Annons

Annons

Sedan senaste upplagan av "Tävlingsregler för friidrott" kom ut har vissa regler förändrats. Det gäller:

Dessutom har vi upptäckt en regeländring som gjordes redan 2018 angående reklamtryck på kläder som bärs vid tävling (Kap E 3.1), men där regelbokstexten inte är uppdaterad.

 

Behörighetsregler för transpersoner

De behörighetskrav för transkvinnor som önskar delta i tävlingsklass för kvinnor som beskrivs i Kap D 1.2.3.2 Anm 1 och Anm 2 gäller sedan våren 2023 enbart vid tävlingar som inte har World Rankings-status.

För deltagande i World Rankings-tävlingar - och vid internationella mästerskap (VM- och EM-tävlingar) för veteraner - gäller numera att könsbekräftande behandling ska vara påbörjad innan individen nått steg 3 i Tannerskalan, samt att testosteronhalten i blodserum kontinuerligt ska vara lägre än 2,5 nmol per liter.

Läs mer om behörighetsregler och tävlingstillstånd för transpersoner här:

 

Anpassning till internationellt grenprogram i häcklöpning

Årsmötet 2023 fattade beslut om att häcklöpning för P17 och F17 (samt P16 och F16 i de tävlingar där 16-årsklass förekommer) från och med inomhussäsongen 2023-24 ska genomföras enligt de regler som gäller internationellt. Det innebär att:

 • P17 60m häck ska löpas med 9,14m mellan häckarna (alltså samma avstånd som används i M och P19)
 • P17 110m häck ska löpas med 9,14m mellan häckarna (alltså samma avstånd som används i M och P19)
 • Standardsträckan för lång häck i P17 och F17 ska vara 400m (med 10 häckrader, 45m från start till första häcken och 35m mellan häckarna)

 

Anpassning till internationellt grenprogram i hinderlöpning

Årsmötet 2023 fattade beslut om att hinderlöpning för F17 (samt F16 i de tävlingar där 16-årsklass förekommer) från och med utomhussäsongen 2024 ska genomföras enligt de regler som gäller internationellt. Det innebär att:

 • Standardsträckan för hinderlöpning i F17 ska vara 2000m (med 23 hinder, varav 5 med vattengrav)

 

Anpassning till internationellt grenprogram i mångkamp

Årsmötet 2023 fattade beslut om att P17 tiokamp (samt P16 i de tävlingar där 16-årsklass förekommer) från och med utomhussäsongen 2024 ska genomföras enligt de regler som gäller internationellt. Det innebär att tävlingen genomförs med "internationell grenordning" och att löpgrenarna som avslutar dag 1 och dag 2 anpassas till den variant av P17 tiokamp som gäller internationellt:

 • Dag 1: 100m, längd, kula, höjd och 400m (tidigare 300m)
 • Dag 2: 110m häck (9,14m mellan häckarna, tidigare 8,90m), diskus, stav, spjut och 1500m (tidigare 1000m)

Även F17 femkamp anpassas till det grenprogram som gäller internationellt:

 • 60m häck, höjd, kula, längd och 800m (tidigare 600m)

Som en konsekvens av anpassningen till internationellt grenprogram utomhus för P17 fattade årsmötet också beslut om några ytterligare ändringar i utformningen av mångkamper för P17 och P15, som gäller från och med inomhussäsongen 2023-24:

P17 sjukamp inomhus

 • Dag 1: 60m, stav och längd
 • Dag 2: 60m häck (9,14m mellan häckarna, tidigare 8,90m), höjd, kula och 1000m (tidigare 800m)

P15 åttakamp utomhus

 • Dag 1: 80m häck, diskus, stav och spjut
 • Dag 2: längd, kula, höjd och 1000m (tidigare 800m)

P15 sjukamp inomhus

 • Dag 1: 60m, stav och längd
 • Dag 2: 60m häck, höjd, kula och 800m (tidigare 600m)

 

Reklamtryck på kläder som bärs vid tävling

Den nu publicerade regeltexten om tävlingsdräkt (Kap E 3.1) är delvis inaktuell.

Regel E 3.1.7.1 gäller inte längre

På tävlingsdräkt som används i SM-tävling eller tävling med central sanktion eller distriktssanktion får förening låta trycka reklamtryck, så länge samtliga reklamtryck "ej är mer iögonenfallande än föreningsmärke/namn". Det finns inga fasta regler för hur många reklamtrycken får vara eller hur stora de får vara, så länge det grundläggande villkoret - att föreningens märke/namn är det mest framträdande trycket på dräkten - är uppfyllt.

Ytterligare förtydligande: Förening har rätt att tillåta enskild aktivs personliga sponsorer att trycka sin logga på tävlingsdräkten för den sponsrade utövaren.

Det som är värt att notera i sammanhanget är att tävlingar med internationell sanktion fortfarande har begränsningar både i reklamtryckens antal och storlek.

Regel E 3.1.8 gäller inte längre

Reglerna om begränsningar av reklamtryck vid SM-tävlingar eller tävlingar med central sanktion eller distriktssanktion gäller inte för klädesplagg som inte tillhör tävlingsdräkten, väskor m.m. som aktiva tar med sig in på tävlingsområdet.

Även för reklamtryck på överdragskläder, väskor m.m. finns begränsningar i tävlingar med internationell sanktion.