Annons

Annons

Strategibanner7

Ett kompetent, engagerat och jämställt ledarskap är en förutsättning för en attraktiv, växande och välmående friidrott. Tränare, förtroendevalda och funktionärer behöver bästa möjliga utbildning och stöd.

Majoriteten ställer upp ideellt och genom kompetensutveckling bibehålls glädje och delaktighet. För ledares och aktivas trygghet och ledarskapets hållbarhet krävs kompetens, hjälpande rekommendationer och nätverk. Certifieringsmodeller utvärderas för kvalitetssäkring, identitet och förhöjt ledarskap. 

Målbild 2025

  • Friidrotten har ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. 
  • Friidrottens utbildningar ger deltagarna de ledarskapsverktyg som krävs för uppdrag inom friidrotten. Tränare, funktionärer och förtroendevalda leder enligt friidrottens Värdegrund och ledarskapet genomsyras av ett gott och individanpassat bemötande.
  • Andelen utbildade tränare, förtroendevalda och funktionärer har ökat i föreningarna.
  • Samtal om utveckling, normer, värderingar och hållbarhet är levande.
  • Svensk Friidrott har attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet, friidrottens ledarskap är meriterande för framtida karriärer och friidrotten uppfattas som en av Sveriges ledande ledarskolor.