Annons

Annons

Strategibanner6

Löpning på väg och i terräng är en av Sveriges största motionsformer och en viktig del av friidrotten. Löpning är en rörelseform som enkelt kan anpassas för att stimulera både barn och vuxna.

Det stora löpningsintresset bidrar starkt till folkhälsan och ger även kommersiella möjligheter för föreningslivet. Konkurrensen om motionärernas uppmärksamhet är dock stor och en vidareutveckling av löpningens position i föreningsverksamheten och motionssverige är fortsatt viktigt.

Målbild 2025

  • Friidrotten – nationellt och lokalt – har en tydligare roll i löpnings- och hälsosamhället och verkar för dess popularitet. 
  • Nya kunskaper, erfarenhetsutbyten och nätverk bidrar till att föreningarnas löpningsverksamhet stärkts och dess motionslopp är mer attraktiva. 
  • Föreningar lockar fler som vill lära sig mer om löpträning, träna tillsammans eller utmana sig i lopp. Tillväxten ger ekonomiska värden till föreningarna. 
  • Utbildningar för ledare och tränare gör friidrottsföreningens och friidrottens position inom löpningen stark.