (P17 och F17): 100m, 200m, 800m, höjd, längd, kula, diskus, spjut.
Klassen R-rullstol (P17 och F17): 100m, 200m, 800m, kula, diskus.
Klasserna R-71 och R-72 (P17 och F17): 100m, 200m och 800m.
Anm: USM i parafriidrott genomförs i en åldersklass (15-17 år). Genomförs som regel inom ramen för stora USM. Kula och diskus i klassen R-rullstol genomförs enbart om kaststol kan monteras på arenan där USM genomförs.

USM GÅNG

Grenar:
P17: 5000m bana, 10km väg
F17: 5000m bana, 10km väg
Anm: USM i gång genomförs i en åldersklass (15-17 år). Loppen på bana genomförs inom ramen för JSM eller USM. Vägloppen kan samordnas med SM och JSM i gång.

USM TERRÄNG

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Andra halvan av oktober
Grenar:
P17: 4 km*
F17: 4 km*
P16: 4 km*
F16: 4 km*
P15: 4 km*
F15: 4 km*
Grenar i paraklasser:
S-11, S-12, S-13, I-20 och R-stående (P17 och F17): 4 km*
Lagtävling: Vid USM förekommer två lagtävlingar; en för pojkar (P17+16+15) och en för flickor (F17+16+15), där lagets resultat utgörs av den sammanlagda placeringssiffran för föreningens tre bästa löpare. Placeringssiffra räknas utifrån löpares faktiska placering i loppet, oavsett om de löpare som kommit före i mål deltar i lagtävling eller inte. Om två lag slutar på samma sammanlagda placeringssiffra kommer det lag före vars tredje löpare har bäst placering.

Medaljer i lagtävling tilldelas även föreningens fjärde och femte löpare enligt resultatlistan. Om föreningen har minst åtta fullföljande löpare räknas den sammanlagda placeringssiffran för löpare 6-8 från klubben som resultat för klubbens andralag, där även föreningens nionde och tionde löpare kan räknas in i laget och tilldelas SM-medalj.

* Arrangör kan välja att genomföra Terräng-SM på ett 2km-varv eller ett 1,5km-varv. Löpsträckan kan därför vara antingen 4 km (två varv à 2 km) eller 4,5 km (tre varv à 1,5 km).

Anm: Samarrangeras med SM, JSM och VSM terräng. USM i parafriidrott genomförs i en åldersklass (15-17 år).

USM STAFETT

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: I början eller slutet av sommaren
Grenar:
P16/17: 4x100m, 1000m, 3x800m
F16/17: 4x100m, 1000m, 3x800m
P15: 4x80m, 3x800m
F15: 4x80m, 3x800m
Deltagande: En förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Ålderssammansättning: Minst två i varje lag måste tillhöra aktuell åldersklass. 17-årslag kan därutöver kompletteras med aktiva som under året fyller 15 år - under förutsättning att de ej vid aktuellt mästerskap tävlar i annan JSM/USM-klass - och 15-årslag kan kompletteras med 14-åringar.
Anm: Samarrangeras med SM, JSM och VSM stafett

LAG-USM

Omfång: En tävlingsdag
Tidpunkt: I början eller slutet av sommaren
Grenar:
Udda år
P17: 
100m, 400m, 3000m, 400m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m.
F17: 200m, 800m, 1500m hinder, 400m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m.
Jämna år
P17:
 200m, 800m, 2000m hinder, 110m häck, stav, längd, kula, slägga, 4x100m.
F17: 100m, 400m, 3000m, 100m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m.
Ålderssammansättning: Även om grenar och betingelser gäller P17/F17 får också P15/F15 (dock ej yngre) i valfri utsträckning ingå i laget.
Anmälan: Det är fri anmälan till lag-USM, dvs ingen kvalificering.
Deltagande: Varje lag skall ha en deltagare per individuell gren plus stafettlag. Högst två deltagare per kön får "dubblera" i varje lag, dvs starta i två individuella grenar.
OBS! Lag-USM är en tävling med en gemensam poängräkning för pojkar och flickor.
Poängräkning: Vid X deltagande lag utdelas poäng enl skalan X - (X-1) - (X-2) - .... - 2 - 1 för placering 1 och nedåt i resp gren.

IUSM

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Februari eller början av mars. IUSM för P/F 17 kan tävlingstekniskt placeras inom ramen för IJSM.
Grenar:
P17: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, vikt/11.34.
F17:
60m, 400m, 1500m, 60m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, vikt/9.08.
P16: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/91.4, höjd, stav, längd, tresteg, kula/5.0, vikt/11.34.
F16: 60m, 400m, 1500m, 60m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, vikt/9.08.
P15: 60m, 200m, 1000m, 60m häck/83.8, höjd, stav, längd, tresteg, kula/4.0, vikt/9.08.
F15: 60m, 200m, 1000m, 60m häck/76.2, höjd, stav, längd, tresteg, kula/3.0, vikt/7.26

IUSM MÅNGKAMP

Omfång: Två tävlingsdagar
Tidpunkt: Varierar mellan januari och mars
Grenar:
P17: Sjukamp (60m, stav, längd // 60m häck/91.4, höjd, kula/5.0, 1000m)
F17: Femkamp (60m häck/76.2, höjd, kula/3.0, längd, 600m)
P16: Sjukamp (60m, stav, längd // 60m häck/91.4, höjd, kula/5.0, 1000m)
F16: Femkamp (60m häck/76.2, höjd, kula/3.0, längd, 600m)
P15: Sjukamp (60m, stav, längd // 60m häck/83.8, höjd, kula/4.0, 800m)
F15: Femkamp (60m häck/76.2, höjd, kula/3.0, längd, 600m)
Poängtabeller: Samtliga använder World Athletics poängtabell av år 1997 med nationella tillägg för löpdistanser som saknas där.
Anm: Samarrangeras med ISM och IJSM mångkamp.

IUSM GÅNG

Grenar:
P17: 3000m
F17: 3000m
Anm: IUSM i gång genomförs i en åldersklass (15-17 år). Loppen genomförs inom ramen för IJSM eller IUSM.